خرید کلنگی در صادقیه

خرید کلنگی صادقیه بدون جواز زمین: ۵۷۲ متر بر: ۱۳ متر

صادقیه گلنازجنوبی اکرمی ..

قیمت کل: ۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ کله-گذر ۲۴ متری

صادقیه بدون جواز زمین: ۲۴۲ متر بر: ۱۰ متر

صادقیه ابتدای کاشانی نرسیده به پمپ بنزین کوی شهید..

قیمت کل: ۲۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

صادقیه بدون جواز زمین: ۲,۴۰۰ متر بر: ۶۰ متر

صادقیه ابتدای کاشانی پلاک ..

قیمت روز

صادقیه قابل سکونت دارای مغازه زمین: ۴۰۰ متر بر: ۱۲ متر

صادقیه ۲۰ متری سازمان آب جنب پاساژ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۹۰ متر اصلاحی دارد/ ۴۰ متر تجاری

صادقیه زمین: ۱,۶۴۸ متر بر: ۰ متر

صادقیه سازمان آب نبش اسدی و سازمان آب ..

قیمت کل: ۹۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

خرید کلنگی صادقیه بدون جواز زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۳۲ متر

صادقیه اباذر خ فهیمی پلاک ..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ کله

صادقیه زمین: ۳۷۰ متر بر: ۱۲ متر

صادقیه شهدای جنوبی کوی ج..

متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

صادقیه بدون جواز زمین: ۲۷۲ متر بر: ۹ متر

صادقیه فلکه اول خ رحیمی بلوارگلاب خ حسینی کوی گل..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

صادقیه دارای مغازه زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۵ متر

صادقیه فلکه اول خ سازمان آب روبروی اسدی ش..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۷۶ متر تجاری - ۱۹۰ متر اداری

صادقیه زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۱ متر

صادقیه روبروی ایستگاه..

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی صادقیه بدون جواز زمین: ۳۴۰ متر بر: ۱۲ متر

صادقیه بلوارگلاب..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۲۹۰,۰۰۰ ت

صادقیه بدون جواز زمین: ۱۲,۷۰۰ متر بر: ۹۸ متر

صادقیه خ گلناز جنوبی بلوار شه..

قیمت کل: ۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

صادقیه بدون جواز زمین: ۴۰۰ متر بر: ۱۲ متر

صادقیه ۲۰ متری سازمان آب نرسیده به خ هشتم شما..

قیمت روز

۳۸ متر تجاری

صادقیه بدون جواز زمین: ۲۷۰ متر بر: ۹ متر

صادقیه خ شهید اسدی خ شهید کسرا..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار صادقیه مناسب کار بدون جواز زمین: ۳۶۶ متر بر: ۱۳ متر

صادقیه نرسیده به چهارراه ا..

قیمت کل: ۲۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی صادقیه بدون جواز زمین: ۲۲۲ متر بر: ۲۱ متر

صادقیه خ خسرو شمالی نبش خ پانزدهم پ..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۵۵۰,۰۰۰ ت

بر دیگر ۹ -فقط جهت استفاده مغازه-تغییر کاربری-زمین ذوزنقه

صادقیه بدون جواز زمین: ۵۷۲ متر بر: ۱۳ متر

صادقیه گلنازجنوبی اکرمی ..

متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ کله-گذر ۲۴ متری

مستغلات صادقیه تفکیک نشده زمین: ۲۲۶ متر بر: ۸ متر

صادقیه فلکه اول خ گلناز جنوبی خ قد..

قیمت کل: ۸,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: باز سازی شده

در کل یک پارکینگ

صادقیه بدون جواز زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۰ متر

صادقیه خ گلناز شمالی خ ک..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

صادقیه بدون جواز زمین: ۳۰۰ متر بر: ۱۰ متر

صادقیه روبروی ایستگاه مترو..

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاعات ندادند

فروش کلنگی صادقیه زمین: ۴۰۰ متر بر: ۱۲ متر

صادقیه ۲۰ متری سازمان آب جنب پاساژ..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۹۰ متر اصلاحی دارد

صادقیه بدون جواز زمین: ۵,۰۰۰ متر بر: ۳۰ متر

صادقیه مترو صادقیه پلاک ..

قیمت روز

بدون جواز و دستور نقشه

صادقیه بدون جواز زمین: ۱,۴۰۰ متر بر: ۲۴ متر

صادقیه بین فلکه دوم و خ ا..

قیمت کل: ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت / فروش کلنگی صادقیه بدون جواز دارای مغازه زمین: ۳۶۰ متر بر: ۱۲ متر

صادقیه بین فلکه اول ودوم..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲ دانگ

۶۹ مترتجاری- ۲ دانگ جهت مشارکت

مشارکت / فروش کلنگی صادقیه بدون جواز زمین: ۲۷۰ متر بر: ۱۰ متر

صادقیه بالاتر از فلکه اول خ اسدی جنوبی ک..

قیمت کل: ۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۱۲ متری

خرید کلنگی صادقیه زمین: ۴۰۳ متر بر: ۱۲ متر

صادقیه خ ۲۰ متری سازمان ..

قیمت روز

معاوضه / فروش کلنگی صادقیه زمین: ۲۴۶ متر بر: ۹ متر

صادقیه بالاتراز عرب حسینی بن بست بهار ..

قیمت کل: ۱۰,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

صادقیه بدون جواز زمین: ۴۱۶ متر بر: ۱۲ متر

صادقیه خ سازمان آ..

قیمت کل: ۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنهm ۱۱۳

خرید کلنگی صادقیه بدون جواز

صادقیه بدون جواز زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

صادقیه فلکه دوم ۱۵ متری دوم سازمان آب پل..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در صادقیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در صادقیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ایرج سه شنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲

  باسلام قیمت ملک کلنگی با 6 به متراژ100 در نارمک، 46 متری غربی، شهید آغمیونی، بن‌بست 6 متری داود ولی

  پاسخ دهنده:

 • مسعود انجم روز يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰:۲۴

  ملک کلنگى شمالى 160 مترى با بر 7/35 دو طبقه در کوچه شهید صیامى قابل سکونت ضلع جنوبى کوچه ، اول ستار خان بعد از میدان توحید و ضلع شمالى آن اول چمران ( بمبست ماشین رو ) ( قابل تردد پیاده رو ) قیمت نهایی پنج میلیارد تومان

  پاسخ دهنده:

 • حسن امینی جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

  باسلام بلوار فردوس غرب خیابان بهار شمالی زمین 1430 متر 32 واحد میباشد قدرالسهم حدود 44 متر میباشد جواز اماده تاریخ تخریب حدود 3 ماه دیگر یک واحد جهت فروش قیمت توافقی باتشکر

  پاسخ دهنده:

 • مریم ناصر بیگدلی دو شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۵۷

  خونه قدیمی قیمت زمینش می خوام بدونم متری چند

  پاسخ دهنده:

 • مددی جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۴۷

  با سلام.امکان داره برای فروش فوری یک ساختمان قدیمی البته قابل سکونت در 4 طبقه و 4 واحد روبروی هتل همای تهران که 340 متر زمین با بر 12 متر داره مساعدت کنید


  سلام شاهکار هستم پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰:۲

  جسارتا ملکتون در کدوم منطقه واقع است


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱

  با سلام و درود

  جهت اگهی ملک مورد نظر در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.  مددی پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱

  با سلام‌.خیابان خدامی دقیقا روبروی هتل هما داخل کوچه شادی


  مددی پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴

  سلام.خیابان خدامی.دقیقا روبروی هتل هما داخل کوچه شادی پلاک 6

  پاسخ دهنده:

 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: