خرید کلنگی در سمنگان

خرید کلنگی سمنگان بدون جواز زمین: ۱۶۰ متر بر: ۸ متر

نارمک خ سمنگان خ ربی..

قیمت کل: ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

سمنگان باجواز دارای مغازه زمین: ۱۳۸ متر بر: ۸ متر

نارمک خ سمنگان جنوبی سه راه ارشی بالاتر ..

قیمت کل: ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ باب تجاری ۱۵ و ۲۱ متری که سرقفلی واگذار شده -با جواز ۲۷ متر تجاری و ۴ طبقه مسکونی

سمنگان بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۲۵ متر بر: ۶ متر

نارمک سمنگان نرسیده به میدان رسالت پ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای ۱۲۴ متر تجاری و ۳۰ متر بالکن- ۱۱۰ متر مسکونی

سمنگان دارای مغازه زمین: ۴۸۸ متر بر: ۱۵ متر

سمنگان خ شهید با..

قیمت کل: ۱۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳۰ متر تجاری

سمنگان باجواز دارای مغازه زمین: ۱۳۸ متر بر: ۸ متر

نارمک سمنگان جنوبی سه راه ارشی روبروی شیرینی فروش..

قیمت روز

دارای جواز ۲۷ مترتجاری و ۴ طبقه ۹۰ متری مسکونی - ملکیت

خرید کلنگی سمنگان باجواز زمین: ۱۵۰ متر بر: ۸ متر

نارمک خ گلستان خ حسینی کوچه ..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای جواز ۴ طبقه ۹۰ متری

سمنگان قابل سکونت زمین: ۲۴۴ متر بر: ۸ متر

نارمک سمنگان مسجد جامع بین شیرمرد و آبادا..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مناسب ساخت و ساز-گذر ۱۵ متری-مشخصات داده نشد

معاوضه / فروش کلنگی سمنگان بدون جواز زمین: ۸۹ متر بر: ۶ متر

نارمک سمنگان خ عرشی..

قیمت کل: ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه با آپارتمان محدوده نارمک-کنسول خور

سمنگان باجواز زمین: ۱۳۸ متر بر: ۸ متر

نارمک خ سمنگان روبروی سه راه ..

قیمت کل: ۲,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

باجواز ساخت ۴ واحد ۹۰ متری

معاوضه / فروش کلنگی سمنگان بدون جواز زمین: ۱۳۲ متر بر: ۶ متر

نارمک سمنگان خ علی ب..

قیمت کل: ۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی سمنگان بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

رسالت سمنگان کوی ۱۱۴ غ..

متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

سمنگان زمین: ۱۰۰ متر بر: ۵ متر

نارمک خ سمنگان خ تاج ا..

قیمت کل: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ت

سمنگان بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۲۰ متر بر: ۶ متر

نارمک خ سمنگان بالاتر از خ قن..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳۲ متر تجاری

سمنگان بدون جواز زمین: ۲۸۵ متر بر: ۱۰ متر

نارمک خ سمنگان بالاتر از مسجد جامع کوی ..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

سمنگان بدون جواز زمین: ۱۳۳ متر بر: ۶ متر

نارمک سمنگان کوی بخشی پلاک..

قیمت کل: ۱,۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی سمنگان بدون جواز دارای مغازه زمین: ۲۴۵ متر بر: ۱۲ متر

سمنگان نرسیده به جویب..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۳۶ مترتجاری--- ۲ کله

سمنگان بدون جواز زمین: ۴۸۸ متر بر: ۱۵ متر

نارمک خ سمنگان خ شهید ب..

قیمت کل: ۵,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

سمنگان زمین: ۲۴۵ متر بر: ۱۲ متر

نارمک سمنگان روبروی بانک ص..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سمنگان دارای مغازه زمین: ۲۴۵ متر بر: ۱۲ متر

نارمک سمنگان نرسیده به مسجد جامع پ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ۱۳۶ متری

سمنگان بدون جواز زمین: ۱۲۶ متر بر: ۶ متر

نارمک خ سمنگان بالاتر از مسجد..

قیمت روز

فروش کلنگی سمنگان زمین: ۲۱۶ متر بر: ۲۴ متر

نارمک خ سمنگان نرسیده به گ..

قیمت کل: ۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

سمنگان زمین: ۲۴۵ متر بر: ۱۳ متر

سمنگان روبروی بانک صادرات قدیم پل..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ۱۳۶ متری

سمنگان زمین: ۴۸۵ متر بر: ۳۱ متر

سمنگان ایستگاه مسج..

قیمت کل: ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

سمنگان زمین: ۷۴ متر بر: ۰ متر

نارمک سمنگان خ ارشی نرسیده به خ آبادان بن بست شهید ..

قیمت کل: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پشت قواره

معاوضه / فروش کلنگی سمنگان زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

نارمک خ سمنگان پشت مسجد جامع ..

قیمت کل: ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه باآپارتمان ۱۳۰ متری ۳ خوابه تکواحدی

خرید کلنگی سمنگان دارای مغازه زمین: ۲۸۲ متر بر: ۱۴ متر

نارمک خ سمنگان جنوبی پلا..

قیمت کل: ۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۱۰ متر تجاری

سمنگان زمین: ۲۸۵ متر بر: ۱۰ متر

نارمک خ سمنگان بالاتر از مسجد جامع ک ر..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

سمنگان زمین: ۱۹۷ متر بر: ۲۷ متر

سمنگان نبش کوی شهید قدی..

قیمت کل: ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سمنگان دارای مغازه زمین: ۱۰۴ متر بر: ۶ متر

نارمک خ سمنگان خ ارشی بین آبادان و..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۲ مترتجاری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در سمنگان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در سمنگان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ملک ذکر شده موجود هست؟ دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  بهزاد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: