خرید کاربری اداری در سید خندان

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۰۰ متر ۶ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

سید خندان ضلع جنوب غربی پل خ میر..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

سیدخندان جلفا روبروی فرهنگسرا ارسب..

قیمت کل: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مستغلات سید خندان تفکیک نشده دارای مغازه ۴ ط در کل ۸ واحد زیربنای کل: ۶۸۰م ۳۰ ساله

سیدخندان میرمطهری پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده فلت

۵۰ مترتجاری

خرید مستغلات سید خندان تفکیک نشده دارای مغازه

مستغلات سید خندان دفتر کار سنداداری-تجاری ۱۰ ساله

سیدخندان خ میرمطهر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان بالاتراز پل نرسیده به پل صیاد جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان ۴۵ متری رسالت نرسیده به بزرگراه ص..

قیمت کل: ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار سید خندان سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

سیدخندان جنب پل سیدخندان خ بر..

قیمت کل: ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سیدخندان نرسیده به پل صی..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تابلوخور

دفتر کار سید خندان سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم قدیمی

سیدخندان ضلع جنوبی ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سیدخندان خ برازنده پلا..

قیمت کل: ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

فروش دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان نرسیده به صیادشیرازی بزرگراه رسال..

قیمت کل: ۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان ضلع جنوب غربی پل خ می..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۲۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان خ میر مطه..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سیدخندان رسالت نرسیده به پل صیاد پ..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

درکل ۱۲ واحد-درحال حاضرآژانس هواپیمائی میباشد

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان ۴۵ متری نرسیده به بزرگراه صیا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۴۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۴۰ ساله

سیدخندان خ آریان محمو..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

مناسب تخریب -بهره برداری-نوسازی

دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم نوساز

سیدخندان ضلع جنوب غربی پل خ م..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سیدخندان نبش خ دبستان جنب آمبولانس..

قیمت کل: ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سیدخندان خ برازند..

قیمت کل: ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کمسیون با توافق

دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۵ ساله

سیدخندان خ میرمطهری نبش سهروردی شمالی ..

قیمت کل: ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

فروش دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۰ ساله

سیدخندان نبش سهروردی شمالی نبش کوی..

قیمت کل: ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کمیسیون کامل

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۵ ساله

سیدخندان خ میرمطهری پلاک..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

۱۰۰ مترقدرالسهم

دفتر کار سید خندان سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان ابتدای بزرگراه رس..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

قابل تبدیل به ۲ خواب

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سیدخندان تقاطع شریعتی س..

قیمت کل: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل

دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان زیر پل بالاتر از ساختمان قلم چ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سیدخندان خ برازنده ساختمان بر..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سید خندان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سید خندان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.