خرید کاربری اداری در بهشتی

معاوضه / فروش دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

بهشتی خ سرافراز پلاک ه..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

موقعیت تجاری

دفتر کار بهشتی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بهشتی بالاتر از سرافراز ساختم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بهشتی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۵۲۵م ۱۵ ساله

بهشتی پاکستان کوی چها..

قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فروش با مستاجر

دفتر کار بهشتی سند اداری ۲۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم نوساز

بهشتی بین سهروردی و مهناز پل..

قیمت کل: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار بهشتی سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

بهشتی خ سرافراز کوی ۱۲ پ..

قیمت کل: ۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

عباس آباد شهید بهشتی سرافر..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار بهشتی سند اداری ۲۰ ساله

بهشتی خ مهناز بین هویزه و کوی..

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

بهشتی خ کوه نور کوی دوم پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

بهشتی خ سرافراز روبروی سفارت ..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

بهشتی خ کوه نور بن بست دوم پلا..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

بهشتی خ کوه نور کوی دوم پلاک..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۴۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بهشتی نرسیده به سینما آزادی پ..

قیمت کل: ۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

دفتر کار بهشتی سند اداری ۷۶ متر طبقه: زیرهمکف ۲۶ ساله

بهشتی نیلوفر پلاک..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: پکیج

دفتر کار بهشتی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۴۵ متر - متراژها: ۳ * ۱۱۵م ۱۸ ساله

بهشتی خ پاکستان کوی چهاردهم پلا..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

۳ پارکینگ

معاوضه / فروش دفتر کار بهشتی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

بهشتی خ خلیل حسینی کوی مریم..

متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

معاوضه با اتومبیل

خرید دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

عباس آباد شهید بهشتی سرافر..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ ورودی مجزا

دفتر کار بهشتی سند اداری قدیمی

بهشتی خ قنبرزاده ابتدای هویزه..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۳

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۱۳ خواب: ۳

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت دو واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار بهشتی سند اداری ۲۰۴ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

بهشتی نیلوفر نیلوفر ششم پ..

قیمت کل: ۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

مورد ۲ واحدی- بازدید با هماهنگی

دفتر کار بهشتی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد زیربنای کل: ۱,۱۰۰م ۱۰ ساله

بهشتی بین اندیشه و سهروردی روبروی رستوران..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۲۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بهشتی ولیعصر روبروی فروشگاه مرکزی قدس ..

قیمت کل: ۳,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

فروش دفتر کار بهشتی سند اداری ۱۹۰ متر طبقه: اول نوساز

بهشتی نرسیده به مهناز پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ-کلیدنخورده

دفتر کار بهشتی سند اداری نوساز

بهشتی بین کاووسی فر و تقاطع سورنا پ..

طبقه: ششم زیربنا: ۸۰

طبقه: ششم زیربنا: ۸۰

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲ واحد باهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۱۴ پارکینگ سندی

دفتر کار بهشتی سند اداری ۲۰۵ متر طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

بهشتی ابتدای خ بهشت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

دفتر کار بهشتی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۱۱۰۰ متر - متراژها: ۵ * ۲۰۰م +۱۰۰م ۱۰ ساله

بهشتی بین خ اندیشه و سهروردی روبروی رستورا..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

یک طبقه پارکینگ

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بهشتی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بهشتی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.