خرید کاربری اداری در ایرانشهر

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۳۳۶ متر ۷ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

ایرانشهر نرسیده به سمیه نبش کوی مهرزاد ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۵۷ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

ایرانشهر بین خ طالقانی و سمیه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

ایرانشهر نبش خ بهشهر ..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ایرانشهرجنوبی بن بست قره گوزلو ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

۴۸ مترانباری

دفتر کار ایرانشهر سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۹۴۱م ۴ ساله

ایرانشهر تقاطع مفتح و طالقانی نبش سعیدیکم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

ازطول براطلاع نداشتند

خرید آپارتمان ایرانشهر ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

ایرانشهر نبش خ ماهش..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۲۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۶۸ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

ایرانشهر کوی خسرو پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ایرانشهر کوی آذر شهر ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ایرانشهر ک دهقان نیا ساختمان خس..

قیمت کل: ۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۴۲۵ متر ۱۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ایرانشهر نرسیده به طالقانی پلا..

قیمت کل: ۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج برق 3 فاز دوربین مداربسته

فروش دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

ایرانشهر جنوبی نبش ک نمازی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

کریم خان خ ایرانش..

قیمت کل: ۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

ایرانشهر بین خ طالقانی وسمیه ..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

ایرانشهر کوی دهقان نیا ساختمان خس..

قیمت کل: ۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۳۹ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ایرانشهر خ خردمندجنوبی کوی اول پل..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

ایرانشهر شمالی بین کوی بارجول زاده و کلان..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

ایرانشهر شمالی روبروی پارک هنرمندان نبش خ ا..

قیمت کل: ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر مناسب کار ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴۰ ساله

کریمخان خ ایرانشهر جنوبی نبش کوی نما..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

ایرانشهر نرسیده به خ سمیه پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۷ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

ایرانشهر جنوبی نبش ک ن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

سرقفلی

فروش دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

هفت تیر خ ایرانشهر کوچه ..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

مستغلات ایرانشهر دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۸۱۶ متر - متراژها: ۳ * ۲۰۴م +۲۰۴م قدیمی

کریمخان نبش ایرانشهر جنب بانک ملت پ..

قیمت کل: ۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

یک باب مغازه ۱۵۰ متری دارای ۹۶ متربالکن

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

ایرانشهر جنوبی کوی مه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری قدیمی

ایرانشهر جنوبی جنب پو..

متری: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۲۴ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

ایرانشهر جنوبی روبروی مسجدجلیلی س..

قیمت کل: ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

باز سازی

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

کریمخان خ ایرانشهر خ ن..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آیفون تصویری فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ایرانشهر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ایرانشهر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.