خرید کاربری اداری در بهار شیراز

خرید دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: همکف قدیمی

بهارشیراز جنب اداره ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فلت

مناسب کترینگ و مشاغل پرتردد

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بهار شیراز نرسیده به سلیمان خ...

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

بهارشیراز روبروی اداره...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

بهارشیراز روبروی ...

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۶ ساله

بهار شیراز نرسیده ب...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

درکل ۱۰ واحد

خرید دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۱۱۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بهار شیراز سلیمان خاطر ن...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

بهار شیراز نرسیده به سلیمان خ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۵۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

بهارشیراز بالاترا...

قیمت کل: ۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: همکف قدیمی

بهارشیراز جنب اداره ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده فلت

مناسب کترینگ و مشاغل پرتردد

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

بهار شیراز نرسیده به سلیمان خ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بهارشیراز روبروی پس...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

دفتر کار بهار شیراز سند اداری قدیمی

بهارشیراز بالاتراز میدان هفت تیر ضلع ...

طبقه: دوم زیربنا: ۵۲ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۶۴ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار بهار شیراز سند اداری قدیمی

بهارشیراز ضلع شما...

طبقه: سوم زیربنا: ۶۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۵۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۳۳۰ متر طبقه: همکف نوساز

بهارشیراز نرسیده به ش...

قیمت کل: ۱۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

بهارشیراز روبروی...

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۳۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳ ساله

بهار شیراز نرسیده...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بهارشیراز طبقه فوقانی ...

قیمت کل: ۲,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

بهارشیراز ضلع شمال میدان ر...

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بهارشیراز روبروی پس...

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۳۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳ ساله

بهار شیراز نرسیده...

قیمت کل: ۱۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

کلید نخورده

فروش دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۹۷ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

بهارشیراز روبروی پم...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده برق 3 فاز

۵ دستگاه کولرگازی

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۳۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف نوساز

بهار شیرا...

قیمت کل: ۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

بهار شیراز نرسیده به سلیمان خ...

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۳۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف نوساز

بهار شیراز نرسیده...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

بهارشیراز ساختمان ر...

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۱۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

بهار شیراز نبش خ پادگان...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل مبله

خرید دفتر کار بهار شیراز سند اداری

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۳۳۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف نوساز

بهارشیراز نرسیده به س...

قیمت کل: ۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار بهار شیراز سند اداری ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بهارشیراز خ سلیمان خاطر نبش م...

قیمت کل: ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بهار شیراز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بهار شیراز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.