خرید کلنگی در دزاشیب

خرید کلنگی دزاشیب بدون جواز زمین: ۴۳۰ متر بر: ۱۳ متر

دزاشیب خ سلیمی خ امینی بن ب..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ کله

دزاشیب بدون جواز زمین: ۱۵۷ متر بر: ۲۰ متر

تجریش خ دزاشیب کوی رح..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۸ متری

مشارکت / فروش کلنگی دزاشیب زمین: ۳,۰۰۰ متر بر: ۱۱۵ متر

دزاشیب بالاترازآتش نشانی کوی فلاح کوی..

متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

پهنهR ۱۲۲ -گذر ۱۰ متری-معاوضه با آپارتمان نوساز درمنطقه

دزاشیب زمین: ۷۲ متر بر: ۳ متر

دزاشیب جنب آتش نشانی خ رمضانی کوی ارجمندی ..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دزاشیب زمین: ۷۴ متر بر: ۶ متر

دزاشیب خ رمضانی کوی ه..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۳۷۰,۰۰۰ ت

دارای دستور نقشه

معاوضه / فروش کلنگی دزاشیب زمین: ۲۴۵ متر بر: ۸ متر

تجریش دزاشیب خ بوعلی نبش حسین قاسمی..

قیمت روز

۲ بر-معاوضه باملک وتراکم- ۹۲ متر قدرالسهم

دزاشیب بدون جواز زمین: ۵۷۸ متر بر: ۲۴ متر

دزاشیب بین خ رمضانی و عابدینی نژا..

قیمت روز

۳۱ / ۵ متر ازمتراژ فوق بفروش میرسد

دزاشیب بدون جواز زمین: ۳۵۰ متر بر: ۱۵ متر

دزاشیب خ رمضانی چهارراه اسدی کوی ارزی ..

قیمت روز

تجمیع شده از دو ملک همجوار

دزاشیب زمین: ۷۲ متر بر: ۴ متر

دزاشیب جنب آتش نشانی خ رمضانی کوی ارجمندی ..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دزاشیب زمین: ۳۶۲ متر بر: ۱۶ متر

دزاشیب خ عمار پارک مهر خ ت..

قیمت روز

۲۴۸ مترقدرالسهم

مشارکت / فروش کلنگی دزاشیب زمین: ۳,۳۷۴ متر بر: ۹۵ متر

دزاشیب سلیمی شمالی نبش نو..

قیمت کل: ۱۳۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مشارکت- بازدید با هماهنگی ساعت ۲۱ شب به بعد

دزاشیب بدون جواز زمین: ۸۱۰ متر بر: ۷۰ متر

دزاشیب خ نجابت ج..

قیمت کل: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دزاشیب زمین: ۱۴۴ متر بر: ۷ متر

دزاشیب جنب آتش نشانی خ رمضانی کوی ارجمندی ..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سند ۶ دانگ اعیانی دارد- عرصه اوقافی میباشد-تجمیع شده با ملک مجاور

دزاشیب بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۶۳ متر بر: ۲۶ متر

دزاشیب خ کریمی ک قا..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۳۸ متر تجاری

دزاشیب زمین: ۳۶۲ متر بر: ۱۶ متر

دزاشیب عمار پارک مهر خ تی..

قیمت کل: ۱۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قدرالسهم

۲۴۸ مترقدرالسهم

خرید کلنگی دزاشیب زمین: ۱,۰۵۰ متر بر: ۲۰ متر

دزاشیب قبل از سه راه عمار کوی امیر نوری..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دزاشیب زمین: ۲۶۱ متر بر: ۷ متر

دزاشیب ک استاد هاشمی بن بس..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دزاشیب زمین: ۲۴۵ متر بر: ۶ متر

تجریش دزاشیب خ بوعلی نبش ق..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

بازدید با هماهنگی - قیمت فوق جهت ۹۲ متر از زمین میباشد

دزاشیب زمین: ۱۶۵ متر بر: ۶ متر

دزاشیب کوی عابدینی ته..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دزاشیب قابل سکونت زمین: ۳۲۰ متر بر: ۷ متر

دزاشیب ابتدای نیاوران بعد از شهرداری ک شهید صا..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی دزاشیب بدون جواز زمین: ۷۴ متر بر: ۷ متر

دزاشیب خ عباسی پلاک ه..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت ۶۲مترمیباشد

۶۲ متر بعداز اصلاحی

دزاشیب زمین: ۱۲۳ متر بر: ۱ متر

دزاشیب کوچه شهید رح..

قیمت کل: ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

پشت قواره ای

دزاشیب زمین: ۲۶۱ متر بر: ۷ متر

دزاشیب ک استاد هاشمی بن بس..

قیمت کل: ۴,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

دزاشیب زمین: ۶۴ متر بر: ۴ متر

دزاشیب جنب آتش نشانی خ رمضانی بن ..

قیمت کل: ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دزاشیب بدون جواز زمین: ۲۵۲ متر بر: ۱۶ متر

دزاشیب استاد هاشمی خ حق..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بافت فرسوده - مجوز ۵ طبقه

خرید کلنگی دزاشیب زمین: ۶۴ متر بر: ۶ متر

دزاشیب جنب آتش نشانی خ رمضانی انتهای بن بست ها..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۶۰,۰۰۰ ت

دزاشیب زمین: ۷۴ متر بر: ۶ متر

دزاشیب خ رمضانی کوی ه..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دزاشیب زمین: ۳۶۲ متر بر: ۱۸ متر

دزاشیب چهارراه اسدی سلیمانی غربی کوی عا..

قیمت روز

دزاشیب زمین: ۷۴ متر بر: ۶ متر

دزاشیب خ رمضانی کوی ه..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۷۸۰,۰۰۰ ت

دزاشیب زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۲۱ متر

دزاشیب خ بوعلی کریم..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در دزاشیب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در دزاشیب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ملک ذکر شده موجود هست؟ دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  بهزاد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: