خرید کاربری اداری در گاندی

خرید دفتر کار گاندی سند اداری نوساز

گاندی کوی ۲۳ ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

۱۶۰ متری ۳ پارکینگ و ۱۱۰ متری ۲ پارکینگ

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گاندی بین خ هجدهم و بیستم پ..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن

بازدید با هماهنگی

دفتر کار گاندی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

گاندی نبش خ دوم ساختما..

قیمت کل: ۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار گاندی سند اداری نوساز

گاندی کوچه هفت..

زیربنا: ۲۹۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۹۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر فن کوئل

معاوضه / فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

گاندی جنوبی نبش کوچه سوم پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

معاوضه با مسکونی-مناسب آژانس هواپیمائی-لوازم آژانس جداگانه محاسبه میشود

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: چهارم نوساز

گاندی خ ۲۳ پلاک یک..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار گاندی سند اداری ۲۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

گاندی کوی یکم..

قیمت کل: ۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۴ پارکینگ سندی

دفتر کار گاندی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۷ ط درکل ۵۸واحد زیربنای کل: ۰م نوساز

گاندی نبش کوچه س..

قیمت روز

امکانات: آسانسور

کمیسیون کامل-فروش درهمین مرحله-اسکلت در ۷ طبقه خورده

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

گاندی خ هفدهم ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار گاندی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

گاندی کوچه دوم پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

گاندی جنوبی نبش ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار گاندی سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

گاندی خ هفتم جنب چشم پزشکی..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

گاندی خ هفدهم پلاک هن..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری دوربین مداربسته

سیستم سانترال

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۱ ساله

گاندی جنوبی روبروی مرکز خرید گاندی پ..

قیمت کل: ۲,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

دفتر کار گاندی سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

گاندی خ یکم ..

قیمت کل: ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۳۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

گاندی خ بیست..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

کلینیک جراحی

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

گاندی خ ۱ پ..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار گاندی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

گاندی کوی پنجم پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار گاندی سند اداری نوساز

گاندی کوچه ۲۳ ..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار گاندی مناسب کار ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

گاندی نبش کوی سوم پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر مبله

فروش دفتر کار گاندی سند اداری نوساز

گاندی خ گاندی ۲۳ ..

قیمت کل: ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

کلیدنخورده

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲ ساله

گاندی جنوبی خ یک..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

گاندی خ هفدهم پلاک هن..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار گاندی سنداداری-تجاری ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گاندی جنوبی نبش بیستم پلاک..

قیمت کل: ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار گاندی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

گاندی ک ۵ پ..

قیمت کل: ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۷ ساله

گاندی نبش خ بیستم ساختمان..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار گاندی سند اداری قدیمی

گاندی خ هجدهم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در گاندی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در گاندی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.