خرید مغازه در 15 خرداد

خرید مغازه پانزده خرداد ۱۸متر

۱۵ خرداد خ ری دوراهی مهندس پلا..

قیمت کل: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آب و برق

دارای جواز- اطلاع دقیق نداشتند

15 خرداد ۱۲متر بر: ۳متر

۱۵ خرداد پامنار ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

15 خرداد ۳۶متر طبقه: دوم بر: ۸متر

۱۵ خرداد جنب مسجد امام پاساژ ت..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور

15 خرداد ۷متر طبقه: دوم بر: ۳متر

۱۵ خرداد بازار آهنگران نبش کوی مسجد جامع ..

قیمت کل: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: اسپلیت آب و برق

15 خرداد ۶متر بر: ۳متر

۱۵ خرداد مسجد امام بازار سلطانی ج..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

خرید مغازه پانزده خرداد ۲۷متر طبقه: همکف بر: ۳متر

۱۵ خردادسبزه میدان بازارکفاشها کوی بوعلی روبروی درب سرای..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

15 خرداد ۱۳متر طبقه: سوم بر: ۳متر

۱۵ خرداد خ ملت کوی قدیم نوایی پاساژ ا..

قیمت روز

امکانات: آسانسور

ملکیت

15 خرداد ۲۲متر طبقه: همکف بر: ۵متر

۱۵ خرداد غربی کوی اکبرنژا..

قیمت کل: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

15 خرداد ۳۰متر طبقه: همکف

۱۵ خرداد بازار بزرگ تهران سرای..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

۲ دهنه-از طول بر و ارتفاع و سن بنا و نما اطلاع نداشتند

15 خرداد ۳۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

۱۵ خرداد بازارچه عودلا..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

فروش مغازه پانزده خرداد ۲۰متر طبقه: همکف بر: ۵متر

۱۵ خرداد شرقی کوی آل آقا جنب حما..

قیمت کل: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

15 خرداد ۲۵متر طبقه: همکف بر: ۴متر

۱۵ خرداد بازار اودلاجان (بازارچه ا..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

15 خرداد ۲۴متر طبقه: همکف بر: ۶متر

۱۵ خرداد شرقی کوی آل آقا جنب حما..

قیمت کل: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

از جهت ملک اطلاع نداشتند

15 خرداد ۱۲متر طبقه: دوم بر: ۳متر

۱۵ خرداد بازار آهنگران کوی کمال ..

قیمت روز

امکانات: کولر

ملک و سرقفلی-از جهت ملک اطلاع نداشتند

15 خرداد ۶متر طبقه: اول بر: ۲متر

۱۵ خردادبین الحرمین کوی شیخ رضا پاساژ..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

خرید مغازه پانزده خرداد ۲۶متر طبقه: اول بر: ۳متر

۱۵ خرداد بازار آهنگران کوی کلان..

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت روز

یک دهنه-ملک و سرقفلی

15 خرداد ۱۶متر طبقه: دوم بر: ۸متر

امام خمینی امیرکبیر کوی ناظم الاطبا..

قیمت کل: ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل آب و برق

15 خرداد ۴متر طبقه: اول بر: ۱متر

۱۵ خرداد بازار بین الحرمین پ..

قیمت کل: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

15 خرداد ۱۷متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲متر

پانزده خرداد بازارآهنگران بازارکلانتری ..

قیمت کل: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

چندپله به پائین-مناسب پوشاک مردانه-اطلاع دقیق نداشتند

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات