خرید کلنگی در ولیعصر(بهشتی تا ونک)

خرید کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۴۷۵ متر بر: ۵۰ متر

ولیعصر بالاترازپارک ساعی خ مردوخ..

قیمت کل: ۳۰,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنهS ۱۲۲

ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۴۷۷ متر بر: ۵۳ متر

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی خ شهی..

قیمت روز

بازدید با هماهنگی

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۵۳۰ متر بر: ۱۱ متر

ولیعصر نرسیده به توانیر بن بست ..

قیمت کل: ۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲ واحد ۱۸۵ متر ۵ خ

ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۱,۴۰۰ متر بر: ۲۸ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ونک پلا..

قیمت کل: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(بهشتی تا ونک) باجواز زمین: ۱,۴۰۰ متر بر: ۲۸ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ونک جنب بانک رفاه پشت ا..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ۳ طبقه تجاری ۴ طبقه مسکونی

خرید کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۳۷۰ متر بر: ۰ متر

ولیعصر نرسیده به میدان بهشتی نبش دل ارا..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(بهشتی تا ونک) قابل سکونت زمین: ۴۰۰ متر بر: ۱۳ متر

ولیعصر نرسیده به بیمارستان مهرگا..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

۸۰۰ متر زیربنای مفید

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۳۷۰ متر بر: ۱۲ متر

ولیعصر پایین تر از بهشتی نبش د..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۴,۵۹۴,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ولیعصر(بهشتی تا ونک) دارای مغازه زمین: ۴۵۰ متر بر: ۳۶ متر

ولیعصر بالاتر از پمپ بنزین سا..

قیمت روز

امکانات: گاز

۶۵ متر تجاری دستور نقشه

ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۱,۱۷۰ متر بر: ۲۶ متر

ولیعصر نرسیده به ونک جنب داروخانه فخرایی و ایستگاه ا..

قیمت کل: ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۶۳۰ متر بر: ۲۰ متر

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی بین کوی ۳۴ و ۳۶ ..

قیمت کل: ۵۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت / فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۱,۸۱۱ متر بر: ۲۵ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ونک پلا..

قیمت کل: ۱۶۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای دستورنقشه ۹ طبقه اداری وتجاری- ۵ طبقه پارکینگ- ۵۰ درصد معاوضه باآپارتمان

ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۷۵۰ متر بر: ۳۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی روبروی بیمارست..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۵۳۰ متر بر: ۱۱ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوی ع..

قیمت کل: ۲۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۱,۴۰۰ متر بر: ۲۸ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ونک روبروی فروشگاه ب..

قیمت کل: ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه با ملک در دروس یا نیاوران نوساز-دستورنقشه ۹ طبقه

خرید کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۱,۱۷۰ متر بر: ۲۶ متر

ولیعصر نرسیده به ونک جنب داروخانه فخرایی و ایستگاه ا..

قیمت کل: ۸۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۱,۱۷۰ متر بر: ۲۵ متر

ولیعصر ضلع جنوبی م ونک جنب ایستگاه اتوبوس و دار..

قیمت کل: ۷۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۴۰۹ متر بر: ۲۰ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی نبش کوی..

قیمت کل: ۲۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنه s ۱۱۱ موقعیت اداری تجاری

ولیعصر(بهشتی تا ونک) دارای مغازه زمین: ۴۵۰ متر بر: ۳۶ متر

ولیعصر پایین تر از پارک سا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۶۵ متر تجاری

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۸۰۰ متر بر: ۲۵ متر

ولیعصر کوی شهید امینی روبروی پا..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۵۱۰ متر بر: ۱۶ متر

ولیعصر نرسیده به میدان ونک کوی ..

قیمت روز

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۲۵۰ متر بر: ۱۶ متر

ولیعصر بالاتراز پارک ساعی نبش احتشام ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۱,۸۰۰ متر بر: ۵۰ متر

ولیعصر روبروی پارک سا..

قیمت روز

کمیسیون کامل

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۸۰۰ متر بر: ۲۵ متر

ولیعصر مقابل پارک ساعی کوی شهی..

قیمت روز

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۱,۱۷۵ متر بر: ۳۰ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی جنب مر..

قیمت کل: ۵۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۱,۱۷۰ متر بر: ۲۶ متر

ولیعصر نرسیده به ون..

قیمت کل: ۶۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۲۵۰ متر بر: ۱۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش ا..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ولیعصر(بهشتی تا ونک) بدون جواز زمین: ۵۱۲ متر بر: ۱۵ متر

ولیعصر روبروی پارک ساعی پلاک..

قیمت روز

معاوضه / فروش کلنگی ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۴۳۰ متر بر: ۷ متر

ولیعصرنرسیده به م ونک ساخت..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه -سند تجاری

ولیعصر(بهشتی تا ونک) زمین: ۷۵۰ متر بر: ۳۶ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی روبروی بیمارست..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در ولیعصر(بهشتی تا ونک) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در ولیعصر(بهشتی تا ونک) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مددی جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۴۷

  با سلام.امکان داره برای فروش فوری یک ساختمان قدیمی البته قابل سکونت در 4 طبقه و 4 واحد روبروی هتل همای تهران که 340 متر زمین با بر 12 متر داره مساعدت کنید

  پاسخ دهنده:

 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: