خرید کاربری اداری در مفتح جنوبی

معاوضه / فروش دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۲۵۸ متر ۹ خوابه طبقه: اول قدیمی

مفتح جنوبی روبروی دانشگاه تربی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

معاوضه با ملک در وزراء و مطهری

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: اول قدیمی

مفتح جنوبی نبش کوی ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: اول قدیمی

مفتح جنوبی نبش کوی ...

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۰,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۶ ساله

مفتح جنوبی نرسیده به طالق...

طبقه: همکف زیربنا: ۵۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۷۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور فن کوئل

کلیدنخورده-سانترال-شبکه کشی

مستغلات مفتح جنوبی دارای مغازه ۲۸۰م - ۲ ط ۲۵ ساله

مفتح جنوبی روبروی...

قیمت کل: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

۱۲۰ مترمغازه - ۲۸۰ مترسنداداری

خرید دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۲۳ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مفتح جنوبی کوچه طور...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

مستغلات مفتح جنوبی دفتر کار سند اداری ۷۵۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد قدیمی

مفتح جنوبی نرسیده به مترو طالقانی کوی ...

قیمت کل: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

مفتح جنوبی نرسیده به طالق...

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور فن کوئل

کلیدنخورده-سانترال-شبکه کشی

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

مفتح جنوبی کوی ه...

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۰ متر طبقه: سوم ۳۰ ساله

مفتح جنوبی نبش کوی ...

قیمت کل: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

فروش مستغلات مفتح جنوبی دفتر کار سنداداری-تجاری ۱,۲۵۰م - ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۸ ساله

مفتح جنوبی کوی مبین...

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

۲۶۰ مترتجاری-از طول براطلاع نداشتند

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

مفتح جنوبی نرسیده به ا...

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۶۵۶,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار مفتح جنوبی سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک نشده ۱۳ ساله

مفتح جنوبی نبش کوی مب...

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ باب تجاری- ۲ طبقه پارکینگ- ۲۰ پارکینگ- ۲۰ عددتجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار مفتح جنوبی سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک نشده

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مفتح جنوبی خ ورزند...

قیمت کل: ۱,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

مفتح جنوبی کوی ه...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

مفتح جنوبی کوی ص...

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

هفت تیر مفتح جنوبی ک...

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری نوساز

مفتح جنوبی خ ...

طبقه: سوم زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۴ قیمت کل: ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۴ قیمت کل: ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۴ قیمت کل: ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

هرواحد ۲ پارکینگ

معاوضه / فروش دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۸۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۶۰م +۱۶۰م نوساز

هفت تیر مفتح جنوب...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج کولر گازی

۳ طبقه دارای سند اداری و ۲ طبقه موقعیت اداری-معاوضه درمناطق بالا

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۲۱ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

دروازه دولت خ مفتح ...

قیمت کل: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

فروش دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۱۲ متر طبقه: دوم ۴۰ ساله

هفت تیر خ مفتح جنوبی طبقه ف...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار مفتح جنوبی سند اداری ۲۱ ساله

مفتح جنوبی بالاترازتقا...

طبقه: دوم زیربنا: ۷۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۵۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۶۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در مفتح جنوبی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در مفتح جنوبی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.