خرید کلنگی در نیاوران

خرید کلنگی نیاوران زمین: ۴۴۰ متر بر: ۲۲ متر

نیاوران ضلع شمالی کاخ پلاک..

قیمت کل: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

نیاوران بدون جواز زمین: ۱۶۰ متر بر: ۱۷ متر

نیاوران جماران کوی نی..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ ت

دارای جواز ۳ طبقه و دستور نقشه

نیاوران زمین: ۲۶۵ متر بر: ۲۳ متر

سوهانک ک بشارت..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۴۷۱,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

نیاوران زمین: ۲۱۰ متر بر: ۲ متر

نیاوران خ جماران خ حسن کیا بن بست ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: تودلی

۱۰۰ متر بنا در یک طبقه-ملک می باشد-قیمت زمین

نیاوران زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۵ متر

نیاوران خ صادقی قمی کوی..

قیمت روز

۳۰۰۰ مترزیربنای مفید-بردیگر ۴۰ متر-اقرارنامه مبایعه نام سال ۷۰ وکدرهگیری سال ۸۵

خرید کلنگی نیاوران بدون جواز زمین: ۵۰۰ متر بر: ۹ متر

نیاوران خ صادقی قمی کوی..

متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۲۰ مترزیربنای مفید-مبایعه نامه سال ۷۰ کدرهگیری سال ۸۵

نیاوران بدون جواز زمین: ۱,۸۵۰ متر بر: ۵۷ متر

نیاوران خ صادقی قمی کوی..

قیمت روز

۳ بر- با ۲ مالک

نیاوران بدون جواز زمین: ۶۰۰ متر بر: ۱۵ متر

نیاوران خ صادقی قمی کوی..

متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بردیگر ۴۰ متر-مبایعه نامه سال ۷۰ -اقرارنامه-وکالت نامه

نیاوران بدون جواز دارای مغازه زمین: ۸۴۰ متر بر: ۳۷ متر

نیاوران باهنر جنب پارکینگ طبقاتی کوی سعاد..

قیمت کل: ۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳۲۰ متر زیربنا- ۹ دهنه مغازه- اطلاعات ندادند

نیاوران زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۰ متر

نیاوران جمشیدیه خ ۳۲ پلاک ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی نیاوران بدون جواز زمین: ۵۵۰ متر بر: ۱۹ متر

نیاوران سه راه عمار کوچه..

قیمت کل: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

گذر ۱۱ متر

معاوضه / فروش کلنگی نیاوران زمین: ۱۳۱ متر بر: ۹ متر

نیاوران سعیدی روبروی درمانگاه خیریه..

قیمت کل: ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

نیاوران بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۲۰ متر بر: ۱۲ متر

نیاوران پورابتهاج خ حسین باقریان نرسیده ب..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۴ مترتجاری

نیاوران زمین: ۱۰۹ متر بر: ۶ متر

نیاوران جماران خ هادی حسن پور کوی چوبینه..

قیمت روز

۶۰ متردارای سند- ۴۹ متر بنچاق

نیاوران بدون جواز زمین: ۶۶۰ متر بر: ۱۸ متر

نیاوران خ مژده کوی ..

قیمت کل: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ کله-دستور نقشه

خرید کلنگی نیاوران زمین: ۲۹۰ متر بر: ۱۲ متر

نیاوران خ مژده خ شیراز بن بست لال..

قیمت کل: ۱۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

نیاوران بدون جواز زمین: ۲,۷۰۰ متر بر: ۶۵ متر

نیاوران خ مژده پلاک ه..

متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

فاقددستور نقشه

معاوضه / فروش کلنگی نیاوران بدون جواز زمین: ۴۲۸ متر بر: ۱۴ متر

نیاوان بلواراوشان صحرای غربی پل..

قیمت کل: ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنهG ۱۱۱ -کاربری ۳۱۱

نیاوران بدون جواز زمین: ۲۴۸ متر بر: ۱۲ متر

نیاوران جماران خ حسنی کیا پلا..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۴۱۰,۰۰۰ ت

گذر ۱۰ متری

معاوضه / فروش کلنگی نیاوران بدون جواز زمین: ۶۰ متر بر: ۲ متر

نیاوران خ جماران حصارک هفتم کوی تکیه بالا..

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی نیاوران بدون جواز زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۵ متر

نیاوران خ زینعلی بن بست چهارم پل..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

نیاوران بدون جواز زمین: ۳۶۵ متر بر: ۱۵ متر

نیاوران روبروی پاساژ نارون پلا..

قیمت کل: ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

نیاوران بدون جواز زمین: ۱,۲۸۴ متر بر: ۲۸ متر

نیاوران بالاتر از سه راه یاسر نبش شرقی کوی صفا..

قیمت کل: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی نیاوران بدون جواز

نیاوران بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۰ متر

نیاوران جماران حسن کیا بن بست ا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

ملک تودلی میباشد

نیاوران بدون جواز زمین: ۸۵ متر بر: ۰ متر

نیاوران جماران خ سبزی کوی ..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قابل سکونت- ۲ نبش-اطلاع دقیق نداشتند

خرید کلنگی نیاوران بدون جواز زمین: ۶۲۱ متر بر: ۱۸ متر

نیاوران مژده نبش نواب کا..

قیمت کل: ۵۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

m ۱۱۵ پهنه

مستغلات نیاوران زمین: ۱۴۸ متر بر: ۱۲ متر

نیاوران خ گودرزی خ شفیع خانی خ ادبی کو..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نیاوران بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۲ متر

نیاوران جماران کوی حسنی کیا بن بست..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: تودلی

نیاوران زمین: ۱,۵۴۰ متر بر: ۴۲ متر

نیاوران بعد از شهرداری پلاک..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در نیاوران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در نیاوران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مددی جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۴۷

  با سلام.امکان داره برای فروش فوری یک ساختمان قدیمی البته قابل سکونت در 4 طبقه و 4 واحد روبروی هتل همای تهران که 340 متر زمین با بر 12 متر داره مساعدت کنید

  پاسخ دهنده:

 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: