خرید کلنگی در شریعتی(ظفر تا تجریش)

خرید کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۲۲۰ متر بر: ۱ متر

شریعتی جنب پل صدر خ ستار کشانی پل..

قیمت روز

امکانات: تودلی

دو بر- تودلی

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۵۴۰ متر بر: ۱۵ متر

شریعتی خ اسدی خ شهید وا..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار شریعتی(ظفر تا تجریش) مناسب کار بدون جواز زمین: ۵۰۰ متر بر: ۱۵ متر

شریعتی ابتدای میدان قدس جنب داروخانه طالقانی نبش کوی ک..

متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ بر - تماس ساعت ۱۶ الی ۱۸ -فاقد دستورنقشه

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۴۶۰ متر بر: ۱۶ متر

شریعتی بالاتر از پل صدر ک ..

قیمت کل: ۲۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(ظفر تا تجریش) زمین: ۱۰۷ متر بر: ۰ متر

شریعتی کوی محمودی (ذغالی..

قیمت کل: ۳,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) زمین: ۶۶۰ متر بر: ۲۰ متر

شریعتی دو راهی قلهک کوی..

قیمت کل: ۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دوبر

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۶۶۰ متر بر: ۲۰ متر

شریعتی دو راهی قلهک حمید..

قیمت کل: ۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ویلا شریعتی(ظفر تا تجریش) یک طبقه زمین: ۴۵۸ متر بر: ۱۲ متر

شریعتی دوراهی قلهک بالاتر از بیمارستان ایرانمه..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

گذر ۱۰ متری- بازدید با هماهنگی-مناسب ساخت و ساز

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۳,۷۴۵ متر بر: ۷۷ متر

شریعتی خ شهید واعظی نبش کو..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۳۰,۰۰۰ ت

بر دوم ۳۹

شریعتی(ظفر تا تجریش) زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

شریعتی برادران واعظی خ اسدی ک خیام بن ..

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز دارای مغازه زمین: ۳۱۵ متر بر: ۱۰ متر

شریعتی خ منظرنژاد بین ظفر و میرد..

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۹ متر تجاری

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۴۷۲ متر بر: ۳۲ متر

شریعتی دوراهی قلهک کوچه ژیلا کو..

قیمت کل: ۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۴۶۰ متر بر: ۱۶ متر

شریعتی بالاتراز پل صدر ک ا..

قیمت کل: ۲۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۶۴۵ متر بر: ۲۸ متر

شریعتی بلوار صبا نبش سیدعباس ..

قیمت کل: ۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۴۸۵ متر بر: ۲۰ متر

شریعتی خ موسیوند کوی پروین پلا..

قیمت کل: ۲۶,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۴۶۰ متر بر: ۱۶ متر

شریعتی بالاتر از پل صدر کوی ..

قیمت کل: ۲۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

ویلا شریعتی(ظفر تا تجریش) زمین: ۴۶۰ متر بر: ۱۱ متر

شریعتی دوراهی قلهک خ پا..

قیمت کل: ۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شریعتی(ظفر تا تجریش) زمین: ۲۰۵ متر بر: ۱۲ متر

شریعتی خ اسدی چهارراه حکمت کوی ثابتی ..

قیمت روز

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۱۷۴ متر بر: ۱۰ متر

شریعتی صدر خ ستار کشانی کوی ..

قیمت کل: ۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(ظفر تا تجریش) زمین: ۳,۸۰۰ متر بر: ۷۸ متر

شریعتی خ برادران شهید واعظی نبش کوی خیام..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۶۸۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۱,۸۷۶ متر بر: ۳۰ متر

شریعتی نرسیده به پمپ بنزین تجریش ک..

قیمت کل: ۷۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ کله-پهنهr ۲۵۱

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۳۰۹ متر بر: ۹ متر

شریعتی خ اسدی خ برادران واعظی خ رضااثباتی ب..

قیمت کل: ۱۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۲ متر

شریعتی خ کشانی کوی ار..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(ظفر تا تجریش) زمین: ۴۶۰ متر بر: ۱۶ متر

شریعتی بالاتراز پل صدر ک ا..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۲ متر

شریعتی روبروی یخچال کوی ..

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی شریعتی(ظفر تا تجریش) بدون جواز زمین: ۱,۰۶۰ متر بر: ۱۷ متر

شریعتی بالاتر از پل رومی بن ب..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(ظفر تا تجریش) قابل سکونت زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۷ متر

شریعتی پل صدر خ ستار کشانی کوی فضل..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

در حال اخذ سند شخصی

آپارتمان شریعتی(ظفر تا تجریش) زمین: ۱۹۴ متر بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از مترو قلهک خ یزدانیا..

قیمت کل: ۵,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ملک پشت قواره

شریعتی(ظفر تا تجریش) غیرقابل سکونت زمین: ۳۵۰ متر بر: ۱۴ متر

شریعتی واعظی خ بام کو..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۶ متری-فاقدجواز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در شریعتی(ظفر تا تجریش) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در شریعتی(ظفر تا تجریش) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۵:۶

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۴:۵۹

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی

  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۵

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۹

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۲:۵۲

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۴

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۷

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۹

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۵

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۵

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۹

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱:۵۳

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: