خرید کاربری اداری در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی روبروی پمپ بنزین پ..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

کارگر شمالی بالاتر از چهارراه نصرت کوی مهنا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱,۱۰۰ متر طبقه: درکل نوساز

کارگر شمالی خ پن..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

کارگرشمالی بالاتراز پمپ بنزین نرسیده به کوی زم..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دارای وسایل دندانپزشکی

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۰۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳۰ ساله

کارگرشمالی نبش خ دوم پلاک ..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارکینگ مشاع

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی بالاتراز پمپ بن..

قیمت کل: ۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور مبله

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی بن بست دیدگا..

قیمت کل: ۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

کارگر شمالی بالاتراز نصرت کوی مهنا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۸ ساله

کارگرشمالی بین خ قدر و نصرت..

زیربنا: ۷۸ خواب: ۲

زیربنا: ۶۶ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

ت.ت/

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۹ ساله

کارگرشمالی نرسیده به انقلاب س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش مغازه کارگر شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی نرسیده به نصرت کوی ط..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲ باب ۱۷ متری-که یکی از مغازه ها ۱۷ متر زیرزمین دارد که در قیمت کل حساب شده

معاوضه / فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

کارگر شمالی نبش فکوری روبروی مسجد امیرالمومن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۱,۶۰۰م ۵ ساله

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۱۵ پارکینگ

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

کارگرشمالی بالاتراز چهارراه فاطمی طبقه فوقانی بانک ..

قیمت کل: ۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز مبله

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی بن بست دیدگا..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱,۲۰۰ متر طبقه: درکل ۲۰ ساله

کارگر شمالی تقاطع جلال..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۶ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

کارگرشمالی نرسیده به فاطمی کوی هم..

قیمت کل: ۵,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۹۵۰ متر ۱۷ خوابه طبقه: زیربنا ۷ ساله

کارگر شمالی ک دیدگ..

قیمت کل: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

کارگرشمالی روبروی بیمارستان شریعتی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه / فروش مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۱۷۵ متر - متراژها: ۸ * ۰م +۸۵م +۹۰م نوساز

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ م..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بلوار نبش ..

قیمت کل: ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بصورت سرقفلی بفروش میرسد

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱,۱۰۰ متر طبقه: زیربنا نوساز

کارگر شمالی خ پن..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۱,۲۰۰م ۲۰ ساله

کارگر شمالی تقاطع جلال..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه کارگر شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی نرسیده به نصرت کوی ط..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲ باب ۱۷ متری-که یکی از مغازه ها ۱۷ متر زیرزمین دارد که در قیمت کل حساب شده

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۲۹ ساله

کارگر شمالی بالاتر از مسجد امیر ن..

قیمت کل: ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه کارگر شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

کارگر شمالی نرسیده به نصرت ک طب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ باب ۱۷ متری-که یکی از مغازه ها ۱۷ متر زیرزمین دارد که در قیمت کل حساب شده-ارتفاع ۳ متر-سرقفلی کلیدی

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

کارگر شمالی نرسیده به بلوار کشاورز بن بست م..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.