خرید کاربری اداری در مفتح جنوبی

معاوضه / فروش دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۲۵۸ متر ۹ خوابه طبقه: اول قدیمی

مفتح جنوبی روبروی دانشگاه تربیت معلم نبش کو..

قیمت کل: ۱۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

معاوضه با ملک در وزراء و مطهری

مستغلات مفتح جنوبی دارای مغازه ۲۸۰م - ۲ ط ۲۵ ساله

مفتح جنوبی روبروی هتل م..

قیمت کل: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۱۲۰ مترمغازه - ۲۸۰ مترسنداداری

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: اول قدیمی

مفتح جنوبی نبش کوی جار پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۲۳ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مفتح جنوبی کوچه طور پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

مستغلات مفتح جنوبی دفتر کار سند اداری ۷۵۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد قدیمی

مفتح جنوبی نرسیده به مترو طالقانی کوی معیر یک روبروی با..

قیمت کل: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

مفتح جنوبی نرسیده به طالقانی کوی عطا..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور فن کوئل

کلیدنخورده-سانترال-شبکه کشی

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

مفتح جنوبی کوی همراه پ..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۰ متر طبقه: سوم ۳۰ ساله

مفتح جنوبی نبش کوی جار پلاک..

قیمت کل: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

مستغلات مفتح جنوبی دفتر کار سنداداری-تجاری ۱,۲۵۰م - ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۸ ساله

مفتح جنوبی کوی مبینی پلاک ..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

۲۶۰ مترتجاری-از طول براطلاع نداشتند

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

مفتح جنوبی نرسیده به انقلاب پلا..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۶۵۶,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار مفتح جنوبی سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک نشده ۱۳ ساله

مفتح جنوبی نبش کوی مبینی پلاک..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ باب تجاری- ۲ طبقه پارکینگ- ۲۰ پارکینگ- ۲۰ عددتجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار مفتح جنوبی سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک نشده

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مفتح جنوبی خ ورزنده پلاک ..

قیمت کل: ۱,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

مفتح جنوبی کوی همراه پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

مفتح جنوبی کوی صارم پل..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

هفت تیر مفتح جنوبی کوی صارم ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری نوساز

مفتح جنوبی خ شیرو..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۴ قیمت کل: ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۴ قیمت کل: ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۴ قیمت کل: ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

هرواحد ۲ پارکینگ

معاوضه / فروش دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۸۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۶۰م +۱۶۰م نوساز

هفت تیر مفتح جنوبی خ شیر..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج کولر گازی

۳ طبقه دارای سند اداری و ۲ طبقه موقعیت اداری-معاوضه درمناطق بالا

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۲۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

دروازه دولت خ مفتح جنوبی پل..

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۲ متر طبقه: دوم ۴۰ ساله

هفت تیر خ مفتح جنوبی طبقه فوقانی کبابی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۲۱ ساله

مفتح جنوبی بالاترازتقاطع خ عطار..

طبقه: دوم زیربنا: ۷۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۵۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۶۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

مفتح جنوبی نبش سمی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۳۰ متر نمای شیشه ای طبقه اول - ۱۰۰ متر فلت

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶۷۵م - ۴ ط درکل ۱۰ واحد قدیمی

هفت تیر خ مفتح جنوبی کوی ن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فروش با مستاجر

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۱ ساله

مفتح جنوبی بالاترازتقاطع خ عطار..

قیمت کل: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در مفتح جنوبی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در مفتح جنوبی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.