خرید کلنگی در بلوار کشاورز

خرید کلنگی بلوار کشاورز زمین: ۵۲۸ متر بر: ۳۰ متر

بلوار کشاورز خ کبکانیان نب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بلوار کشاورز بدون جواز زمین: ۱,۰۶۸ متر بر: ۳۶ متر

بلوار کشاورز خ ایتال..

قیمت کل: ۴۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز بدون جواز زمین: ۵۵۰ متر بر: ۱۵ متر

بلوار کشاورز نرسیده به بیمارستان ام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

بلوار کشاورز زمین: ۱۵۰ متر بر: ۶ متر

بلوار کشاورز خ قریب خ طوسی خ..

قیمت کل: ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۱۷ متری

بلوار کشاورز قابل سکونت زمین: ۱۵۰ متر بر: ۶ متر

بلوار کشاورز خ قریب خ طوسی بین ایزدی..

قیمت کل: ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۱۲ متری

خرید کلنگی بلوار کشاورز زمین: ۵۲۸ متر بر: ۳۰ متر

بلوار کشاورز کبکانیان نب..

قیمت کل: ۲۰,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دستور نقشه ۹۱

بلوار کشاورز زمین: ۲۹۲ متر بر: ۲۰ متر

بلوار کشاورز تقاطع کارگر ش..

قیمت کل: ۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دوکله-دوبر- ۲ واحد ۱۵۰ متر ۳ خ-قیمت زمین-مشارکت نیز انجام میشود

مشارکت / فروش کلنگی بلوار کشاورز بدون جواز زمین: ۳۰۰ متر بر: ۲۰ متر

بلوار کشاورز تقاطع کارگر و ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز بدون جواز زمین: ۵۰۵ متر بر: ۱۴ متر

بلوار کشاورز بین خ قدس و..

قیمت کل: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۸,۳۱۰,۰۰۰ ت

مشارکت / فروش کلنگی بلوار کشاورز زمین: ۲۹۱ متر بر: ۲۰ متر

بلوار کشاورز تقاطع امیرآباد به سمت جمال..

قیمت کل: ۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۵۰ درصد مشارکت- ملک دوکله میباشد - بر بلوار کشاورز - موقعیت تجاری اداری

فروش کلنگی بلوار کشاورز باجواز زمین: ۳۳۰ متر بر: ۱۱ متر

بلوار کشاورز ابتدای فلسطین جنوبی ک..

قیمت روز

بلوار کشاورز بدون جواز زمین: ۵۵۰ متر بر: ۱۵ متر

بلوار کشاورز نرسیده به بیمارستان اما..

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز زمین: ۲۱۹ متر بر: ۱۰ متر

بلوارکشاورز بن بست مریم بین کشاورز و خ ایتال..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز بدون جواز زمین: ۲۹۱ متر بر: ۲۰ متر

بلوارکشاورز بین جمالزاده و کارگر پ..

قیمت کل: ۷,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاعات ندادند

بلوار کشاورز بدون جواز زمین: ۶۰۰ متر بر: ۳۰ متر

بلوارکشاورز خ فلسطین خ حجت دوست پل..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی بلوار کشاورز زمین: ۵۰۵ متر بر: ۱۴ متر

بلوار کشاورز بین خ قدس و ..

قیمت کل: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز زمین: ۹۰ متر بر: ۶ متر

بلوارکشاورز خ حجاب کوی سوم پلا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز زمین: ۱۷۰ متر بر: ۶ متر

بلوارکشاورز محمدغریب نرسیده خ نصرت کوی اولیا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز زمین: ۲۹۰ متر بر: ۱۰ متر

بلوار کشاورز غربی قطع..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز زمین: ۱۴۴ متر بر: ۶ متر

بلوار کشاورز نصرت شرقی بین ۱۶ آذر ..

قیمت کل: ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی بلوار کشاورز زمین: ۲۴۸ متر بر: ۸ متر

بلوار کشاورز خ عبدالله زاده خ رستاک ..

متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز زمین: ۳۰۰ متر بر: ۲۰ متر

بلوار کشاورز تقاطع کارگروب..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنه s

بلوار کشاورز زمین: ۳۰۹ متر بر: ۲۷ متر

بلوار کشاورز ۱۶ آذر ک عبدی نژا..

قیمت کل: ۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز زمین: ۲۸۴ متر بر: ۲۰ متر

بلوار کشاورز تقاطع امیرآباد به سمت جمال..

قیمت کل: ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

م تجاری و اداری - ۲ بر

بلوار کشاورز زمین: ۶۶۴ متر بر: ۳۴ متر

بلوار کشاورز خ کبکانیان نبش کوی قزوینی ..

قیمت کل: ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی بلوار کشاورز زمین: ۴۱۱ متر بر: ۳۴ متر

بلوار کشاورز خ کبکانیان نبش کوی قزوینی ..

قیمت کل: ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز زمین: ۲۸۴ متر بر: ۲۰ متر

بلوار کشاورز تقاطع امیرآباد به سمت جمال..

قیمت کل: ۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

م تجاری و اداری

بلوار کشاورز زمین: ۳۰۹ متر بر: ۲۷ متر

بلوار کشاورز ۱۶ آذر ک عبدی نژا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۹۴۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

بلوارکشاورز خ رستاک پلاک ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار کشاورز زمین: ۲۹۰ متر بر: ۱۰ متر

ولیعصر بلوار کشاورز غربی ق..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در بلوار کشاورز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در بلوار کشاورز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • فاطمه سیاهتیری يك شنبه، ۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۱۸

  خانه کلنگی متراژ 112متر در اتابک خیابان شیاسی ارانی متر چند است

  پاسخ دهنده:

 • اسدالله جوادپور پنج شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲

  زمین کلنگی باغی که چند ساله برای ساخت تبدیل به برج باغ شده در منظریه 2 تهران نزدیک بیمارستان باهنر خیابان ملت حسینی .با متراژ حدودا 5000 متر قیمت هر متر روز آن چند است ؟


  سامان سه شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۹

  متری 100 میلیون تومان

  پاسخ دهنده:

 • آرین چهار شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲:۴۰

  با سلام یک ملک چهار طبقه با یک‌مغازه در بلوار فردوس گلستان شمالی هست که خریدار میخواد یکجا خرید کنه خواستم قیمت متراژ زمین رو بفرمایید سپاس

  پاسخ دهنده:

 • اسمعیل امیدعلی سه شنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۶

  منزل وبلایی 90 متی کلنگلی ته کوچه بن بیت آدرس خیابان خاوران شهید اسدی شهید سعیدی 8 متری فروتن سابق بن بست وکبل پور انتهابی بن بست پلاک 24 (لطفآ قبمت ملک به روز را میخواهم) ممنون

  پاسخ دهنده:

 • ایرج سه شنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲

  باسلام قیمت ملک کلنگی با 6 به متراژ100 در نارمک، 46 متری غربی، شهید آغمیونی، بن‌بست 6 متری داود ولی

  پاسخ دهنده:

 • مسعود انجم روز يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰:۲۴

  ملک کلنگى شمالى 160 مترى با بر 7/35 دو طبقه در کوچه شهید صیامى قابل سکونت ضلع جنوبى کوچه ، اول ستار خان بعد از میدان توحید و ضلع شمالى آن اول چمران ( بمبست ماشین رو ) ( قابل تردد پیاده رو ) قیمت نهایی پنج میلیارد تومان

  پاسخ دهنده:

 • حسن امینی جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

  باسلام بلوار فردوس غرب خیابان بهار شمالی زمین 1430 متر 32 واحد میباشد قدرالسهم حدود 44 متر میباشد جواز اماده تاریخ تخریب حدود 3 ماه دیگر یک واحد جهت فروش قیمت توافقی باتشکر

  پاسخ دهنده:

 • مریم ناصر بیگدلی دو شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۵۷

  خونه قدیمی قیمت زمینش می خوام بدونم متری چند

  پاسخ دهنده:

 • مددی جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۴۷

  با سلام.امکان داره برای فروش فوری یک ساختمان قدیمی البته قابل سکونت در 4 طبقه و 4 واحد روبروی هتل همای تهران که 340 متر زمین با بر 12 متر داره مساعدت کنید


  سلام شاهکار هستم پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰:۲

  جسارتا ملکتون در کدوم منطقه واقع است


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱

  با سلام و درود

  جهت اگهی ملک مورد نظر در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.  مددی پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱

  با سلام‌.خیابان خدامی دقیقا روبروی هتل هما داخل کوچه شادی


  مددی پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴

  سلام.خیابان خدامی.دقیقا روبروی هتل هما داخل کوچه شادی پلاک 6

  پاسخ دهنده:

 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: