خرید کاربری اداری در ایرانشهر

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

ایرانشهر نرسیده...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

سرقفلی

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

ایرانشهر خ شهید قادری ضلع...

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۳۰ متر طبقه: سوم ۱۵ ساله

ایرانشهر تقاطع طالقانی و مل...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

مستغلات ایرانشهر دفتر کار سند اداری ۲,۱۴۸م - ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد قدیمی

ایرانشهر شمالی جن...

قیمت کل: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۲ نبش

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ایرانشهر کوی آذ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۲۱۷ متر ۶ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ایرانشهر نرسیده به طا...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج برق 3 فاز دوربین مداربسته

بازدید با هماهنگی

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ایرانشهر تقاطع خر...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

ایرانشهر شمالی کوی ...

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۸۵ متر سندی

دفتر کار ایرانشهر سند اداری قدیمی

ایرانشهر روبروی سازمان تر...

طبقه: سوم زیربنا: ۲۱۰ خواب: ۵ قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۲۱۸ خواب: ۶ قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج دوربین مداربسته

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

ایرانشهر نبش خ ...

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ایرانشهر خ خردم...

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۵۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ایرانشهر خ خردم...

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۸۴ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۲ ساله

ایرانشهرشمالی خ آذر...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار ایرانشهر مناسب کار ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ایرانشهر جنوبی جن...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۹۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

فقط سرقفلی فروخته میشود

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

ایرانشهر جنوبی نبش ...

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۶۸ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

ایرانشهر کوی خسرو...

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: ششم قدیمی

ایرانشهر خ سمیه ساخ...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۲۰۸ متر ۱۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ایرانشهر نرسیده به طا...

قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج برق 3 فاز دوربین مداربسته

بازدید با هماهنگی

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

ایرانشهر نبش خ ...

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۵۷ متر طبقه: همکف ۱۵ ساله

ایرانشهر بین خ طالقان...

قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

فروش دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۳۳۶ متر ۷ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

ایرانشهر نرسیده به سمیه نبش...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ایرانشهرجنوبی بن بست ق...

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

۴۸ مترانباری

دفتر کار ایرانشهر سند اداری مستغلات تفکیک شده ۹۴۱م - ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۴ ساله

ایرانشهر تقاطع مفتح و طالقانی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

ازطول براطلاع نداشتند

آپارتمان ایرانشهر ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

ایرانشهر نبش خ...

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۲۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ایرانشهر ک دهقان نیا س...

قیمت کل: ۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

ایرانشهر جنوبی نبش ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

کریم خان خ ای...

قیمت کل: ۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

ایرانشهر بین خ طالقان...

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار ایرانشهر سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

ایرانشهر کوی دهقان نیا ...

قیمت کل: ۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ایرانشهر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ایرانشهر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.