خرید کلنگی در شیخ بهایی

خرید کلنگی شیخ بهایی بدون جواز زمین: ۲,۲۰۰ متر بر: ۳۲ متر

ملاصدرا شیخ بهائی کوی کولیوند پل..

قیمت کل: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی زمین: ۲۷۱ متر بر: ۱۰ متر

شیخ بهایی جنوبی جنب بانک کارآ..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۹ . ۵ متر تجاری پهنه ۱۱۲ با دستور نقشه و جواز

شیخ بهایی زمین: ۲۰۹ متر بر: ۹ متر

شیخ بهائی شمالی خ مهاجری روبروی ب..

قیمت کل: ۱۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای جواز

شیخ بهایی باجواز دارای مغازه زمین: ۲۷۱ متر بر: ۱۰ متر

شیخ بهائی جنوبی جنب بانک کارآفر..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۰ متر تجاری

شیخ بهایی بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۸ متر

ونک خ شیخ بهائی خ امداد غربی کوی شهی..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی شیخ بهایی بدون جواز زمین: ۵۳۰ متر بر: ۱۶ متر

شیخ بهایی شمالی نبش خ ۱۲ مت..

قیمت کل: ۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۳۴ متری- م اداری تجاری-

شیخ بهایی زمین: ۱,۲۰۰ متر بر: ۶۰ متر

شیخ بهایی نبش فلاحی پلاک ..

قیمت کل: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: بایر

دو بر

مشارکت / فروش کلنگی شیخ بهایی بدون جواز زمین: ۳۰۶ متر بر: ۱۲ متر

شیخ بهائی امدادغربی کوی سل..

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

اعیان و عرصه بنیادی-فاقد دستور نقشه

شیخ بهایی دارای مغازه زمین: ۲۷۲ متر بر: ۱۰ متر

شیخ بهایی جنوبی پایین تر از م..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۰ متر تجاری

شیخ بهایی بدون جواز زمین: ۳۶۳ متر بر: ۱۳ متر

شیخ بهائی شمالی کوی طالق..

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

۵۷۰ متربنا

فروش کلنگی شیخ بهایی زمین: ۱۱۳ متر بر: ۵ متر

شیخ بهایی امداد غربی ک شهید بی پرستاری ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی دارای مغازه زمین: ۲۷۲ متر بر: ۱۰ متر

شیخ بهایی شمالی جنب شرکت کارگزاری نرسی..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شیخ بهایی بدون جواز زمین: ۶۰۶ متر بر: ۱۳ متر

شیخ بهائی خ کشفیان غر..

قیمت کل: ۳۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت / فروش کلنگی شیخ بهایی بدون جواز دارای مغازه زمین: ۳,۳۱۳ متر بر: ۰ متر

شیخ بهائی شمالی خ کولیوند پلا..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بازدید با هماهنگی- ۶۸ مترتجاری-از طول بر اطلاع نداشت

شیخ بهایی دارای مغازه زمین: ۲۷۱ متر بر: ۱۰ متر

شیخ بهائی جنوبی بالاترازچهارراه سا..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۰ مترتجاری

خرید کلنگی شیخ بهایی زمین: ۳۲۰ متر بر: ۱۲ متر

شیخ بهائی شمالی خ امداد غربی ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی زمین: ۲۱۱ متر بر: ۱۰ متر

شیخ بهائی شمالی نرسیده به میدان پیروزان کوی یا..

قیمت کل: ۵,۳۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

مستغلات شیخ بهایی زمین: ۶۰۶ متر بر: ۱۳ متر

شیخ بهایی خ کشفیان غ..

قیمت کل: ۳۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی زمین: ۴۷۰ متر بر: ۱۴ متر

شیخ بهائی خ امداد غربی خ نادر سلیمانی ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی زمین: ۵,۰۰۰ متر بر: ۹۰ متر

شیخ بهائی شهرک والفجر خ یکم مجتمع بازرگانی..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی شیخ بهایی باجواز زمین: ۵۹۰ متر بر: ۱۰ متر

شیخ بهایی جنوبی بن بست ا..

قیمت روز

گذر ۶ متری- ۴ باب مغازه با ملک و سرقفلی ۲۴۰ متر

شیخ بهایی باجواز زمین: ۲۰۹ متر بر: ۹ متر

شیخ بهائی خ صابری بن بست..

قیمت روز

باجواز ۴ طبقه مسکونی

شیخ بهایی زمین: ۲۷۲ متر بر: ۱۰ متر

شیخ بهایی جنوبی پایین تر از م..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی زمین: ۲۰۹ متر بر: ۱۰ متر

شیخ بهائی خ پیروزان کوی ن..

قیمت کل: ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی زمین: ۷۰۰ متر بر: ۱۵ متر

شیخ بهایی شمالی خ کشفیان پلاک..

متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی شیخ بهایی زمین: ۷۰۰ متر بر: ۱۵ متر

شیخ بهایی شمالی خ کشفیان پلاک..

قیمت کل: ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی زمین: ۲۰۹ متر بر: ۱۰ متر

شیخ بهایی شمالی خ پیروزان ..

قیمت کل: ۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی زمین: ۵,۰۰۰ متر بر: ۹۰ متر

شیخ بهایی شهرک والفجر خ یکم مجتمع بازرگان..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی زمین: ۱۱۷ متر بر: ۰ متر

شیخ بهائی خ کولیوند خ مجیدپور کوی ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شیخ بهایی زمین: ۷۰۰ متر بر: ۱۵ متر

شیخ بهایی شمالی خ کشفیان پلاک..

قیمت کل: ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در شیخ بهایی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در شیخ بهایی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ملک ذکر شده موجود هست؟ دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  بهزاد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: