خرید رستوران در تجریش

خرید مغازه تجریش ۱۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش بازارتجریش روبروی بیم...

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند-جواز رستوران

مغازه تجریش ۱۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

تجریش کوچه شیخی ساختمان روزنامه اطل...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده دوربین مداربسته آب و برق

رستوران فعال

مغازه تجریش ۱۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۰ متر

تجریش ضلع جنوب غربی میدان...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل رستوران-دارای ۲۰ متر انباری که در قیمت محاسبه نمی شود

دفتر کار تجریش سند تجاری ۴۵ متر طبقه: سوم ۴ ساله

تجریش خ شهرداری جنب بان...

قیمت روز

امکانات: آسانسور اسپلیت باز سازی شده

جهت رستوران و کافی شاپ و تهیه غذا و کلیه مشاغل اداری و تجاری- ۶۰ متر تابلوخور

مغازه تجریش ۱۱۹ متر

تجریش روبروی ایستگاه ...

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

دارای آب وبرق-سفره خانه دایر

خرید دفتر کار تجریش سند تجاری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۴ ساله

تجریش خ شهرداری جنب بان...

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور اسپلیت باز سازی شده

جهت رستوران و کافی شاپ و تهیه غذا و کلیه مشاغل اداری و تجاری- ۶۰ متر تابلوخور

مغازه تجریش ۱۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۰ متر

تجریش ضلع جنوب غربی میدان...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل رستوران-دارای ۲۰ متر انباری که در قیمت محاسبه نمی شود

مغازه تجریش ۱۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

تجریش بازارتجریش روبروی بیم...

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند-جواز رستوران

کلنگی تجریش بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۰۰ متر بر: ۱۰ متر

تجریش مقصودبیک کوی ...

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۶ متربردیگر - جهت سکونت یاسفره خانه سنتی یا بومگردی- ۲ بر- ۹ متر تجاری

مغازه تجریش ۱۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

تجریش کوچه شیخی ساختمان روزنامه اطل...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده دوربین مداربسته آب و برق

رستوران فعال

فروش دفتر کار تجریش سند تجاری ۹۰ متر طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش رویبروی پاساژ ق...

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت فلت

سفره خانه-کافی شاپ-جواز کافه رستوران

دفتر کار تجریش سند تجاری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۴ ساله

تجریش خ شهرداری جنب بان...

قیمت کل: ۳۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور اسپلیت باز سازی شده

جهت رستوران و کافی شاپ و تهیه غذا و کلیه مشاغل اداری و تجاری- ۶۰ متر تابلوخور

مغازه تجریش ۱۵۰ متر طبقه: دوم بر: ۱۸ متر

تجریش روبروی پا...

قیمت کل: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

دارای جواز سفره خانه -کافی شاپ-کلیه لوازم

تجریش دارای مغازه ۱۱۳ متر طبقه: زیرهمکف

تجریش روبروی مترو تجریش ن...

قیمت کل: ۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۵ متر انباری غیرسندی-درحال حاضر رستوران

مغازه تجریش ۱۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

تجریش ضلع جنوب غربی میدان...

قیمت کل: ۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل رستوران - ۲۰ مترانباری

خرید رستوران تجریش ۱۲۷ متر طبقه: سوم

تجریش روبروی پاساژ ق...

قیمت کل: ۳۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور آب و برق

جواز سفره خانه و رستوران و کافی شاپ-سرقفلی

مغازه تجریش ۱۲۰ متر

تجریش خ ولیعصر جنب صرا...

قیمت کل: ۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مناسب رستوران -نانوائی

تجریش ۱۱۳ متر طبقه: زیرهمکف

تجریش کوی شیخی روبروی مت...

قیمت کل: ۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲۰ متر انباری خارج از سند-درحال حاظر رستوران فعال

تجریش ۱۱۳ متر طبقه: زیرهمکف

تجریش کوی شیخی روبروی مت...

قیمت کل: ۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲۰ متر انباری خارج از سند-درحال حاظر رستوران فعال

تجریش ۱۱۳ متر طبقه: زیرهمکف

تجریش کوی شیخی روبروی مت...

قیمت کل: ۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲۰ متر انباری خارج از سند-درحال حاظر رستوران فعال

خرید رستوران تجریش

فروش مغازه تجریش ۳۵ متر

تجریش ابتدای کوی ام...

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: گاز آب و برق

مناسب فست فود

مغازه تجریش ۱۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

میدان تجریش ضلع جنوب غربی مید...

قیمت کل: ۲۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز و شغل رستوران دارای ۲۰ متر انباری که در قیمت محاسبه نمی شود

مغازه تجریش ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

تجریش جنب بازار تج...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز طباخی وساندویچی

تجریش ۱۱۳ متر طبقه: زیرهمکف

تجریش ضلع جنوب غربی میدان ق...

قیمت کل: ۱۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار تجریش سند تجاری ۸۸ متر طبقه: دوم ۱۲ ساله

تجریش ابتدای پل تجر...

قیمت کل: ۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت

سفره خانه-کافی شاپ-جواز کافه رستوران

خرید دفتر کار تجریش سند تجاری ۱۲۷ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

تجریش روبروی پاساژ ق...

قیمت کل: ۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور آب و برق

کافی شاپ با لوازم- اطلاع دقیق نداشتندمجوز تهیه غذا

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش رستوران در تجریش آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید رستوران در تجریش شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.