خرید کاربری اداری در طالقانی

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری قدیمی

طالقانی بین مفتح و بهار ساختما..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۰۵ متر ۵ خوابه طبقه: ششم قدیمی

طالقانی نرسیده به ملک الشعراءبهار جنب بان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

طالقانی چهارراه مجتم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۶۹ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

طالقانی بالاتر از به..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای ۲ سند

دفتر کار طالقانی سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

طالقانی بین بهار و شریعتی پلا..

قیمت کل: ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

انباری ۲۰ متر

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۲۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

طالقانی خ جوار کارگر نرسیده به بیمارستان ایرانش..

قیمت کل: ۱۵,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت

قدرالسهم_از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار طالقانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

طالقانی خ فریما..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

طالقانی بین مفتح و ملک الش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

دفتر کار طالقانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

طالقانی خ ولیعصر خ گیلان پلا..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۳ متر طبقه: اول ۵ ساله

طالقانی بین مفتح و بهار ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

طالقانی بین مفتح و بهار بن بست طالبیان ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

طالقانی تقاطع ولیعصر کوی رحیم زاده ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

طالقانی پاساژ نوربرج ادا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۸,۸۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۲۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

طالقانی ابتدای خواجه نص..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۳ متر طبقه: اول ۵ ساله

طالقانی بین مفتح و بهار ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۲ پارکینگ

خرید مستغلات طالقانی دارای مغازه ۱,۰۰۰م - ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد قدیمی

طالقانی روبروی درب سفارت آمریکا..

قیمت کل: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۴۰۰ م تجاری ملک و سرقفلی

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

طالقانی پاساژ نوربرج ادا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۶۹ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

طالقانی بالاتر از به..

قیمت کل: ۱۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای ۲ سند

دفتر کار طالقانی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

طالقانی پاساژ نوربرج ادا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار طالقانی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

طالقانی خ ولیعصر خ گ..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

فروش دفتر کار طالقانی سند اداری ۳۵ متر طبقه: پنجم ۱۲ ساله

طالقانی ملک الشعرای بهار ساختمان ا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل فلت مبله فروش با مستاجر

معاوضه / فروش دفتر کار طالقانی سنداداری-تجاری ۱۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴۰ ساله

طالقانی خ سمیه بین خاقانی و بهار ساختما..

قیمت کل: ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۶۹ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

طالقانی بالاتر از به..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای ۲ سند

دفتر کار طالقانی سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

طالقانی بین مفتح و بهار بن بست طالبیان ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۲۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

طالقانی نبش مفتح پلاک ه..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری

خرید دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

طالقانی خ فرصت شمال..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

ورودی مستقل-نصب تابلو

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

طالقانی تقاطع خ نجات الل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

طالقانی نرسیده به چهارر..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار طالقانی سند اداری ۱۸ ساله

طالقانی نرسیده به نجات اللهی بر..

طبقه: ۹ زیربنا: ۱۰۷ خواب: ۳

طبقه: ۹ زیربنا: ۱۰۷ خواب: ۳

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قابل معاوضه با ملک اداری در یوسف آباد

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در طالقانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در طالقانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.