خرید کاربری اداری در سید خندان

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان خ میرمطهر..

قیمت کل: ۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۹۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سیدخندان نرسیده به پل سید..

قیمت کل: ۴,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فروش با مستاجر

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

سیدخندان خ میر مطه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان بالاتراز پل نرسیده به پل صیاد جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

سیدخندان نرسیده به صیاد پلاک..

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

سیدخندان بالاترازپل سیدخندان پل..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۰۰ متر ۶ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

سیدخندان ضلع جنوب غربی پل خ میر..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۹۰۰ متر طبقه: درکل ۳۰ ساله

سیدخندان خ میر مطه..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فن کوئل اسپلیت فلت

مستغلات سید خندان دفتر کار سنداداری-تجاری ۱۰ ساله

سیدخندان خ میرمطهر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

مستغلات سید خندان تفکیک نشده دارای مغازه ۴ ط در کل ۸ واحد زیربنای کل: ۶۸۰م ۳۰ ساله

سیدخندان میرمطهری پ..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده فلت

۵۰ مترتجاری

فروش دفتر کار سید خندان سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

سیدخندان ابتدای خ دبستان (شهیدکابل..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

دارای لوازم اداری

دفتر کار سید خندان سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

سیدخندان نرسیده به مجیدیه جنوب..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

تابلو خور

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان بالاتراز پل نرسیده به پل صیاد جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

سیدخندان بالاترازپل سیدخندان پل..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازدید با هماهنگی

مستغلات سید خندان دفتر کار سنداداری-تجاری ۱۰ ساله

سیدخندان خ میرمطهر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۲۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان خ میر مطه..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان نرسیده به بزرگراه صیاد ..

قیمت کل: ۳,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

مستغلات سید خندان تفکیک نشده دارای مغازه ۴ ط در کل ۸ واحد زیربنای کل: ۶۸۰م ۳۰ ساله

سیدخندان میرمطهری پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده فلت

۵۰ مترتجاری

دفتر کار سید خندان سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۳ ساله

سیدخندان خ ارسباران پلا..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار سید خندان سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

سیدخندان جنب پل سیدخندان خ بر..

قیمت کل: ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

فروش دفتر کار سید خندان سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

سیدخندان جلفا روبروی فرهنگسرا ارسب..

قیمت کل: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مستغلات سید خندان تفکیک نشده دارای مغازه ۴ ط در کل ۸ واحد زیربنای کل: ۶۸۰م ۳۰ ساله

سیدخندان میرمطهری پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده فلت

۵۰ مترتجاری

خرید مستغلات سید خندان تفکیک نشده دارای مغازه

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان ۴۵ متری رسالت نرسیده به بزرگراه ص..

قیمت کل: ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار سید خندان سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

سیدخندان جنب پل سیدخندان خ بر..

قیمت کل: ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سیدخندان نرسیده به پل صی..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

تابلوخور

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم قدیمی

سیدخندان ضلع جنوبی ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سید خندان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سید خندان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.