خرید کلنگی در شریعتی(سیدخندان تا ظفر)

خرید کلنگی شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۵۵۸ متر بر: ۱۴ متر

شریعتی نرسیده به سیدخندان ک ..

قیمت روز

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بدون جواز زمین: ۳۳۰ متر بر: ۱۱ متر

شریعتی نرسیده به پارک شریعتی روبروی خواجه..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۶,۳۶۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بدون جواز

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۲,۰۰۰ متر بر: ۲۵ متر

شریعتی بالاتر از سیدخندان خ م..

قیمت روز

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بدون جواز زمین: ۷۱۴ متر بر: ۱۵ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد کوی ک..

قیمت روز

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) باجواز زمین: ۴۷۰ متر بر: ۱۲ متر

شریعتی بین میرداماد و ظفر پیروز شرقی ..

متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای جواز ۷ طبقه سنداداری

خرید کلنگی شریعتی(سیدخندان تا ظفر) دارای مغازه زمین: ۳۱۵ متر بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد کوی منظرنژاد ..

قیمت کل: ۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۹ متری تجاری سرقفلی

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۲۶۰ متر بر: ۹ متر

شریعتی پارک شریعتی کوی دی..

متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بدون جواز زمین: ۶۱۲ متر بر: ۱۷ متر

شریعتی بالاترازمیرداماد خ منظ..

قیمت کل: ۲۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مستغلات شریعتی(سیدخندان تا ظفر) تفکیک نشده زمین: ۱۵۸ متر بر: ۱۱ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد روبروی مترو شریعتی کوی زرین ش..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بدون جواز زمین: ۱,۵۰۰ متر بر: ۳۰ متر

شریعتی بین میرداماد و ظ..

قیمت کل: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

غیر قابل سکونت

فروش کلنگی شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۵۰۰ متر بر: ۲۵ متر

شریعتی روبروی خواجه عبدالله ان..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۲۰ مترتجاری-دارای جواز ۱۲ طبقه

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۳۳۰ متر بر: ۱۵ متر

شریعتی بالاترازسیدخندان کوی خ..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بدون جواز زمین: ۱۶۰ متر بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد کوی شواری بن ب..

متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) دارای مغازه زمین: ۴۵۰ متر بر: ۱۴ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد خ نیام پ..

قیمت روز

۶۰ متر تجاری

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بدون جواز زمین: ۱۵۰ متر بر: ۶ متر

شریعتی بالاتر از پل سید خندان ک..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۳۱۵ متر بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاتر از میرداماد خ من..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۱۵۰ متر بر: ۶ متر

شریعتی پشت پارک شریعتی خ شهید قهرمان بن بست بهروز و..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۱,۰۳۷ متر بر: ۲۰ متر

شریعتی تقاطع ناصری و گل نبی پلا..

قیمت کل: ۳۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۱۵۰ متر بر: ۰ متر

شریعتی پشت پارک شریعتی خ شهید قهرمان بن بست بهروز و..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۵۱۰ متر بر: ۱۷ متر

شریعتی پارک شریعتی خ دی..

قیمت کل: ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۲۱۰ متر بر: ۱۰ متر

شریعتی سه راه ضرابخانه سروستا..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۱۷۳ متر بر: ۱۰ متر

شریعتی پارک کوروش خ آذرشهر کوی ..

متری: ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) بدون جواز زمین: ۵۰۳ متر بر: ۱۱ متر

شریعتی روبروی پارک شریعتی خ پیروز جن..

قیمت کل: ۶,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۱۲۲ متر بر: ۱۰ متر

شریعتی دوراهی قلهک خ بصیری خ رحیم زاده ثم..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۶۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

دارای دستورنقشه ۴ طبقه ۸۰ متری

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۲۸۰ متر بر: ۲۸ متر

شریعتی روبروی حسینیه ارشاد طبقه فوقانی ف..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید کلنگی شریعتی(سیدخندان تا ظفر) دارای مغازه زمین: ۳۶۰ متر بر: ۲۰ متر

شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد نبش خ ..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

۷۵۰ متر تجاری-پایان کار شهرداری- ۲ بر-بردیگر:( ۱۸ متر)- ۱۲۰۰ متر بنا-موقعیت تجاری و اداری

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۴۶۵ متر بر: ۱۲ متر

شریعتی بالاتراز میرداماد کوی ..

قیمت کل: ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۵۱۰ متر بر: ۱۷ متر

شریعتی پارک شریعتی خ دی..

قیمت کل: ۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

شریعتی(سیدخندان تا ظفر) زمین: ۱,۵۰۰ متر بر: ۳۰ متر

شریعتی بین میرداماد و ظف..

قیمت کل: ۸۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در شریعتی(سیدخندان تا ظفر) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ملک ذکر شده موجود هست؟ دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  بهزاد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: