خرید کاربری اداری در گاندی

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۱۶۶ متر طبقه: دوم نوساز

گاندی نبش خ چهارم پلاک ه..

قیمت کل: ۱۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

ازتعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار گاندی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

گاندی نرسیده به بیمارستان گاندی مجت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۵۶ متر ۳ خوابه طبقه: ششم نوساز

گاندی نبش خ چهارم پلاک ه..

قیمت کل: ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اطفاء حریق

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار گاندی سند اداری ۷۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

گاندی جنوبی نبش کوی ۵ پل..

قیمت کل: ۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر باز سازی شده هواساز

بازدید با هماهنگی

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

گاندی خ هفدهم پلاک ..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری دوربین مداربسته

سیستم سانترال

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۱۸ ساله

گاندی کوی پنجم پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار گاندی سند اداری نوساز

گاندی پنجم ..

زیربنا: ۲۹۲ خواب: ۱

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۹۱ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فن کوئل

دفتر کار گاندی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

گاندی نبش خ دوم ساختما..

قیمت کل: ۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار گاندی سند اداری ۲۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۶ ساله

گاندی خ یکم پلا..

قیمت کل: ۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر سالن اجتماعات

دفتر کار گاندی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

گاندی جنوبی روبروی صندوق توسعه ملی ساختمان گان..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت باز سازی شده لابی

فروش دفتر کار گاندی سند اداری نوساز

گاندی ک ۲۳ پلاک یک..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۳ پارکینگ سندی ۱۶۰ متری- ۲ پارکینگ سندی ۱۱۰ متری

دفتر کار گاندی سند اداری نوساز

گاندی کوچه هفت..

زیربنا: ۲۹۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۹۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۲۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی چیلر فن کوئل

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

گاندی کوچه دهم نبش خ ولیعصر پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار گاندی سند اداری ۲۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

گاندی خ یکم پلاک..

قیمت کل: ۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۴ پارکینگ- ۱۸ مترانباری

دفتر کار گاندی سند اداری نوساز

گاندی کوی ۲۳ ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

۱۶۰ متری ۳ پارکینگ و ۱۱۰ متری ۲ پارکینگ

خرید دفتر کار گاندی سند اداری ۱۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

گاندی بین خ هجدهم و بیستم پ..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن

بازدید با هماهنگی

دفتر کار گاندی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

گاندی نبش خ دوم ساختما..

قیمت کل: ۴,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار گاندی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

گاندی جنوبی نبش کوچه سوم پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده فروش با مستاجر

معاوضه با مسکونی-مناسب آژانس هواپیمائی-لوازم آژانس جداگانه محاسبه میشود

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: چهارم نوساز

گاندی خ ۲۳ پلاک یک..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار گاندی سند اداری ۲۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

گاندی کوی یکم..

قیمت کل: ۱۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۴ پارکینگ سندی

فروش دفتر کار گاندی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۷ ط درکل ۵۸واحد زیربنای کل: ۰م نوساز

گاندی نبش کوچه س..

قیمت روز

امکانات: آسانسور

کمیسیون کامل-فروش درهمین مرحله-اسکلت در ۷ طبقه خورده

دفتر کار گاندی سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

گاندی خ هفدهم ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار گاندی سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

گاندی کوچه دوم پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار گاندی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

گاندی جنوبی نبش ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار گاندی سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

گاندی خ هفتم جنب چشم پزشکی..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در گاندی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در گاندی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.