خرید کلنگی در زعفرانیه

خرید کلنگی زعفرانیه زمین: ۴۵۰ متر بر: ۱۳ متر

زعفرانیه خ سیمین پلاک ۱۴

متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع-فقط قروش

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

۲ کله جنوبی-دارای ۱۴ اتاق با ۸۰۰ زیربنا-در مجاورت تجاری ترین قسمت خ آصف-فقط فروش

خرید کلنگی زعفرانیه

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۹۶ متر بر: ۶ متر

زعفرانیه مقدس اردیبلی شادیانه بن ب..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت / فروش کلنگی زعفرانیه زمین: ۵۰۰ متر بر: ۱۲ متر

زعفرانیه خ پسیان خ پرزین ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای دستور نقشه ۵ طبقه- ۳ دانگ مشارکت

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۳,۲۰۰ متر بر: ۵۴ متر

زعفرانیه آصف بلوار ساسان خ ماکوئی ..

قیمت کل: ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۲,۰۰۰ متر بر: ۵۵ متر

زعفرانیه خ نیاززا..

قیمت کل: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی زعفرانیه زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

زعفرانیه اکبری گلستانه بن بست ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنه R ۱۲۲ - گذر ۶ متری

زعفرانیه زمین: ۲,۳۱۰ متر بر: ۸۵ متر

زعفرانیه خ آصف خ زنبق کوچه..

قیمت کل: ۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۱۰۰ متر بر: ۱۰ متر

زعفرانیه خ نیاززاده انتهای ک جعفری بن..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بازدید باهماهنگی-

زعفرانیه زمین: ۳,۲۰۰ متر بر: ۵۷ متر

زعفرانیه ماکوئی پور شمالی پلا..

قیمت کل: ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۱,۹۰۲ متر بر: ۵۰ متر

زعفرانیه خ نیاززاده پلاک ..

قیمت کل: ۱۸۰,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳۲۰۰ متر بنا

فروش کلنگی زعفرانیه زمین: ۷۴ متر بر: ۶ متر

زعفرانیه خ مقدس اردبیلی ک عروضی نیش پالادیوم انتها س..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۹,۰۵۴,۰۰۰ ت

امکان موقعیت اداری تجاری

مستغلات زعفرانیه زمین: ۶۹۰ متر بر: ۰ متر

زعفرانیه خ امیرسوری پلاک ..

متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت زمین

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی آنتن مرکزی

۱۳۷۰ متر بنای مفیدشامل یک ویلای دوبلکس ۴ آپارتمان ۲۰۰ متری بصورت یکجا

زعفرانیه قابل سکونت زمین: ۳۶۱ متر بر: ۱۳ متر

زعفرانیه خ آصف کوچه ارغوان بن ب..

قیمت کل: ۳۰,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۸ متری-پهنه R ۱۲۲

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۱,۱۰۰ متر بر: ۱۹ متر

زعفرانیه مقدس اردبیلی ثارالله بن ب..

قیمت روز

سه دانگ و نیم از شش دانگ بفروش میرسد

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

زعفرانیه پسیان اکبری ک گل..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی زعفرانیه بدون جواز زمین: ۸۰۰ متر بر: ۴۱ متر

زعفرانیه خ ثارال..

قیمت کل: ۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت / فروش کلنگی زعفرانیه بدون جواز زمین: ۵۰۰ متر بر: ۱۲ متر

زعفرانیه پسیان پرزین بغ..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت ۳ دانگ

۳ دانگ مشارکت - دارای ۱۰۰۰ متر بنا/دارای دستور نقشه

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۷۸۵ متر بر: ۲۱ متر

زعفرانیه مقدس اردبیلی شادیا..

قیمت روز

معاوضه / فروش کلنگی زعفرانیه بدون جواز زمین: ۹۶ متر بر: ۶ متر

زعفرانیه مقدس اردبیلی بن بست..

قیمت کل: ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه با آپارتمان

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۱۶۲ متر بر: ۶ متر

زعفرانیه خ نیاززاده کوی ..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی زعفرانیه زمین: ۷۴۴ متر بر: ۳ متر

زعفرانیه ماکوئی پور جنوبی کوچه شریف آباد ..

قیمت کل: ۵۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زعفرانیه زمین: ۳,۲۰۰ متر بر: ۵۷ متر

زعفرانیه ماکوئی پور شمالی پلا..

قیمت کل: ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زعفرانیه زمین: ۱۰۷ متر بر: ۱۲ متر

زعفرانیه خ آصف کوی ج..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۷۷۰,۰۰۰ ت

بر دیگر ۹

زعفرانیه زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

زعفرانیه اکبری کوی گل..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۱۲۰ متر بر: ۶ متر

زعفرانیه خ پسیان شارستان ششم کو..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید آپارتمان زعفرانیه کلنگی زمین: ۱۲,۰۰۰ متر بر: ۰ متر

زعفرانیه آصف خ زنبق ۱۲ متری م..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۱۰۷ متر بر: ۸ متر

زعفرانیه آصف خ اعجازی خ ترک زبان پ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۶۱۲ متر بر: ۱۸ متر

زعفرانیه خ آصف خ جلال خ ..

قیمت کل: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۶,۶۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

زعفرانیه بدون جواز زمین: ۴۰۰ متر بر: ۱۶ متر

زعفرانیه خ اعجازی (آصف)کوی سیمین پ..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنهR ۱۲۲ -گذر ۶ و ۱۲ متری-فقط فروش- مشارکت انجام نمی شود

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در زعفرانیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در زعفرانیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۵:۶

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۴:۵۹

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی

  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۵

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۹

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۲:۵۲

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۴

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۷

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۹

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۵

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۵

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۹

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱:۵۳

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: