خرید کاربری اداری در منطقه هفت شهرداری

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۱۴۵ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی جنب ب...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

خرمشهر نبش آپادان...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بهشتی سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بهشتی نبش اندی...

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۱ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

سهروردی شمالی بالاتراز ...

قیمت کل: ۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده تابلو خور

انباری داخل واحد

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سید خندان سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان جنب پل سیدخن...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

شریعتی بهار جنوبی مجتمع...

قیمت کل: ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۶ ساله

مفتح جنوبی نرسیده به طالق...

طبقه: دوم زیربنا: ۷۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۵۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور فن کوئل

کلیدنخورده-سانترال-شبکه کشی

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۱۴۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی جنب سینما ا...

قیمت کل: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

۲ پارکینگ

دفتر کار بهشتی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

بهشتی سرافراز ک...

قیمت کل: ۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات ایرانشهر دفتر کار سند اداری ۲,۱۴۸م - ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد قدیمی

ایرانشهر شمالی جن...

قیمت کل: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۲ نبش

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۶ متر طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی شمالی نرسیده ب...

قیمت کل: ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۱۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فلت

دفتر کار سهروردی سند اداری ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی خ میرزای ز...

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۱ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

سهروردی شمالی خ صابو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶۰۰م - ۵ ط ۲ واحدی قدیمی

شریعتی چهارراه قص...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دارای ۷۰ متر تجاری- ۲۰۰ متر پارکینگ- ۶۰ متر مسکونی

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

خرمشهر خ عربعلی ...

قیمت کل: ۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار دبستان سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

دبستان کوچه ...

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی بالاتر از سه راه ...

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز کولر گازی

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۳ ساله

خرمشهر خ عربعلی کوچه ...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار شریعتی(چهار قصر تا سیدخندان) سند اداری ۱۸۵ متر ۶ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی نبش ه...

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

۱۵ متر انباری

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی سه راه طالقانی کو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده

فروش دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

خرمشهر روبروی رست...

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده تابلو خور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

ایرانشهر خ شهید قادری ضلع...

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری

دفتر کار بهشتی سند اداری ۹۹ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

بهشتی نرسیده به س...

قیمت کل: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

سهروردی شمالی روبروی ا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

شریعتی خ ملک پل...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲ ساله

خرمشهرکوی فرهاد ...

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

سهروردی خ اورامان نبش ...

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی خ ن...

قیمت کل: ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در منطقه هفت شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در منطقه هفت شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.