خرید کاربری اداری در گاندی

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

گاندی کوی پنجم ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گاندی خ هجدهم پ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور اسپلیت

معاوضه / فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: پنجم ساله

گاندی نبش خیابان چها...

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر فلت

۲ پارکینگ-از سن بنا اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گاندی روبروی خ نه...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار گاندی سند اداری ۶۹ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گاندی نبش خ پ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده مبله

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: دوم نوساز

گاندی نبش چهارم ...

قیمت کل: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت چیلر فن کوئل پکیج فلت

۲ پارکینگ

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۵۸ متر طبقه: دوم نوساز

گاندی خ چهارم پ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

کلیدنخورده

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۱۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

گاندی خ پنجم س...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار گاندی سند اداری ۷۷ متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۱۷ ساله

گاندی کوچه ...

قیمت کل: ۱۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری درب ضد سرقت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار گاندی سند اداری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

گاندی خ ی...

قیمت کل: ۱۰,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

واحدجنوبی

فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

گاندی خ ی...

قیمت کل: ۱۰,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

واحدجنوبی

دفتر کار گاندی سند اداری ۹۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

گاندی خ ...

قیمت کل: ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار گاندی سند اداری نوساز

گاندی هفت...

زیربنا: ۱۶۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۹۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۵۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

دفتر کار گاندی سند اداری ۲۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

گاندی خ یکم ...

قیمت کل: ۵۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر سالن اجتماعات

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

گاندی خ یکم پلا...

قیمت کل: ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

واحدجنوبی

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۳۲۶ متر طبقه: دوم نوساز

گاندی نبش کوچه چهار...

قیمت کل: ۸۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار گاندی سند اداری ۲۹۱ متر ۳ خوابه طبقه: واحدها ۴ ساله

گاندی خ پالی...

قیمت کل: ۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۶ ساله

گاندی جنب بیمارستان ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

گاندی کوی ...

قیمت کل: ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج درب ضد سرقت هواساز تابلو خور

معاوضه / فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

گاندی جنوبی نبش کوچه ...

قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

گاندی خ ی...

قیمت کل: ۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۶ ساله

گاندی جنب بیمارستان ...

قیمت کل: ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار گاندی سند اداری ۲۷۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

گاندی خ یکم ک...

قیمت کل: ۲۹,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۴ پارکینگ

دفتر کار گاندی سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

گاندی خ هفتم جنب چش...

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار گاندی سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

گاندی خ ی...

قیمت کل: ۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۲۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

گاندی کوی ...

قیمت کل: ۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۴ پارکینگ سندی

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

گاندی خ ۲۳ ...

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۳ پارکینگ

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۶ ساله

گاندی جنب بیمارستان ...

قیمت کل: ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

گاندی خ هفد...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در گاندی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در گاندی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.