خرید کاربری اداری در یوسف آباد

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

یوسف آباد خ شش..

قیمت کل: ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵ ساله

یوسف آباد خ سیزدهم پلاک ..

زیربنا: ۲۸۶

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۸۶

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۳ واحد باهم

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

یوسف آباد خ جهان آراء خ نوزدهم پل..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

۸ پله به پائین

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

یوسف آباد خ ششم پلاک..

قیمت کل: ۳,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد کاج شمالی بین ۱۲ / ۱ و ۱۲ / ۲ پ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۸۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۵۲ پلاک ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۳۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی پلاک..

قیمت کل: ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

یوسف آباد خ جهان آرا ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

یوسف آباد خ ۲۷ پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ بالکن- ۲ پارکینگ

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵ ساله

یوسف آباد خ سیزدهم پلاک ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۹۰ قیمت کل: ۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۲۹۰ قیمت کل: ۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ طبقه پارکینگ

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی بین خ ۱۲ /..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۸۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

۶ مترانباری-دیزاین آرایشگاه-سابقه آرایشگاه

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

یوسف آباد خ چهلستون بین خ فتحی شقاقی و فاطم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

مستغلات یوسف آباد دفتر کار سند اداری ۷ ط ۲ واحدی درکل ۱۴ واحد ۱۳۴۵ متر - متراژها: ۱۳ * ۹۵م +۱۱۰م نوساز

یوسف آباد خ ۶۸ کوی اول پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری گرمایشی از کف

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی بین کوی ۱ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۶ مترانباری اداری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۰۸ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۳۵ پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۵ ساله

یوسف آباد کوی یک..

طبقه: سوم زیربنا: ۸۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۲۱۸ خواب: ۵ قیمت کل: ۸,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

۲۱۸ متری موقعیت اداری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد نبش خ ۴۱ پلا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد کاج شمالی بین ۱۲ / ۱ و ۱۲ / ۲ پ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۸۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۲۸۸ متر طبقه: واحدها ۵ ساله

یوسف آباد خ اسدآبادی خ سیزدهم پل..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ساله

یوسف آباد خ مستوفی برج سروساعی پل..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

یوسف آباد خیابان ۶ پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

یوسف آباد خ ۲۷ پلاک..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۲ بالکن

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

یوسف آباد خ شش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۰۸ متر طبقه: سوم ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۳ ..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۳۰۷ متر ۸ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

یوسف آباد اسدآبادی نرسیده به فت..

قیمت کل: ۱۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید مستغلات یوسف آباد دفتر کار سند اداری ۸ ط درکل ۷واحد زیربنای کل: ۱۲۶م نوساز

یوسف آباد بین اسدآبادی و چهلستون پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

جهت مسکونی دارای پارکینگ

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.