خرید کاربری اداری در طالقانی

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۳ متر طبقه: اول ۵ ساله

طالقانی بین مفتح ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت فروش با مستاجر

۲ پارکینگ

دفتر کار طالقانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

طالقانی تقاطع ولیعصر کوی ...

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۲۷۸ متر ۸ خوابه طبقه: دوم قدیمی

طالقانی غربی بالاتر از میدان ف...

قیمت کل: ۱۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

طالقانی بین مفتح و ملک...

قیمت کل: ۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

طالقانی پاساژ نور...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۳۴ متر طبقه: سوم قدیمی

طالقانی بین مفتح و به...

قیمت کل: ۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

طالقانی چهارراه طال...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

طالقانی نرسیده به...

قیمت کل: ۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

طالقانی بعداز بهار روبروی بان...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سزقفلی

امکانات: کولر گاز

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

طالقانی بین مفتح و بهار بن ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار طالقانی سند اداری قدیمی

طالقانی خ حافظ ...

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۴ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۷۴ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

۲۰ متر مغازه دارد- ۱۲۴ متری سند مسکونی مسکونی

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

طالقانی نبش دنیز ...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

طالقانی روبروی بیما...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده مبله

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۰۵ متر ۵ خوابه طبقه: ششم قدیمی

طالقانی نرسیده به ملک الشعراء...

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

طالقانی خ ف...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

طالقانی خ ولیعصر خ گی...

قیمت کل: ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

طالقانی نرسیده به شری...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار طالقانی سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

طالقانی چهارراه بهار بن ب...

قیمت کل: ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

طالقانی ابتدای خواجه نص...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

طالقانی چهارراه...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۶۹ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

طالقانی بالاتر ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای ۲ سند

دفتر کار طالقانی سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

طالقانی بین بهار و شر...

قیمت کل: ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

انباری ۲۰ متر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۲۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

طالقانی خ جوار کارگر نرسیده به بی...

قیمت کل: ۱۵,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت

قدرالسهم_از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

طالقانی پاساژ نور...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۸,۸۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۲۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

طالقانی ابتدای خو...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۳ متر طبقه: اول ۵ ساله

طالقانی بین مفتح ...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۲ پارکینگ

مستغلات طالقانی دارای مغازه ۱,۰۰۰م - ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد قدیمی

طالقانی روبروی درب سفا...

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۴۰۰ م تجاری ملک و سرقفلی

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

طالقانی پاساژ نور...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۶۹ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

طالقانی بالاتر ...

قیمت کل: ۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای ۲ سند

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در طالقانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در طالقانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.