خرید کاربری اداری در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۹۵۰ متر ۱۷ خوابه طبقه: درکل ۷ ساله

کارگر شمالی ک...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

واحد های ۹۰ و ۱۸۰ م

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۱ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی شمالی روبروی پمپ بنزین ...

قیمت کل: ۱۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۸۵۰م - ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۵ ساله

کارگر شمالی روبروی بیمارس...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کل بنا ۱۶۰۰ متر

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی روبروی بیمارس...

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج

۲ بالکن

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲۱ ساله

کارگرشمالی بین نصرت وبلوا...

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی روبروی بی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۳۲ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

کارگر شمالی خ فرصت شی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱,۱۰۰ متر طبقه: درکل نوساز

کارگر شمالی ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی بالاتر از چهارراه فاطمی ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

همکف تجاری -تجهیزات آرایشگاه - برق ۳ فاز -تابلو خور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

کارگرشمالی بالاتراز پمپ بنزین نر...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فروش مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۸۵۰م - ۸ ط درکل ۱۰واحد ۶ ساله

کارگرشمالی خ مظ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۸ پارکینگ

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگرشمالی بالاتراز فاطم...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

کارگرشمالی بین خ قد...

قیمت کل: ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۱,۲۰۰م - ۵ ط ۲ واحدی ۷ ساله

کارگر شمالی کو...

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

واحد های ۹۰ و ۱۸۰ م

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به ب...

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بصورت سرقفلی بفروش میرسد

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی بن بست دید...

قیمت کل: ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

کارگرشمالی بالاتراز پمپ بنزین نر...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دارای وسایل دندانپزشکی

معاوضه / فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگرشمالی روبروی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه با ملک یا خودرو

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۱ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی شمالی روبروی پمپ بنزین ...

قیمت کل: ۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری قدیمی

کارگرشمالی بالاتراز فاط...

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۴۰

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۵

قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: کولر گاز باز سازی شده ایرکاندیشن

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری قدیمی

کارگرشمالی بالاتراز فاط...

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۴۰

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۵

قیمت کل: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: کولر گاز باز سازی شده ایرکاندیشن

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۸۴۲م - ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۵ ساله

کارگر شمالی روبروی بیمارس...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

کارگرشمالی بالاتراز پمپ بنزین نر...

قیمت کل: ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دارای وسایل دندانپزشکی

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی روبروی بیمارس...

قیمت کل: ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی بن بست...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۴ ساله

کارگرشمالی بالاتراز نصرت نرسیده...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور دوربین مداربسته

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کارگر شمالی بالاتر از پمپ ب...

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور فلت

مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۱,۲۰۰م - ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۷ ساله

کارگر شمالی ک...

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

واحد های ۹۰ و ۱۸۰ م

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.