خرید کلنگی در منطقه شش شهرداری

خرید کلنگی گاندی زمین: ۸۵۰متر

گاندی نرسیده به بیمارستان..

قیمت کل: ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار انقلاب زمین: ۴۰۵متر

انقلاب ابتدای کارگر جنوبی ک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

۳ ط ۱۴۰ متری ۳ خ

فلسطین بدون جواز زمین: ۳۶۰متر

بلوار کشاورز خ فلسطین شمالی کوی قز..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۱۰

مشارکت / فروش کلنگی کریم خان بدون جواز دارای مغازه زمین: ۶۶۸متر

کریمخان حافظ نرسیده به طالقانی ن..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت فقط مشارکت

۱۵۰ مترتجاری- ۱۱۸۰ مترمسکونی

وصال شیرازی زمین: ۱۱۰متر

وصال شیرازی خ شمس بن بست..

قیمت روز

خرید کلنگی یوسف آباد زمین: ۱۰۰متر

یوسف آباد خ ۴۰ ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جمهوری بدون جواز زمین: ۸۰متر

جمهوری پشت باغ سپهسالار کوی مر..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

انقلاب بدون جواز دارای مغازه زمین: ۳۱۲متر

انقلاب چهارراه نامج..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۸۰ متر تجاری( ملکیت سرقفلی)

بلوار کشاورز زمین: ۵۵۰متر

بلوار کشاورز نرسیده به بیمارستان ام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۴ واحد ۱۱۵ م ۲ خ ۴ واحد ۱۶۰ م ۳ خ

مستغلات مطهری تفکیک شده قابل سکونت زمین: ۴۰۰متر

مطهری خ کوه نور کوی ه..

قیمت کل: ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش کلنگی یوسف آباد بدون جواز زمین: ۸۴متر

یوسف آباد جهان آرا نب..

قیمت روز

فروش ۳ دانگ

یوسف آباد دارای مغازه زمین: ۲۰۷متر

یوسف آباد خ کاج شمالی کوی ..

قیمت روز

۲۲ متر تجاری

کارگر شمالی بدون جواز زمین: ۴۰۰متر

کارگر شمالی خ ۱۸ نبش ..

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۰۰ متر قدرالسهم- ۳ دانگ از شش دانگ با یک طبقه

کارگر شمالی زمین: ۱۵۰متر

امیرآباد شمالی خ یاز..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۴۷۵متر

ولیعصر بالاترازپارک ساعی خ مردوخ..

قیمت کل: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنهS ۱۲۲

خرید کلنگی انقلاب بدون جواز زمین: ۶۰۰متر

انقلاب نرسیده به م فردوسی نبش رامسر ..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جمال زاده بدون جواز زمین: ۱۲۰متر

جمالزاده شمالی خ طوسی بین جمالزاده..

قیمت روز

ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۱,۰۰۰متر

ولیعصر بالاتر از مطهری نبش ک اب..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

گاندی زمین: ۱,۰۰۰متر

گاندی نبش کوی شش..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مطهری بدون جواز زمین: ۳۳۰متر

مطهری نرسیده به شریعتی بن بس..

قیمت روز

کاربری مسکونی-اطلاع دقیق نداشتند

فروش کلنگی انقلاب بدون جواز زمین: ۴۷۸متر

انقلاب بین ابوریحان و فلسطین شهدای ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

گاندی زمین: ۵۰۷متر

گاندی نبش کوی ۱۱ و ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز پکیج

دارای ۱۰۰۰ متر بنا در ۲ ط و نیم - سه بر - موقعیت تجاری و اداری

انقلاب بدون جواز زمین: ۷۰متر

انقلاب پل چوبی خ گرامی کوی گرامی پ..

قیمت روز

یوسف آباد زمین: ۲۰۴متر

یوسف آباد میدان گلها خ راد ا..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

از طول بر اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۱,۴۰۰متر

ولیعصر نرسیده به میدان ونک روبروی فروشگاه ب..

قیمت کل: ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه با ملک در دروس یا نیاوران نوساز-دستورنقشه ۹ طبقه

خرید کلنگی کریم خان بدون جواز زمین: ۲۷۰متر

کریمخان نرسیده به م هفت تیر عا..

قیمت روز

کارگر شمالی بدون جواز زمین: ۱۲۸متر

کارگر شمالی جنب فروشگاه اتکا نامجو خ علی مص..

قیمت کل: ۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ولیعصر(بهشتی تا ونک) باجواز زمین: ۱,۴۰۰متر

ولیعصر نرسیده به میدان ونک جنب بانک رفاه پشت ا..

قیمت کل: ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ۳ طبقه تجاری ۴ طبقه مسکونی

بلوار کشاورز بدون جواز زمین: ۱,۰۶۸متر

بلوار کشاورز خ ایتال..

قیمت کل: ۴۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مطهری دارای مغازه زمین: ۲۵۹متر

مطهری چهارراه میرزای شیرازی جنب ایران خودر..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۳۰ متر تجاری- ۳۴۰ متر سند اداری و تجاری و مسکونی

فروش کلنگی وزراء بدون جواز زمین: ۱۹۸متر

وزرا خ ۲۰ ک گلپ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

گاندی بدون جواز زمین: ۹۰۰متر

گاندی کوی سوم پلاک هن..

قیمت روز

پهنه M ۱۱۳

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۳۷۰متر

ولیعصر نرسیده به میدان بهشتی نبش دل آرا..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲ بر- ۱۲ مترکاربری تجاری- ۲ نبش- S ۱۲۲

کارگر شمالی زمین: ۴۰۰متر

کارگر شمالی خ فرشی مقدم خ می..

قیمت روز

کارگر شمالی زمین: ۴۸۳متر

کارگر شمالی امیر آباد شمالی خ ۱۶ خ فجر ۱ ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فقط مشارکت- بازسازی شده

خرید کلنگی گاندی بدون جواز زمین: ۱,۴۶۴متر

گاندی نرسیده به کوی د..

قیمت کل: ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۶۳۰متر

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی بین کوی ۳۴ و ۳۶ ..

قیمت کل: ۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

یوسف آباد بدون جواز زمین: ۷۵۰متر

یوسف آباد میدان فرهنگ نبش..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بر دیگر ۳۴

آرژانتین بدون جواز زمین: ۴۶۰متر

آرژانتین بخارست کوچه ..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۷۹۰ متر زیربنای مفید

کریم خان زمین: ۳۲۶متر

کریمخان خ آبان شمالی پشت..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۰۲ م تجاری

فروش کلنگی قائم مقام زمین: ۲۵۵متر

قائم مقام نرسیده به مطهری ک..

قیمت کل: ۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

گذر ۸ متری

معاوضه / فروش کلنگی جمال زاده بدون جواز زمین: ۱۱۰متر

جمالزاده جنوبی روبروی لبافی نژاد ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه با آپارتمان

وزراء بدون جواز زمین: ۶۲۰متر

وزراء کوی نهم..

قیمت کل: ۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خانه بلوار کشاورز زمین: ۳۳۰متر

بلوار کشاورز ابتدای خ فلسطین جنوبی..

قیمت کل: ۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳ واحد ۱۲۵ متری

مطهری بدون جواز زمین: ۵۲۵متر

مطهری خ جم خ نظری خ دل..

قیمت کل: ۱۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی فاطمی قابل سکونت زمین: ۸۲۵متر

فاطمی چهارراه فاطمی و امیرآباد جنب ساختمان..

قیمت کل: ۲۸,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بازدید با هماهنگی

فاطمی بدون جواز زمین: ۳۲۰متر

فاطمی خ مصیری ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مطهری بدون جواز زمین: ۴۰۰متر

مطهری کوه نور پلاک هن..

قیمت روز

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات