خرید کاربری اداری در کریم خان

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

کریمخان نجات اللهی احمد لباف ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کریمخان نبش میرزای شیرازی ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده پارتیشن

دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

کریمخان بین عارف ادیب و خردمند جنوب..

قیمت کل: ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۲۷ متر طبقه: پنجم نوساز

کریمخان نبش حافظ الماس کریمخان پل..

قیمت کل: ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر اسپلیت فلت

همکف تجاری

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کریمخان خ عضدی جنوبی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

کریمخان روبروی داروخانه سیزده آبان مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱,۱۰۰ متر ۸ خوابه طبقه: زیربنا قدیمی

کریمخان خ به آفرین جنب بن بست دوم پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۴ طبقه برای فروش واحدهای ۲۱۵ متر و ۳۱۵ متر ۳ پارکینگ

دفتر کار کریم خان سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۴۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۱۰م +۱۱۰م ۱۷ ساله

کریمخان خ نجات الهی بالاتر ازسهند کوی اعلائ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

ترجیحا یکجا

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۸۷ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کریمخان بین حافظ و آبان جنب عک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور تابلو خور

دفتر کار کریم خان سند اداری ۹۹ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریم خان نجات الهی خ آبان جنوبی..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دارای ۷۰ متر حیاط مستقل - بازسازی کامل شده

فروش مستغلات کریم خان دفتر کار سند اداری قدیمی

کریمخان آبان جنوبی خ و..

قیمت کل: ۳۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فلت

۱۶۵۰ متربنا

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۶۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریم خان نبش میرزای شیرازی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۵ متر طبقه: سوم ۱۵ ساله

کریمخان بین عارف ادیب و خردمند جنوبی پلا..

قیمت کل: ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل فلت

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۸۷ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کریمخان بین حافظ و آبان جنب عک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور تابلو خور

دفتر کار کریم خان سند اداری نوساز

کریمخان خ ایرانشهر خ مل..

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۳ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۹۲ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

کریمخان نبش میرزای شیرا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت پارتیشن

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری

دفتر کار کریم خان سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۹۷۰م ۲۵ ساله

کریمخان تقاطع عضدی و کریمخان پل..

قیمت کل: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

۲ سوئیت ۶۰ متری واقع در پشت بام

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۸ متر طبقه: پنجم ۳۰ ساله

کریمخان روبروی بانک مس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل باز سازی شده فلت فروش با مستاجر

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۲۰ متر طبقه: سوم نوساز

کریمخان میرزای شیرازی نبش ک..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

دفتر کار کریم خان سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

کریمخان روبروی داروخانه سیزده آبان مجتمع تجاری ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

کریمخان بین عارف ادیب و خردمن..

قیمت کل: ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۶ متر طبقه: هشتم ۱۰ ساله

کریمخان نبش کوی عارف ادیب ساختمان..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۴۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل فلت

به صورت فلت

مستغلات کریم خان دفتر کار سند اداری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۱۰۲۰ متر - متراژها: ۹ * ۱۰۰م +۱۲۰م نوساز

کریمخان خ به آفرین بن بس..

قیمت کل: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار کریم خان سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

کریمخان بین طالقانی و ونجات اللهی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

۲ پارکینگ-واحدشمالی

دفتر کار کریم خان سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

کریمخان خ ایرانشهر نو..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار کریم خان سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

کریمخان بین عارف ادیب و خر..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در کریم خان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در کریم خان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.