خرید کاربری اداری در یوسف آباد

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۲۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

یوسف آباد نبش خ ۶۳ ...

قیمت کل: ۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۴ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۶ ساله

یوسف آباد نبش فتحی ش...

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۴ متر طبقه: هفتم ۱۵ ساله

یوسف آباد روبروی مطهری نبش فتحی...

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد نبش خ ۴۰ ...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

یوسف آباد خ ۶۴ ...

قیمت کل: ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

یوسف آباد نب...

قیمت کل: ۲۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

یوسف آباد...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

یوسف آباد خ ۳۷ ...

قیمت کل: ۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۳۵ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد نبش ۶۶ ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

در مرحله اسکلت-تحویل ۲ سال آینده

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

یوسف آباد خ جهان آرا خ ...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۳۵ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقا...

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد نبش خ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی نبش...

قیمت کل: ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۷ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد خ...

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۸ ساله

یوسف آباد خ فتحی شق...

قیمت کل: ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی نر...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

یوسف آباد جهان آراء خ قد...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

سابقه آرایشگاه

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

یوسف آباد میدان کلانت...

قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

یوسف آباد میدان سلماس ضلع...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

فروش دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۲۰۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

یوسف آباد میدان سلماس طبقه فو...

قیمت کل: ۱۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

یوسف آباد مستو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۱۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

یوسف اباد میدان سلماس...

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده دوربین مداربسته

تابلو خور

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۸۰ متر طبقه: چهارم نوساز

یوسف آباد خ اسد آبادی نبش...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت اطفاء حریق

اعلام حریق

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

یوسف آباد دوراهی یوسف ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

خرید دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

یوسف آباد خ چهلستون بین خ فتحی...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۱ ساله

یوسف آباد نبش خ ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

یوسف آباد خ مست...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل باز سازی شده

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۴۴ متر طبقه: ۹ ۱۵ ساله

یوسف آباد خ فتحی شقاقی (ه...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار یوسف آباد سند اداری ۳۰ متر طبقه: اول قدیمی

یوسف آباد میدان گلها خ ...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در یوسف آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در یوسف آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.