خرید کلنگی در اوین

بدون جواز - زمین: ۲۰۸ متر

قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی نرسیده به مدرس..

بدون جواز - زمین: ۴۷۰ متر

قدیمی ; اوین خ اعرابی کوی باغستان..

بازدید با هماهنگی

زمین: ۱,۲۰۰ متر

قدیمی ; اوین کوی جعفرنژا..

باجواز - زمین: ۷۰۰ متر

قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی خ باغستان یکم پ..

۳نبش

مشارکت / فروش - زمین: ۵۶۸ متر

قدیمی ; اوین خ سوری کوی توتس..

فقط مشارکت انجام میشود

بدون جواز - زمین: ۴۳۲ متر

قدیمی ; اوین خ دشت بهشت خ کچویی خ ج..

بدون جواز - زمین: ۱۷۸ متر

قدیمی ; اوین خ اعرابی جنب دندانپ..

خرید کلنگی

بدون جواز - زمین: ۱۸۰ متر

قدیمی ; اوین خ کچویی نرسیده به دانشگاه شهید بهشتی روبروی..

بدون جواز - زمین: ۱۸۳ متر

قدیمی ; اوین خ میراسماعیلی بالاتر از نانوایی..

بدون جواز - زمین: ۳۳۰ متر

قدیمی ; اوین کچویی کوی ی..

بدون جواز - زمین: ۱,۴۸۸ متر

قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی کوی ..

معاوضه / فروش - زمین: ۱,۲۳۳ متر

قدیمی ; اوین روبروی آتی ساز خ سوری پلا..

چاه آب . برق 3 فاز

زمین: ۵۰۰ متر

قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

زمین: ۱,۲۳۳ متر

قدیمی ; اوین روبروی آتی ساز خ سوری پلا..

زمین: ۱,۴۸۸ متر

قدیمی ; اوین خ اعرابی کوی ع..

زمین: ۴۷۰ متر

قدیمی ; اوین خ باغستان ه..

زمین: ۱,۵۰۰ متر

قدیمی ; اوین خ اعرابی پلاک هن..

زمین: ۲۱۰ متر

قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی نرسیده به مدرس..

زمین: ۴۳۲ متر

قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

بر دیگر ۳۲

بدون جواز - زمین: ۱,۴۸۸ متر

قدیمی ; اوین خ اعرابی کوی ع..

زمین: ۴۷۰ متر

قدیمی ; اوین خ باغستان ه..

زمین: ۲۰۸ متر

قدیمی ; اوین خ شهید اعرابی نرسیده به مدرس..

زمین: ۴۳۲ متر

قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

بر دیگر ۱۶

زمین: ۱۷۸ متر

قدیمی ; اوین خ اعرابی..

بدون جواز دارای مغازه - زمین: ۱۸۰ متر

قدیمی ; اوین روبروی بانک پارسیان..

۴۰مترتجاری با ملکیت

زمین: ۴۳۲ متر

قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

زمین: ۱۷۸ متر

قدیمی ; اوین خ اعرابی..

بدون جواز - زمین: ۴۱۸ متر

قدیمی ; اوین خ کچوئی پلاک هن..

زمین: ۵۰۰ متر

قدیمی ; اوین دشت بهشت جنب تمای..

گاز

زمین: ۱۸۳ متر

قدیمی ; اوین درکه بالاتر از میدان درکه کوی میراسماعیلی بالاتر ا..

زمین: ۴۳۲ متر

قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچویی خ ج..

زمین: ۵۰۰ متر

قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

بدون جواز - زمین: ۱۸۳ متر

قدیمی ; اوین درکه بالاتراز میدان درکه کوی میراسماعیلی بالاتر از..

مشارکت / فروش - زمین: ۴۷۶ متر

قدیمی ; اوین خ دشت بهشت جنب نمایندگی تویوتا ..

زمین: ۱۷۸ متر

قدیمی ; اوین خ اعرابی ..

زمین: ۴۷۰ متر

قدیمی ; اوین خ باغستان..

زمین: ۵۰۰ متر

قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

زمین: ۵۰۰ متر

قدیمی ; اوین زیرگذر یادگار امام کوی ج..

پشت قواره

زمین: ۳۳۰ متر

قدیمی ; اوین کچوئی کوی یا..

بردیگر۱۶ متر

زمین: ۴۳۲ متر

قدیمی ; اوین پشت هتل اوین خ کچوئی خ جعفر..

۲بر-بردوم:(۲۲متر)

زمین: ۴۷۰ متر

قدیمی ; اوین خ باغستان هش..

زمین: ۷۱۲ متر

قدیمی ; اوین درکه خ میر اسماعیلی محمد رضا ..

بدون جواز - زمین: ۲۰۸ متر

قدیمی ; اوین شهید اعرابی نرسیده به مدرسه..

پهنهA۲۴۲

بدون جواز - زمین: ۱۸۳ متر

قدیمی ; اوین درکه بالاتراز میدان درکه کوی میراسماعیلی بالاتر از..

بدون جواز - زمین: ۵۰۰ متر

قدیمی ; اوین زیر پل یادگار امام کوی جعفری نژاد ..

پشت قواره- از طول بر اطلاع نداشتند

زمین: ۷۱۲ متر

قدیمی ; اوین درکه خ میر اسماعیلی محمد رضا ..

زمین: ۱۵۲ متر

قدیمی ; اوین خ هشت بهشت کوی جعفر..

زمین: ۲,۰۰۰ متر

قدیمی ; اوین خ شهید سوری روبروی درب اصلی آتی..

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات
کلمات کلیدی

ایران فایل اسکان

iranfile

خرید

فروش

کلنگی

قابل سکونت

با جواز

مشارکت

اوین

منطقه 2

دو شهرداری تهران

قیمت