خرید کاربری اداری در یوسف آباد

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد نبش ۶۶ پلاک ه..

قیمت کل: ۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

در مرحله اسکلت-تحویل ۲ سال آینده

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی نبش خ چهلستون ..

قیمت کل: ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۷ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد خ سو..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

یوسف آباد نبش خ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد خ جهان آرا خ ۲۷ غربی پل..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

یوسف آباد خ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۷,۵۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۳۵ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی مجتمع..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد نبش خ ۵۸ ..

قیمت کل: ۱۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۸ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی پلاک..

قیمت کل: ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۴ متر طبقه: هفتم ۱۵ ساله

یوسف آباد روبروی مطهری نبش فتحی شقاقی برج بلو..

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

یوسف آباد خ ۳۷ پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۴ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۶ ساله

یوسف آباد خ ولیعصر روبروی مطهری نبش فتحی شقا..

قیمت کل: ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

یوسف آباد خ ۶۴ پلاک ه..

قیمت کل: ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی نرسیده به مید..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

یوسف آباد جهان آراء خ قدس میرجعفری..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سابقه آرایشگاه

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

یوسف آباد میدان کلانتری خ ابن..

قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

یوسف آباد میدان سلماس ضلع غربی میدان..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۲۰۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد میدان سلماس طبقه فوقانی بانک مل..

قیمت کل: ۱۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

یوسف آباد مستوفی بر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف اباد میدان سلماس ضلع غرب..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده دوربین مداربسته

تابلو خور

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۰ متر طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد خ اسد آبادی نبش خ ۱۸ پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت اطفاء حریق

اعلام حریق

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

یوسف آباد دوراهی یوسف آباد خ بو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

یوسف آباد خ چهلستون بین خ فتحی شقاقی و فاطم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۱ ساله

یوسف آباد نبش خ ۴۲ سا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

یوسف آباد خ مستوفی بر..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل باز سازی شده

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۴ متر طبقه: ۹ ۱۵ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی (هشتم) نبش خ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۳۰ متر طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد میدان گلها خ کاج شمالی..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۲ ۲۴ ساله

یوسف آباد خ مستوفی برج..

قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر درب ضد سرقت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

یوسف آباد خ عبدالمجید اک..

قیمت کل: ۱۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد نبش خ ۵۱ ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.