خرید مغازه در تجریش

خرید مغازه تجریش ۱۳۶متر طبقه: همکف بر: ۸متر

تجریش خ فناخسرو پلاک ه..

قیمت کل: ۱۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

تجریش ۱۲متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳متر

تجریش بازار تجریش پاساژ سا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز طلاسازی آب مشترک-سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه تجریش ۱۷متر طبقه: چهارم بر: ۴متر

تجریش پاساژ قائم ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آسانسور چیلر آب و برق

فابل معاوضه

تجریش ۵۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

تجریش خ شهرداری کوی شهرس..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

تجریش ۴۲متر طبقه: چهارم بر: ۷متر

تجریش ابتدای سعدآباد..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

۲ نبش-برق

خرید مغازه تجریش ۱۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

تجریش پاساژ قائم ورودی پل ت..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مناسب بلور وکریستال و کادوئی-دارای برق

تجریش ۱۱متر طبقه: اول

تجریش خ ولیعصر روبروی شیرینی لادن پ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

تجریش ۳۰۰متر طبقه: همکف بر: ۱۵متر

تجریش میدان قدس ابتدای شریعتی ضلع جنوبی تامین ا..

قیمت روز

امکانات: کولر داکت اسپلیت

یک دهنه- ۶ پارکینگ

خرید مغازه تجریش

تجریش ۷متر بر: ۳متر

تجریش ابتدای بازار ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

از نما اطلاع نداشتند

تجریش ۱۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

تجریش بازار تجریش پاساژ نو..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز کامپیوتری

فروش مغازه تجریش ۱۰متر طبقه: همکف بر: ۴متر

تجریش بازار تجریش جنب کوی حمام پل..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: فروش با مستاجر آب و برق

۲ بر- ۱۰ متر انباری

تجریش ۱۴متر طبقه: سوم بر: ۳متر

تجریش پاساژ قائم طبقه آرای..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آسانسور

خرید مغازه تجریش

تجریش ۱۶متر طبقه: اول

تجریش ضلع شمالی میدان پاساژ ت..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

تجریش ۱۱متر طبقه: اول بر: ۲متر

تجریش میدان قدس بازارچه تجریش پاسا..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

یک دهنه -جواز کامپیوتر

تجریش ۸متر طبقه: زیرهمکف

تجریش پاساژ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

اطلاع دقیق نداشتند-برق

خرید مغازه تجریش ۱۷متر طبقه: همکف بر: ۵متر

تجریش فناخسرو پا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

یک دهنه

تجریش ۱۶متر طبقه: اول

تجریش پاساژ..

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

ازطول براطلاع نداشتند

تجریش ۱۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

تجریش خ شهرداری پا..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تجریش ۱۱متر طبقه: اول بر: ۳متر

تجریش بازار سنتی داخل ..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز دفتر بیمه ۲۰ سال سابقه دفتر بیمه

تجریش ۱۴متر طبقه: همکف بر: ۳متر

تجریش پاساژ قائم طبقه طلا و جواهر گا..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز طلا و جواهر فروشی

فروش مغازه تجریش ۵۲متر طبقه: همکف

تجریش پاساژ ارگ تج..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور فروش با مستاجر

دارای جوازپوشاک-اطلاع دقیق نداشتند-دررهن مستاجر:--/ ۹۵۰ م

تجریش ۲۳متر طبقه: همکف بر: ۳متر

تجریش جنب پاساژ قائم ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جواز پوشاک

تجریش ۶متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳متر

تجریش روبروی اداره برق پاسا..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز موبایل فروشی

تجریش ۱۸متر طبقه: همکف بر: ۴متر

تجریش خ دربند پایین تر از ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

سوپرمارکت-سرقفلی

تجریش ۷۳متر طبقه: اول بر: ۶متر

تجریش روبروی امامزاده ص..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه تجریش ۵۰متر طبقه: همکف بر: ۷متر

تجریش سعدآباد کوچه گیاهی جنب ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

از طول بر بی اطلاع

تجریش ۵۰متر طبقه: همکف بر: ۲متر

تجریش روبرو سینما آستارا ک شه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فن کوئل

جواز قهوه خانه

تجریش ۱۴متر طبقه: همکف بر: ۳متر

تجریش بازار قائم..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز طلا و نقره فروشی

تجریش ۲۲متر طبقه: اول بر: ۴متر

تجریش شهرداری کوی حدا..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

تجریش ۴۵متر طبقه: همکف بر: ۵متر

تجریش میدان قدس خ شهید خواجه نوری پ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آیفون تصویری پکیج

فروش مغازه تجریش ۱۱متر طبقه: چهارم بر: ۴متر

تجریش بازارقائم پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

تجریش ۴۰متر طبقه: همکف بر: ۳متر

تجریش خ مقصود بیگ فروشگاه ایران..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

تجریش ۱۷متر طبقه: همکف بر: ۳متر

تجریش جنب مترو پاساژ استادشهریار فروش..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه-جوازپوشاک

تجریش ۲۰متر طبقه: اول بر: ۲متر

تجریش روبروی بیمارستان شهدا پاس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز پارچه فروشی

تجریش ۶متر طبقه: همکف بر: ۳متر

تجریش پاساژ البر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز کامپیوتر

خرید مغازه تجریش ۲۵متر طبقه: همکف بر: ۵متر

تجریش جنب بازار تجریش ک ح..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز طباخی وساندویچی

تجریش ۱۵متر طبقه: چهارم بر: ۳متر

تجریش بازارقائم پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

سرقفلی و ملکیت

تجریش ۲۲متر طبقه: همکف بر: ۱۱متر

تجریش پاساژ تندیس..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز چیلر

تجریش ۴۲متر طبقه: سوم بر: ۸متر

تجریش روبروی پاساژ قائم پلاک..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت

تجریش ۱۸متر طبقه: پنجم

تجریش روبروی سینما آستار..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آسانسور

جواز لواز آرایشی و لباس- اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه تجریش

فروش مغازه تجریش ۱۲متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳متر

تجریش بازارتجریش پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۷ پله به پایین

تجریش ۳۵متر طبقه: همکف بر: ۲متر

تجریش میدان تجریش ب..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

تجریش ۶۵متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲متر

تجریش ابتدای ولیعصر بالاترازفروشگاه سپه..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

یک دهنه

تجریش ۱۸متر طبقه: همکف بر: ۴متر

تجریش جعفر آباد مج..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز پوشاک - یک دهنه

تجریش ۵۳متر طبقه: همکف بر: ۶متر

تجریش ابتدای سعدآباد..

قیمت کل: ۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

معاوضه / فروش مغازه تجریش ۱۲متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴متر

تجریش بازار تجریش پاساژ میری طبقه ..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز پوشاک یک دهنه معاوضه با آپارتمان در شمال یا غرب تهران

تجریش ۲۲متر طبقه: اول بر: ۱۰متر

تجریش خ جعفر آباد پاساژ تن..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

جواز نقره فروشی- دو دهنه- ملکیت

تجریش ۱۲متر طبقه: همکف بر: ۴متر

تجریش جنب پاساژ ب..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز پوشاک

تجریش ۱۲۵متر طبقه: سوم بر: ۱۲متر

تجریش پل تجریش پ..

قیمت کل: ۱۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: باز سازی شده آب و برق

تجریش ۷متر

تجریش بازارتجریش پاساژ صامعی دوزندگی پارس..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقغلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند-قدرالسهم

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات