خرید کاربری اداری در سید خندان

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان جنب پل سیدخندان خ بر..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

مستغلات سید خندان دفتر کار سنداداری-تجاری ۵۴۰م - ۳ ط قدیمی

سیدخندان نرسیده به رسالت نرسیده به صیا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

دارای موقعیت مسکونی و سنداداری تجاری

مستغلات سید خندان دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۴۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۳۵م +۳۵م قدیمی

سیدخندان نرسیده به صیاد پلاک..

قیمت کل: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

۶۵ متر تراس-- ۱۰۰ مترتجاری-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار سید خندان سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان جنب پل سیدخندان خ بر..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان خ میرمطهر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۶۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

سیدخندان خ موزه پلا..

قیمت کل: ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

مستغلات سید خندان دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۴۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۳۵م +۳۵م +۱۳۵م قدیمی

سیدخندان نرسیده به صیاد پلاک..

قیمت کل: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

۶۵ متر تراس-- ۱۰۰ مترتجاری-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار سید خندان سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

سیدخندان ابتدای سهرور..

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سیدخندان بالاتراز پل نرسیده به پل صیاد جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری دارای مغازه ۱۳۵ متر طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان نرسیده به صیاد پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

۱۰۰ مترتجاری-اطلاع دقیق نداشتند

فروش دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سیدخندان ضلع جنوب غربی پل خ می..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۹۰۰ متر طبقه: درکل ۳۰ ساله

سیدخندان خ میر مطه..

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی فن کوئل اسپلیت فلت

دفتر کار سید خندان سند اداری ۲۰۰ متر ۶ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

سیدخندان ضلع جنوب غربی پل خ میر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

مستغلات سید خندان دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۴۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۳۵م +۳۵م +۱۳۵م قدیمی

سیدخندان نرسیده به صیاد پلاک..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

۶۵ متر تراس-- ۱۰۰ مترتجاری-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۹ ساله

سیدخندان خ قندی..

طبقه: همکف زیربنا: ۷۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۷۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ واحدباهم فروخته میشود- تابلو خور

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

سیدخندان ابتدای خ دبستان (شهیدکابل..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

دارای لوازم اداری

خرید دفتر کار سید خندان سند اداری

دفتر کار سید خندان سند اداری ۶۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

سیدخندان کوی موز..

قیمت کل: ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۳۵ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

سیدخندان نرسیده به صیاد پلاک..

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان خ میرمطهر..

قیمت کل: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۱۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۸۷ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سیدخندان خ میرمطهر..

قیمت کل: ۱۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

فروش دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

سیدخندان خ میر مطه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار سید خندان سند اداری ۱۰۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

سیدخندان بالاترازپل سیدخندان پل..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

دفتر کار سید خندان سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

سیدخندان نرسیده به مجیدیه جنوب..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

تابلو خور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سید خندان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سید خندان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.