خرید کاربری اداری در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

کارگر شمالی بالاتراز نصرت کوی مهنا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری نوساز

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ م..

زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۷ ساله

کارگرشمالی روبروی بیمارستان مرکزقلب..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک روی مغازه واقع شده

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

کارگر شمالی کوی هشتم پلاک ..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

کارگر شمالی بالاتر از چهارراه نصرت کوی ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۰۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

کارگرشمالی بالاتر ازچهارراه فاطمی نبش ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از نصرت ک مه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری نوساز

کارگر شمالی خ پن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج فلت

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگر شمالی بالاتر از مسجد امیر پلاک ۱۳۵۶ سا..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی نبش فکوری روبروی مسجد امیر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری نوساز

کارگرشمالی بین چهارراه نصرت و بلوار کشاورز کوی مه..

زیربنا: ۱۱۵ قیمت کل: ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۴۵ قیمت کل: ۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور فلت

مرحله دیوار کشی- تحویل یکسال و نیم آینده- واحدها بصورت سنداداری و مناسب کار

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

کارگر شمالی نرسیده به چهارراه فاطمی روبروی بازار..

قیمت کل: ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۹۵۰ متر ۱۷ خوابه طبقه: درکل ۷ ساله

کارگر شمالی ک دیدگ..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

واحد های ۹۰ و ۱۸۰ متری

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ مظ..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

کارگرشمالی نرسیده به چهارراه فاطمی روبروی بازار..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

امیرآباد شمالی روبروی بیمارستا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

کارگر شمالی پایین تر از بلوار کشاو..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

کارگر شمالی بالاتر از فاطمی خ ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

کارگر شمالی بالاتراز چهارراه نصرت نرسیده به بلوار کشا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده دوربین مداربسته فروش با مستاجر

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

کارگرشمالی خ چهارم پل..

قیمت کل: ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی بالاترازنصرت کوی مهن..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۵۱۸,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دارای تجهیزات اداری

مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری نوساز

کارگر شمالی خ پن..

قیمت کل: ۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج فلت

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی بعداز مسجد امیر ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

کارگر شمالی بالاتر از فاطمی خ ..

قیمت کل: ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۷ ساله

کارگرشمالی بعد از چهارراه فاطمی کو..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دارای یک سوئیت ۴۵ متری در همکف میباشد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.--%>