خرید کاربری اداری در یوسف آباد

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی بین کوی ۱ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۶ مترانباری اداری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۱ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

یوسف آباد کوی شش..

قیمت کل: ۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد خ چهلستون بین خ چهارم..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد خ جهان آراء نبش خ نوزدهم پ..

قیمت کل: ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

یوسف آباد ابتدای سیدجمال الدین..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کمیسیون کامل

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد جهان آراء خ قدس میرجعفری..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سابقه آرایشگاه

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۴۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۲۲ پلاک ..

قیمت کل: ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد نبش خ ۵۸ ..

قیمت کل: ۷,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

یوسف آباد اسدآبادی بین ۲۰ و ۲۲ پل..

قیمت کل: ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

یوسف آباد نبش کوی همت کوی ۷۲ ..

قیمت کل: ۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۵۲ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۴ متر طبقه: هفتم ۱۵ ساله

یوسف آباد روبروی مطهری نبش فتحی شقاقی برج بلو..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

یوسف آباد خ چهلستون بین خ فتحی شقاقی و فاطم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۱ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

یوسف آباد کوی ششم پلاک ه..

قیمت کل: ۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۱ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

یوسف آباد خ ششم پلاک ه..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت باز سازی شده

یک پارکینگ سندی و یک پارکینگ مزاحم- ۲ پارکینگ

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۹۰ متر طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد نبش خ چهاردهم پلاک..

قیمت کل: ۱۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

۳ پارکینگ

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۴ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۶ ساله

یوسف آباد خ ولیعصر روبروی مطهری نبش فتحی شقا..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد بالاترازپمپ بنزین پلا..

قیمت کل: ۷,۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۸۴ متر طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد خ چهاردهم قواره اول شمالی ..

قیمت کل: ۱۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۲ پارکینگ

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۵۵ متر طبقه: سوم ۳ ساله

یوسف آباد نبش خ ۲ ..

قیمت کل: ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

یوسف آباد نبش ۵۲ پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۴ ساله

یوسف آباد نبش خ لاله خ ۳۷ / ۲ پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۲۲ پلاک ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۴۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۴۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

طبقه دوم موقعیت اداری میباشد

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۴ متر طبقه: هفتم ۱۵ ساله

یوسف آباد روبروی مطهری نبش فتحی شقاقی برج بلو..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۸ ساله

یوسف آباد نبش خ ۱۳ برج پ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۱۰۲,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۵۵ متر طبقه: سوم ۳ ساله

یوسف آباد نبش خ ۲ ..

قیمت کل: ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۳۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۲۲ پلاک ..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۴۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۴۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

طبقه دوم موقعیت اداری میباشد

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۴ ساله

یوسف آباد نبش خ لاله خ ۳۷ / ۲ پلا..

قیمت کل: ۱۰,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.