خرید کاربری اداری در پیچ شمیران

خرید دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

پیچ شمیران نرسیده به خ بهار جنب بانک ملی پ..

قیمت کل: ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بازدید با هماهنگی- انباری مشاع

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: درکل ۲۰ ساله

پیچ شمیران بین پیچ شمرون و بهار بن..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

واحدهای ۸۰ متری/ ۱۵ پارکینگ

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری نوساز

پیچ شمیران روبروی خ شری..

زیربنا: ۷۲ قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۲ قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۱۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

پیچ شمیران ابتدای پل خ روشندلان جنب اتومبیل ایر..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

معاوضه با مسکونی

مستغلات پیچ شمیران دفتر کار سند اداری ۱ ط ۲ واحدی درکل ۲ واحد ۱۶۰ متر - متراژها: ۱ * ۸۰م +۸۰م ۳۵ ساله

پیچ شمیران بین شریعتی و بهار ک..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۵ پارکینگ

خرید دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

پیچ شمیران روبروی خ بهار ساخ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۸ ساله

پیچ شمیران خ بهار بین سمیه و طالقانی ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیچ شمیران خ بهار بین بهار و..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

پیچ شمیران خ برادران قائدی پل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فروش با مستاجر

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیچ شمیران خ بهار بین بهار و..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۲۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف تجاری میباشد

فروش دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

پیچ شمیران نرسیده به خ بهار جنب بانک..

قیمت کل: ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بازدید با هماهنگی- انباری مشاع

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب پیچ شمیران س..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور تابلو خور

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

پیچ شمیران نرسیده به خ بهار جنب بانک..

قیمت کل: ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بازدید با هماهنگی- انباری مشاع

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

پیچ شمیران نبش کوی ری..

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

پیچ شمیران بین پل چوبی و پیچ شمیران ایستگاه درختی..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید مستغلات پیچ شمیران تفکیک نشده دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۱۹۴ متر - متراژها: ۲ * ۰م +۹۷م +۹۷م نوساز

پیچ شمیران خ صفی علیش..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت پکیج

۲۲۰ مترتجاری

مستغلات پیچ شمیران دارای مغازه ۳ ط درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۰م نوساز

پیچ شمیران صفی علیشا..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت

پارکینگ حیاط- ۸۹ متر تجاری- ۶۵ متر سند اداری

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری نوساز

انقلاب پیچ شمیران مقابل خ ش..

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری نوساز

انقلاب پیچ شمیران مقابل خ ش..

قیمت کل: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری نوساز

پیچ شمیران خ صفی علیش..

زیربنا: ۹۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت پکیج

معاوضه / فروش مستغلات پیچ شمیران دارای مغازه ۴ ساله

پیچ شمیران نبش خ نورمحمدی (تنکابن) پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

۷۰۰ متر تجاری همکف- ۳ طبقه پارکینگ-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۶ ساله

پیچ شمیران خ سعدی شمالی خ برادران قائدی..

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۲۵ قیمت کل: ۱,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۱۲۰ قیمت کل: ۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

دفتر کار پیچ شمیران سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

پیچ شمیران پل چوبی خ سپاه جنوبی پل..

قیمت کل: ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در پیچ شمیران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در پیچ شمیران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.