خرید کاربری اداری در خرمشهر

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

خرمشهر خ عربعلی برج نو..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۲۰۰ متر طبقه: واحدها ۲۰ ساله

خرمشهر نرسیده به سهرو..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵ ساله

خرمشهر جنب رستوران نوید طبقه فوقانی بانک ..

طبقه: سوم زیربنا: ۲۵۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۲۵۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

خرمشهر نرسیده به مصل..

قیمت کل: ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

خرمشهر خ گلشن نبش ششم پل..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

خرمشهر کوی فیروزه پلا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

خرمشهر کوی مهتا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

۷۶ مترقدرالسهم

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

خرمشهر خ نیلوفر خ قندی پلا..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲ ساله

خرمشهرکوی فرهاد پلاک ه..

زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

خرمشهر خ نوبخت نسترن شرقی ..

قیمت کل: ۶,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

فروش دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

خرمشهر نرسیده به مصل..

قیمت کل: ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

خرمشهر خ نیلوفر پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ملک روی مغازه واقع میباشد-قابلیت تبدیل به تجاری

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

خرمشهر خ نوبخت نسترن شرقی ..

قیمت کل: ۶,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

خرمشهر بین گلشن و فرهاد بر..

قیمت کل: ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲ ساله

خرمشهرکوی فرهاد پلاک ه..

زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ساله

خرمشهر خ نیلوفر جنب کوی چهارم پل..

قیمت کل: ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده دوربین مداربسته

ازتعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها ۵ ساله

خرمشهر روبروی رستوران نوید پلا..

قیمت کل: ۱۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۹ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

خرمشهر خ نوبخت کوچه یکم پل..

قیمت کل: ۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۱۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۷ ساله

خرمشهر خ عرب علی خ ششم پلاک..

قیمت کل: ۶,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۰۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

خرمشهر خ عربعلی ششم پل..

قیمت کل: ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار خرمشهر سند اداری ۲۴۰ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

خرمشهر بالاتراز پمپ بنزین نرسیده به..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۸۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

خرمشهر خ گلشن نبش ششم پل..

قیمت کل: ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۲۳۸ متر ۷ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

خرمشهر نرسیده به سهروردی پل..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۲۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده پارتیشن

۲ پارکینگ

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

خرمشهر خ گلشن نبش ششم پلاک یک ساخت..

قیمت کل: ۲,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۹۳۵ متر طبقه: درکل ساله

آپادانا نرسیده به سهر..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

خرمشهر جنب رستوران نوید طبقه فوقانی بانک ..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار خرمشهر سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

خرمشهر خ عرب علی نسترن ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در خرمشهر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در خرمشهر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.