خرید کاربری اداری در طالقانی

معاوضه / فروش دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

طالقانی تقاطع ولیعصر کوچه رحیم زاده بن بست..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

معاوضه با ملک مسکونی مناطق ۲ و ۳

دفتر کار طالقانی سند اداری ۲۷۸ متر ۸ خوابه طبقه: دوم قدیمی

طالقانی غربی بالاتر از میدان فلسطین خ سرپرس..

قیمت کل: ۶,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار طالقانی سند اداری ۵۵ متر طبقه: چهارم ۵ ساله

طالقانی بین مفتح و بهار ساختمان دانش ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

مستغلات طالقانی دفتر کار سنداداری-تجاری ۶ ط درکل ۱۹واحد زیربنای کل: ۱,۹۵۰م ۱۰ ساله

طالقانی بالاتر از چهارراه ول..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

مناسب ارگانها شرکتهای تجاری- برندهای معتبر بین المللی-بیشتر از ۵ اتاق

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

طالقانی تقاطع ولیعصر مجتمع اد..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری ۳۵ متر طبقه: پنجم ۱۲ ساله

طالقانی ملک الشعرای بهار ساختمان ا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل فلت مبله فروش با مستاجر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

طالقانی خ حافظ پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۰ ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

طالقانی بین مفتح و بهار بن بست طالبیان ..

قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۴ ساله

طالقانی نبش مفتح ساختمان تجاری ا..

طبقه: سوم زیربنا: ۵۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت پارتیشن

فروش دفتر کار طالقانی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۴۵۰م ۳۰ ساله

طالقانی بعداز موسوی قواره سوم جنب ..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۰ ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مستغلات طالقانی دفتر کار سنداداری-تجاری ۶ ط درکل ۱۹واحد زیربنای کل: ۱,۹۵۰م ۱۰ ساله

طالقانی بالاتر از چهارراه ول..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

مناسب ارگانها شرکتهای تجاری- برندهای معتبر بین المللی-بیشتر از ۵ اتاق

دفتر کار طالقانی سند اداری کلنگی زمین: ۴۲۰ متر بر: ۱۲ متر

طالقانی روبروی اتاق بازرگانی پل..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۴۵۰ مترسنداداری

دفتر کار طالقانی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

طالقانی بالاترازچهارراه طالقانی مجتمع تج..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۱۴۲,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر مبله لابی

از واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۲ ۱۰ ساله

طالقانی نبش چهاراه ولیعص..

قیمت کل: ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار طالقانی سند اداری دارای مغازه ۱,۰۰۰ متر ۶ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

طالقانی روبروی درب سفارت آمریکا..

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۰۰ متر تجاری ملک و سرقفلی

دفتر کار طالقانی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

طالقانی نبش چهارراه طالقانی مجتمع تجاری ن..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر مبله

سند اداری سرقفلی

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۳ متر طبقه: اول ۵ ساله

طالقانی بین مفتح و بهار ساختما..

قیمت کل: ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار طالقانی سنداداری-تجاری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

طالقانی جنب پاساژپارسیان پلاک..

قیمت کل: ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

۴ راه طالقانی مجتمع ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۳۴ متر طبقه: اول ۱۵ ساله

طالقانی خ ملک الشعرای بهار ساختمان ایران بک وا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فلت لابی

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۳ متر طبقه: چهارم ۳ ساله

طالقانی جنب مترو پاساژ د..

قیمت کل: ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت تابلو خور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

طالقانی مجتمع تجاری نور ته..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۱۴۲,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر مبله

سند اداری سرقفلی

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۲۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

طالقانی تقاطع ولیعصر جنب بورس کالاخ انزلی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تابلو خور

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری ۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

طالقانی خ بهار جنوبی نرسیده به سمیه ساختمان بهار ..

قیمت کل: ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۸۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور مبله

بازدید با هماهنگی-قیمت با وسایل محاسبه شده است

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۱۰ ساله

طالقانی مجتمع ن..

قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار طالقانی مناسب کار ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

طالقانی خ سمیه پلاک ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت مبله

خرید دفتر کار طالقانی مناسب کار

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

طالقانی خ حافظ پائین تراز چهارراه کا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

پارکینگ مشاع

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در طالقانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در طالقانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.