خرید کاربری اداری در خرمشهر

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

خرمشهر خ نوبخت نسترن ..

قیمت کل: ۴,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

خرمشهر خ عربعلی پلاک ه..

قیمت کل: ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

خرمشهر خ گلشن نبش ششم پلاک یک ساخت..

قیمت کل: ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲ ساله

خرمشهرکوی فرهاد پلاک ه..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۲۳۸ متر ۷ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

خرمشهر نرسیده به سهروردی پل..

قیمت کل: ۱۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده پارتیشن

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

خرمشهر کوی فرهاد پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

مورد ۲ واحدی

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

خرمشهر خ عرب علی نسترن ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

خرمشهر خ نیلوفر پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع میباشد-قابلیت تبدیل به تجاری

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۲۴۰ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

خرمشهر بالاتراز پمپ بنزین نرسیده به..

قیمت کل: ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ-تجمیع شده

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

خرمشهر خ گلشن نبش ششم پل..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

خرمشهر خ نیلوفر بالاتراز کلانتری نبش ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

نیاز به بازسازی

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

خرمشهر خ نوبخت نسترن ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

خرمشهر خ عربعلی خ نسترن ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۲۴۰ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

خرمشهر بالاتراز پمپ بنزین نرسیده به..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ-تجمیع شده

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

خرمشهر خ گلشن نبش ششم پل..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۷ ساله

خرمشهر خ نوبخت خ شش..

قیمت کل: ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

مستغلات خرمشهر دفتر کار سند اداری قدیمی

خرمشهر هویزه شرقی نرسیده به چهارراه..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

خرمشهر طبقه فوقانی بانک رفاه پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

خرمشهر نوبخت نسترن شرقی پ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

خرمشهر کوی مهتا..

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دارای عرصه

فروش دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

خرمشهر کوی فرهاد روبروی پم..

قیمت کل: ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بازدید با هماهنگی

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۱ ساله

سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عربعلی ب..

طبقه: ۹ زیربنا: ۷۸ قیمت کل: ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۹ زیربنا: ۶۴ قیمت کل: ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دو واحد باهم

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری گرمایشی از کف اسپلیت فلت

بازدید ۸ / ۵ الی ۱۶ -دو واحدیکجا بفروش میرسد

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

خرمشهر انتهای عرب علی- نسترن شر..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۲۵۹,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پارتیشن

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۲۹۰ متر ۶ خوابه طبقه: درکل قدیمی

خرمشهر خ مرغاب پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت پکیج

پایان کاراداری

مستغلات خرمشهر دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۲,۶۵۰م قدیمی

خرمشهر نبش گلشن پلاک ه..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده فلت

۲ نبش-کمیسیون از طرف خریدار پرداخت میشود

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۷۶ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

بهشتی خ خرمشهر نبش نیلوفر پلا..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج فلت برق 3 فاز

۸ پله به پائین

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در خرمشهر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در خرمشهر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.--%>