خرید کاربری اداری در کریم خان

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کریمخان نبش میرزای شیر..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۹,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان خ عضدی جنوبی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

کریمخان نجات اللهی احمد لباف ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۷۸ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان خ عضدی جنوبی (آبان جنوبی) پ..

قیمت کل: ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار کریم خان سند اداری قدیمی

کریمخان خ به آفرین جنب بن بست دوم پ..

طبقه: واحدها زیربنا: ۲۱۵ خواب: ۴

زیربنا: ۳۱۵ خواب: ۴

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۴ طبقه موجود میباشد- هرواحد ۳ پارکینگ

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۷ ساله

کریمخان روبروی ۱۳ آبان مجتمع تجاری ادا..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

تعدادواحدها بی اطلاع

دفتر کار کریم خان سند اداری ۲۷۱ متر ۸ خوابه طبقه: ششم قدیمی

کریمخان آبان جنوبی کوی سپند غربی ..

قیمت کل: ۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۶۵ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کریمخان نبش میرزای شیر..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج

باسازی شده

دفتر کار کریم خان سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

کریمخان نبش خ آبان جنب ایران خود..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۷ متر انباری

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کریمخان خ نجات الهی خ طالقانی نبش ساختمان بانک تج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای قدرالسهم

فروش دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۵ متر طبقه: سوم ۱۵ ساله

کریمخان بین عارف ادیب و خردمن..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل فلت

معاوضه / فروش دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

کریمخان نبش حافظ بازار طلا مجتم..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

معاوضه با آپارتمان و ماشین و ویلا

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۶۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریم خان نبش میرزای شیرازی پل..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۶ متر طبقه: ششم ۱۵ ساله

کریمخان نرسیده به میدان هفت تیر..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

کریمخان روبروی داروخانه ۱۳ آبان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری ۱,۶۵۳ متر طبقه: درکل قدیمی

کریمخان آبان جنوبی خ ..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

واحدهای ۱۵۸ م

دفتر کار کریم خان سند اداری ۹۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریم خان نجات الهی خ آبان جنوبی..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۳۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دارای ۷۰ متر حیاط مستقل - بازسازی کامل شده

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

کریمخان خ آبان جنوبی ساختمان آبان ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۲۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری

دفتر کار کریم خان سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

کریم خان نبش خ آبان جنوبی جنب ایران خودرو س..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۷ متر انباری

دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۶ متر طبقه: ششم ۹ ساله

کریمخان مجتمع تجاری کری..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۲۷ متر طبقه: پنجم نوساز

کریمخان نبش حافظ الماس کریمخان پل..

قیمت کل: ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر اسپلیت فلت

همکف تجاری

دفتر کار کریم خان سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

کریمخان روبروی داروخانه سیزده آبان مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۹ ساله

کریمخان خ استاد نجات الهی پلا..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار کریم خان سند اداری ۵۰ متر طبقه: دوم قدیمی

کریمخان خ آبان جنوبی بن بست عضدی سا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

۱۸ متر انباری اداری

مستغلات کریم خان دفتر کار سند اداری قدیمی

کریمخان آبان جنوبی خ و..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فلت

۱۶۵۰ متربنا

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کریمخان نبش میرزای شیرازی طبقه فوقانی..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پارتیشن

مستغلات کریم خان تفکیک نشده دارای سوئیت ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۹۷۰م ۲۵ ساله

کریمخان تقاطع عضدی و کریمخان پل..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۲ سوئیت ۶۰ متری واقع در پشت بام

دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

کریمخان بین عارف ادیب و خردمن..

قیمت کل: ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در کریم خان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در کریم خان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.