خرید کاربری اداری در یوسف آباد

خرید مغازه یوسف آباد ۱۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

یوسف آباد اسد آبادی بین خ ۱۳ و ۱۵ پا..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۴ متر - قابل تبدیل

دفتر کار یوسف آباد سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد زیربنای کل: ۱,۲۴۰م نوساز

یوسف آباد خ ۶۴ پلاک ه..

قیمت کل: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

روف گاردن

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۶۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی نبش خ ج..

قیمت کل: ۷,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۸ ساله

یوسف آباد نبش خ ۱۳ برج پ..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

یوسف آباد خ بیستون بین خ ۱۶ و ۱۸ ..

قیمت کل: ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده کولر گازی

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد بالاترازپمپ بنزین پلا..

قیمت کل: ۷,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

یوسف آباد خ چهلستون بین خ فتحی شقاقی و فاطم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

یوسف آباد خ کاج شمالی بین کوی ۱ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۶ مترانباری اداری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۱۳ برج پ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت امضا

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

سن بنا بی اطلاع

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد نبش خ ۱۸ پلاک ..

قیمت کل: ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

یوسف آباد اسدآبادی بین ۲۰ و ۲۲ پل..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد نبش خ ۵۲ پلاک ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

یوسف آباد خ جهان آرا ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۲۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

یوسف آباد بین خ ۶۳ و ..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد نبش خ ۴ ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۶۸ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

یوسف آباد فتحی شقاقی نبش جهان مهر پ..

قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۵۵ متر طبقه: سوم ۳ ساله

یوسف آباد نبش خ ۲۶ ..

قیمت کل: ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری

معاوضه / فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

یوسف آباد خ جهان آرا ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد نبش خیابان..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۲۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۲۸۶ متر طبقه: واحدها ۵ ساله

یوسف آباد خ اسدآبادی خ سیزدهم پل..

قیمت کل: ۵۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۳واحد باهم

امکانات: گاز آسانسور فلت

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

یوسف آباد تقاطع ولیعصر و فتحی شقاقی ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

یوسف آباد کاج شمالی بین ۱۲ / ۱ و ۱۲ / ۲ پ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۸۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

یوسف آباد خ جهان آراء خ نوزدهم پل..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

۸ پله به پائین

معاوضه / فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

یوسف آباد خ جهان آرا ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد نبش خ ۴ ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۴۳۶,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۲۸۶ متر طبقه: واحدها ۵ ساله

یوسف آباد خ سیزدهم پلاک ..

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۳ واحد باهم

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۲ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

یوسف آباد خ ۶ ..

قیمت کل: ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.