خرید کلنگی در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۸۷۶ متر بر: ۲۲ متر

ولیعصر خ شقایق نبش بن بست پنجم پل..

قیمت روز

دارای ۵۰۰ مترکارگاه تجاری

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۱۵۴ متر بر: ۸ متر

ولیعصر بالاترازمهدیه کوی برزگر کوی محمودیان ..

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قابل سکونت

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز دارای مغازه زمین: ۲۲۰ متر بر: ۹ متر

ولیعصر بالاتر از امیراکرم ک..

قیمت روز

۴۶۰ مترتحاری

ولیعصر(محدوده میدان) قابل سکونت زمین: ۱,۴۰۰ متر بر: ۱۴۰ متر

ولیعصر نبش زرتشت شرقی جنب آپارتمانهای بهجت آب..

قیمت کل: ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۳۰۲ متر بر: ۱۱ متر

ولیعصر جنوبی کوی پنجم روبروی مترو پ..

قیمت کل: ۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) باجواز زمین: ۱۴۲ متر بر: ۲۳ متر

ولیعصر بالاتر از پل امیربهادر خ مقربی چها..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ۴ طبقه روی تجاری

ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۴۲۳ متر بر: ۲۴ متر

۴ راه ولیعصر نرسیده به طالق..

قیمت کل: ۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

موقعیت تجاری

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۲۷۵ متر بر: ۱۰ متر

ولیعصر خ شقایق نرسیده به مترو پل..

قیمت روز

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۵۴۰ متر بر: ۱۵ متر

ولیعصر چهارراه امیراکرم خ مظفر جنوبی کوچه شک..

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

موقعیت تجاری

ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۷۸۴ متر بر: ۰ متر

ولیعصر روبروی فاطمی ک عبده تقاطع ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۸۶ متر بر: ۸ متر

ولیعصر بین بهشتی و مطهری کوی شجاعی پ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۶۶ متر تجاری- ۳۰ مترکارگاهی

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۸۷۵ متر بر: ۲۳ متر

ولیعصر بین عباس آباد و تخت طاووس پائین تراز ..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۴۵۰۰ مترمسکونی- ۳۴۰ مترتجاری-پهنهs ۱۲۲ -بردیگر ۲۰ متر

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۸۰ متر بر: ۸ متر

ولیعصر بین بهشتی و مطهری کوی شجاعی پ..

قیمت روز

۶۷ مترتجاری - بازدید با هماهنگی

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۷۷۴ متر بر: ۱۳ متر

ولیعصر چهارراه امیر اکرم ابتدای خ فرانسه..

قیمت کل: ۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: دو کله

موقعیت اداری و تجاری

ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۴۱۲ متر بر: ۱۴ متر

ولیعصر بالاتراز چهار راه طالقانی خ ف..

قیمت کل: ۱۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۳۷۰ متر بر: ۰ متر

ولیعصر نرسیده به میدان بهشتی نبش دل آرا..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲ بر- ۱۲ مترکاربری تجاری- ۲ نبش- S ۱۲۲

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۱,۴۶۲ متر بر: ۱۵۰ متر

ولیعصر نبش چهارراه زرتشت..

قیمت کل: ۸۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۶۰ متر بر: ۶ متر

ولیعصر مختاری غربی خ رجعتی خ عباسی پ..

متری: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۳۵ متر

ولیعصر بالاتر از مطهری نبش ک اب..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

تجاری و زمین با هم

مشارکت / فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز دارای مغازه زمین: ۳۷۰ متر بر: ۱۲ متر

ولیعصر نرسیده به بهشتی نبش کوی دل آرا ..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ بر- s ۱۲۲ -کاربری تجاری

فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۲۵۴ متر بر: ۱۰ متر

ولیعصر بالاترازمیدان منیریه کوی راتق نبش ..

قیمت کل: ۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳ نبش-اطلاعات دقیق نداشتند-قابل سکونت

ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۳۵ متر

ولیعصر بالاتر از مطهری نبش ک اب..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۳۵ متر

ولیعصر بالاتر از مطهری نبش ک اب..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۱,۱۵۱ متر بر: ۴۶ متر

ولیعصر نرسیده به طالقانی پلا..

قیمت کل: ۴۰,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(محدوده میدان) باجواز زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۳۵ متر

ولیعصر بین شهید بهشتی و مطهری نبش ..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ۳۲ واحد مسکونی

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) مناسب کار کلنگی بدون جواز زمین: ۲۵۴ متر بر: ۹ متر

ولیعصر نرسیده به مطهری کوی افتخار(حس..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۶۷۰ متر بر: ۲۳ متر

ولیعصر بالاترازمیدان منیریه پلا..

قیمت کل: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای دستورنقشه سال ۹۳

ولیعصر(محدوده میدان) بدون جواز زمین: ۱۷۸ متر بر: ۰ متر

ولیعصر بین چهارراه ولیعصر و طالقانی خ رشت..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ملک تودلی میباشد

مشارکت / فروش کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۵۵۰ متر بر: ۱۶ متر

ولیعصر بالاتر از میدان کوی مولائی پ..

قیمت روز

ولیعصر(محدوده میدان) زمین: ۸۳۰ متر بر: ۲۸ متر

ولیعصر روبروی سه راه فاطمی کوی عبده ..

قیمت کل: ۲۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مددی جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۴۷

  با سلام.امکان داره برای فروش فوری یک ساختمان قدیمی البته قابل سکونت در 4 طبقه و 4 واحد روبروی هتل همای تهران که 340 متر زمین با بر 12 متر داره مساعدت کنید

  پاسخ دهنده:

 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: