خرید کلنگی در دیباجی جنوبی

خرید کلنگی دیباجی جنوبی بدون جواز زمین: ۱۰۰ متر بر: ۰ متر

دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی زوار کوی ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت / فروش کلنگی دیباجی جنوبی بدون جواز زمین: ۲۱۴ متر بر: ۳ متر

دیباجی جنوبی برادران جوزی کوچه م..

قیمت روز

۲ بر-بردیگر ۷ متر- ۳ دانگ فروش ۳ دانگ مشارکت

دیباجی جنوبی زمین: ۱۳۰ متر بر: ۰ متر

دیباجی جنوبی خ رحمانی بن بست ..

قیمت کل: ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ملک تودلی

دیباجی جنوبی بدون جواز زمین: ۲۸۰ متر بر: ۱۴ متر

دیباجی جنوبی روبروی قنادی ..

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دیباجی جنوبی زمین: ۳۹۲ متر بر: ۰ متر

دیباجی جنوبی نبش بن بست ..

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۲۰۰ مترجوازمسکونی- ۶۰ متر جوازتجاری-قیمت جواز:--/ ۵ میلیارد

خرید کلنگی دیباجی جنوبی زمین: ۱,۴۷۲ متر بر: ۱۰ متر

دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ نماززاده بن بست..

قیمت روز

دیباجی جنوبی باجواز زمین: ۱۷۸ متر بر: ۱۵ متر

دیباجی جنوبی نبش کوی..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز تجاری

دیباجی جنوبی زمین: ۶۰۰ متر بر: ۱۶ متر

دیباجی جنوبی خ شهید تسلیمی خ نم..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بر دیگر ۴۰ - ۳ بر

مستغلات دیباجی جنوبی تفکیک نشده دارای سوئیت زمین: ۳۵۰ متر بر: ۰ متر

دیباجی جنوبی خ محسنیان کوچه موسوی اول ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دارای دستور نقشه ۵ طبقه(تا ۳۰ درصد معاوضه با آپارتمان در منطقه)پارکینک حیاط

معاوضه / فروش کلنگی دیباجی جنوبی زمین: ۱۵۴ متر بر: ۷ متر

دیباجی جنوبی خ غفوری ک ا..

قیمت کل: ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

تجاری و اداری و مسکونی پهنه m ۱۱۴

فروش کلنگی دیباجی جنوبی بدون جواز زمین: ۸۰۰ متر بر: ۸ متر

دیباجی جنوبی بالاتر از پارک ارغوان پ..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

کاربری مسکونی - آماده تخریب

مستغلات دیباجی جنوبی تفکیک نشده زمین: ۳۵۳ متر بر: ۰ متر

دیباجی جنوبی کوچه مژگان خ محسنیان بن بست موسوی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

پارکینگ حیاط-دارای دستورنقشه ۵ طبقه

دیباجی جنوبی باجواز دارای مغازه زمین: ۱۷۸ متر بر: ۱۵ متر

دیباجی جنوبی بالاترازپارک ارغوان نبش ..

قیمت روز

دارای جواز ۱۵۰ متر تجاری

دیباجی جنوبی زمین: ۲۱۴ متر بر: ۱۰ متر

دیباجی جنوبی خ برادران جوزی کو..

قیمت روز

پشت قواره - ۲ کله ۳ دانگ قدرالسهم دارد

دیباجی جنوبی بدون جواز زمین: ۲,۴۰۰ متر بر: ۲۵ متر

دیباجی جنوبی بالاترازدولت پلا..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی دیباجی جنوبی باجواز زمین: ۲۹۰ متر بر: ۸ متر

دیباجی جنوبی خ تسلیمی نماززاده..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دیباجی جنوبی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۱ متر

دیباجی جنوبی خ سنجابی کوی با..

قیمت روز

دیباجی جنوبی بدون جواز زمین: ۳۱۸ متر بر: ۲۲ متر

دیباجی جنوبی خ گرکانی کوی فریدون خانی بن ب..

قیمت کل: ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دیباجی جنوبی قابل سکونت زمین: ۷۳۰ متر بر: ۵۱ متر

دولت دیباجی جنوبی خ کیوان ک ..

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ندارد

دیباجی جنوبی قابل سکونت زمین: ۱۶۷ متر بر: ۴ متر

دیباجی جنوبی خ مژگان خ دیب..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقد جواز

فروش کلنگی دیباجی جنوبی زمین: ۲۴۳ متر بر: ۱۳ متر

دیباجی جنوبی خ جوزی بن بست..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دیباجی جنوبی باجواز زمین: ۶۶۰ متر بر: ۱۷ متر

دیباجی جنوبی تسلیمی نماززاده نبش پازوکی..

قیمت روز

جواز ۹ طبقه ۲۲۰ متری

دیباجی جنوبی باجواز زمین: ۶۶۰ متر بر: ۱۷ متر

دیباجی جنوبی خ تسلیمی خ نماززاده نبش پازوک..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

جواز ۹ طبقه به متراژ ۲۲۰ متری- هزینه های جواز پرداخت شده وفونداسیون نیز انجام شده

دیباجی جنوبی بدون جواز زمین: ۷۵ متر بر: ۶ متر

دیباجی جنوبی کوی کی..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دیباجی جنوبی زمین: ۱۶۷ متر بر: ۴ متر

دیباجی جنوبی خ مژگان خ دیب..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی دیباجی جنوبی زمین: ۷۱۳ متر بر: ۲۵ متر

دیباجی جنوبی خ کیوان کوی ..

قیمت کل: ۱۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دیباجی جنوبی زمین: ۳۳۰ متر بر: ۲۰ متر

دیباجی جنوبی خ مسعود ..

قیمت روز

دیباجی جنوبی زمین: ۱۰۰ متر بر: ۶ متر

دیباجی جنوبی خ تسلیمی کوی زاور ک..

قیمت کل: ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت باز سازی شده

قابلیت ۴ طبقه ۱۰۰ % بنا - ---/ ۵۵۰ رهن مستاجر آماده تخلیه

دیباجی جنوبی زمین: ۱۱۷ متر بر: ۶ متر

دیباجی جنوبی خ منظریه جنوبی ک..

قیمت کل: ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دیباجی جنوبی زمین: ۴۰۷ متر بر: ۹ متر

دیباجی جنوبی منظریه ک م..

متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در دیباجی جنوبی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در دیباجی جنوبی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ملک ذکر شده موجود هست؟ دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  بهزاد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: