خرید کلنگی در شهرک غرب

خرید مستغلات شهرک غرب کلنگی زمین: ۸۸۳ متر بر: ۰ متر

شهرک غرب فاز ۳ خ حسن سیف ..

قیمت کل: ۵۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۸ واحد ۱۶۵ م

شهرک غرب قابل سکونت زمین: ۱,۵۰۰ متر بر: ۴۰ متر

شهرک غرب فاز ۳ کو..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

شهرک غرب بلوار دادم..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

موقعیت اداری تجاری

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۲,۴۰۰ متر بر: ۶۰ متر

شهرک غرب بلوار ایوانک نبش فلامک جنوبی ..

قیمت کل: ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب زمین: ۲۱۰ متر بر: ۱۰ متر

شهرک غرب بلوار فرحزادی بالاتر از نیایش ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۱۴۰ متر تجاری پهنه ام ۱۱۳

مشارکت / فروش کلنگی شهرک غرب زمین: ۱۳,۰۰۰ متر بر: ۱۰۰ متر

شهرک غرب نرسیده به چهارراه آتیه پل..

قیمت کل: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش کلنگی شهرک غرب بدون جواز زمین: ۱۹۵ متر بر: ۱۰ متر

شهرک غرب خ سپهر خ ۱۲ متری گلها کوی گ..

قیمت کل: ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قابل تجمیع-معاوضه با آپارتمان

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۷۴۰ متر بر: ۲۲ متر

شهرک غرب فاز ۳ خ حسین سیف کو..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۵۶۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش کلنگی شهرک غرب بدون جواز زمین: ۳,۷۵۰ متر بر: ۷۶ متر

شهرک غرب فاز ۷ بلوار دریا خ شفق مج..

قیمت کل: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند تک برگی-با قابلیت پهنه M-پلاک اصلی ۱۱۶

معاوضه / فروش کلنگی شهرک غرب زمین: ۲۴۲ متر بر: ۱۱ متر

شهرک غرب ارغوان غربی روبروی مدرسه برهان..

قیمت کل: ۱۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲ واحد ۱۴۰ متری ۳ خواب

فروش کلنگی شهرک غرب بدون جواز زمین: ۱۸۰ متر بر: ۶ متر

شهرک غرب فاز ۴ فلامک شمالی خ کوهیار جن..

قیمت کل: ۱۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

شهرک غرب خ سپهر خ مرصاد چهارم..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب زمین: ۲۴۲ متر بر: ۱۱ متر

شهرک غرب خ ارغوان غربی کوی سازمان آب ..

قیمت کل: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۴۰۰ متر بر: ۹ متر

شهرک غرب خ سپهر خ فخار مقدم کوی ..

قیمت کل: ۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

قابلیت تجمیع

شهرک غرب زمین: ۶,۱۰۰ متر بر: ۵۰ متر

شهرک غرب نبش یادگار امام شهید دادمان ..

قیمت کل: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی شهرک غرب بدون جواز زمین: ۸۰۰ متر بر: ۴۰ متر

شهرک غرب فاز ۴ زرافشان خ درخشان خ سو..

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب زمین: ۸۴۱ متر بر: ۱۸ متر

شهرک غرب فاز ۴ خ پل افشان ۱ ضلع شمالی برج ..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۲۰۸ متر بر: ۹ متر

شهرک غرب بلوار دریا خ سعدی کو..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۱۷۵ متر بر: ۱۱ متر

شهرک غرب بلواردادمان ۱۲ متر..

قیمت کل: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

شهرک غرب بلوار دادما..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقد جواز و دستور نقشه- موقعیت تجاری

فروش کلنگی شهرک غرب بدون جواز زمین: ۶۳۰ متر بر: ۱۸ متر

شهرک غرب خ حسن سیف کوچه س..

قیمت کل: ۳۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۸۶۰ متر بر: ۴۹ متر

شهرک غرب فاز یک خ مهستان پلا..

قیمت روز

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۱,۵۰۰ متر بر: ۴۰ متر

شهرک غرب فاز ۳ کوی ه..

قیمت کل: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب زمین: ۳۱۱ متر بر: ۱۱ متر

شهرک مقدم خ فخارمقدم کوی ا..

قیمت کل: ۲۰,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۱,۹۳۵ متر بر: ۹۰ متر

شهرک غرب بلوار دریا خ شفق جنب ساختمان یاس سا..

قیمت روز

خرید کلنگی شهرک غرب زمین: ۷۵۰ متر بر: ۲۰ متر

شهرک غرب فاز ۳ خ حسین سیف ..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب قابل سکونت زمین: ۸۰۰ متر بر: ۲۰ متر

شهرک غرب بلواردادمان کوی گلسار گل ..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقد جواز-اطلاعات ندادند

شهرک غرب بدون جواز زمین: ۶۸۰ متر بر: ۲۰ متر

شهرک غرب خ سیف کوچه..

متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهرک غرب زمین: ۵۳۵ متر بر: ۱۸ متر

شهرک غرب فاز ۵ خ ۹ گذر اس..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰ ت قیمت زمین

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در شهرک غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در شهرک غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۵:۶

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۴:۵۹

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی

  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۵

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۹

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۲:۵۲

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۴

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۷

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۹

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۵

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۵

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۹

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱:۵۳

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: