خرید کلنگی در دروازه شمیران

معاوضه / فروش کلنگی دروازه شمیران بدون جواز زمین: ۳۳۶ متر بر: ۳ متر

دروازه شمیران خ مازندران روبروی کوی جوادی..

قیمت کل: ۷,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران باجواز زمین: ۳۲۲ متر بر: ۱۸ متر

دروازه شمیران کوی بهن..

قیمت کل: ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

۷۵۵ متر بنای مفید

دروازه شمیران بدون جواز زمین: ۴۵۱ متر بر: ۱۴ متر

دروازه شمیران خ فخرآباد بن ب..

قیمت کل: ۱۱,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران زمین: ۳۷۲ متر بر: ۱۴ متر

دروازه شمیران خ فخرآب..

قیمت کل: ۱۰,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

۴۴۰ متر بنا -بازدید با هماهنگی

دروازه شمیران دارای مغازه زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

دروازه شمیران خ مازندران پلاک..

قیمت روز

۲۰۷ متر تجاری

خرید کلنگی دروازه شمیران بدون جواز زمین: ۳۲۰ متر بر: ۱۲ متر

دروازه شمیران خ کفائی امانی کو..

قیمت کل: ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش کلنگی دروازه شمیران بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

دروازه شمیران خ مازند..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنه s ۱ - دارای دستور نقشه

دروازه شمیران زمین: ۱۸۰ متر بر: ۱۰ متر

دروازه شمیران خ قائم خ رحمانی پور بن بست..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران بدون جواز زمین: ۹۱۵ متر بر: ۶ متر

دروازه شمیران کوی محمد اص..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دستورنقشه

دروازه شمیران باجواز زمین: ۳۳۶ متر بر: ۱۳ متر

دروازه شمیران خ شهیدسادات کوی امامی بن ..

قیمت روز

جواز ۵ طبقه

فروش کلنگی دروازه شمیران بدون جواز زمین: ۱۹۰ متر بر: ۱۲ متر

دروازه شمیران خ مازندران کوی نصرآبادی نبش فرعی مو..

قیمت کل: ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

قابل سکونت- مشخصات داده نشد

دروازه شمیران بدون جواز زمین: ۵۸۷ متر بر: ۳۴ متر

دروازه شمیران خ قائم کوی ..

قیمت کل: ۸,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران زمین: ۸۵۲ متر بر: ۲۹ متر

انقلاب دروازه شمیران خ نور..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سه کله-

مشارکت / فروش کلنگی دروازه شمیران زمین: ۷۲۰ متر بر: ۲۸ متر

دروازه شمیران خ ابن س..

قیمت روز

دروازه شمیران زمین: ۳۰۹ متر بر: ۹ متر

دروازه شمیران خ خورشید ک..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۵۶۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی دروازه شمیران زمین: ۳۰۳ متر بر: ۹ متر

دروازه شمیران خ خورشید ک ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای دستور نقشه

دروازه شمیران زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

دروازه شمیران خ مازند..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

دروازه شمیران خ مازند..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران زمین: ۳۳۶ متر بر: ۳ متر

دروازه شمیران خ مازندران روبروی کوی جوادی..

قیمت کل: ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران زمین: ۱۴۴ متر بر: ۶ متر

دروازه شمیران خ مازندران خ نیکزاد..

قیمت کل: ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی دروازه شمیران زمین: ۱۰۵ متر بر: ۱۳ متر

دروازه شمیران خ ناطقی خ سا..

قیمت کل: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران زمین: ۳۸۲ متر بر: ۳۰ متر

دروازه شمیران خ ناطق..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

دروازه شمیران خ مازند..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران زمین: ۳۳۶ متر بر: ۳ متر

دروازه شمیران خ مازندران روبروی کوی جوادی..

قیمت کل: ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران بدون جواز زمین: ۲۱۰ متر بر: ۱۸ متر

دروازه شمیران خ خور..

قیمت کل: ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی دروازه شمیران زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

دروازه شمیران خ مازند..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران زمین: ۳۳۶ متر بر: ۳ متر

دروازه شمیران خ مازندران روبروی کوی جوادی..

قیمت کل: ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

پشت قواره

دروازه شمیران زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

دروازه شمیران خ مازند..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دروازه شمیران باجواز زمین: ۳۸۲ متر بر: ۳۰ متر

دروازه شمیران خ ناطق..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

موقعیت اداری و تجاری-جواز ۷ طبقه ( ۵ طبقه مسکونی و یک طبقه پارکینگ و یک طبقه تجاری)

دروازه شمیران زمین: ۱۵۶ متر بر: ۷ متر

دروازه شمیران خ شهید بیانی کوی ۸ مت..

متری: ۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در دروازه شمیران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در دروازه شمیران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ایرج سه شنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲

  باسلام قیمت ملک کلنگی با 6 به متراژ100 در نارمک، 46 متری غربی، شهید آغمیونی، بن‌بست 6 متری داود ولی

  پاسخ دهنده:

 • مسعود انجم روز يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰:۲۴

  ملک کلنگى شمالى 160 مترى با بر 7/35 دو طبقه در کوچه شهید صیامى قابل سکونت ضلع جنوبى کوچه ، اول ستار خان بعد از میدان توحید و ضلع شمالى آن اول چمران ( بمبست ماشین رو ) ( قابل تردد پیاده رو ) قیمت نهایی پنج میلیارد تومان

  پاسخ دهنده:

 • حسن امینی جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

  باسلام بلوار فردوس غرب خیابان بهار شمالی زمین 1430 متر 32 واحد میباشد قدرالسهم حدود 44 متر میباشد جواز اماده تاریخ تخریب حدود 3 ماه دیگر یک واحد جهت فروش قیمت توافقی باتشکر

  پاسخ دهنده:

 • مریم ناصر بیگدلی دو شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۵۷

  خونه قدیمی قیمت زمینش می خوام بدونم متری چند

  پاسخ دهنده:

 • مددی جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۴۷

  با سلام.امکان داره برای فروش فوری یک ساختمان قدیمی البته قابل سکونت در 4 طبقه و 4 واحد روبروی هتل همای تهران که 340 متر زمین با بر 12 متر داره مساعدت کنید


  سلام شاهکار هستم پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰:۲

  جسارتا ملکتون در کدوم منطقه واقع است


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱

  با سلام و درود

  جهت اگهی ملک مورد نظر در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.  مددی پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱

  با سلام‌.خیابان خدامی دقیقا روبروی هتل هما داخل کوچه شادی


  مددی پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴

  سلام.خیابان خدامی.دقیقا روبروی هتل هما داخل کوچه شادی پلاک 6

  پاسخ دهنده:

 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: