خرید کاربری اداری در شریعتی(پیچ شمران)

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

شریعتی سه راه طالقا...

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

شریعتی نرسیده به معلم خ...

قیمت کل: ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز مبله

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری

مستغلات شریعتی(پیچ شمران) دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۶۹ متر - متراژها: ۳ * ۱۲۳م قدیمی

شریعتی روبروی سه راه ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۸۰ متر تجاری

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۲۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به طالقانی جن...

قیمت روز

امکانات: کولر

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۶۱ متر طبقه: چهارم ۲۰ ساله

شریعتی خ میث...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فاقد آسانسور فلت

خرید مستغلات شریعتی(پیچ شمران) دارای مغازه ۴ ط ۲ واحدی درکل ۸ واحد ۸۰۰ متر - متراژها: ۸ * ۱۰۰م قدیمی

شریعتی چهارراه قصر خ قدوس...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۷۰ متر تجاری

معاوضه / فروش دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۲۰ ساله

شریعتی سه راه طالقا...

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

زیربنا: ۲۴۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

مرکز تخصصی فیزیوتراپی-مطب-مشارکت نیز انجام میشود

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۱۴۵ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی جنب ب...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۰ ساله

شریعتی بهار جنوبی مجتمع...

قیمت کل: ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۱۴۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی جنب سینما ا...

قیمت کل: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶۰۰م - ۵ ط ۲ واحدی قدیمی

شریعتی چهارراه قص...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دارای ۷۰ متر تجاری- ۲۰۰ متر پارکینگ- ۶۰ متر مسکونی

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی بالاتر از سه راه ...

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز کولر گازی

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی سه راه طالقانی کو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازسازی شده

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

شریعتی خ ملک پل...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۱۷۱ متر طبقه: سوم قدیمی

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی ...

قیمت کل: ۱۶,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فلت

۳۵ مترتابلو خور

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) مناسب کار ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

شریعتی چهارراه قص...

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت

سرقفلی

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۸۸ متر ۳ خوابه طبقه: ششم قدیمی

شریعتی سه راه طالقانی ابتدا...

قیمت کل: ۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

شریعتی سه راه طالقانی خ...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۱ ساله

شریعتی خ جواد کارگر روبروی بی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

شریعتی بالاتر از سه راه ز...

قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۱,۲۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی سه راه طالقا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی روبرو...

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

شریعتی خ قدوسی کوچه زارتش...

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۱۸۵ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی خ حقوقی نرسیده به چه...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

قدرالسهم ۶۰ متر

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۱۲۷ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی تقاطع طالقانی طبقه فوقا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند اداری ۱۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی حقوقی نبش...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور باز سازی شده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شریعتی(پیچ شمران) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شریعتی(پیچ شمران) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.