خرید کاربری اداری در کارگر شمالی

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگر شمالی نبش فکوری روبوری مسج..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۴۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

کارگر شمالی بالاتراز نصرت کوی مهنا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری قدیمی

کارگرشمالی بالاتراز فاطمی کوی گرد..

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰ خواب: ۵

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۴۰

قیمت کل: ۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: کولر گاز باز سازی شده ایرکاندیشن

مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سنداداری-تجاری ۲ ط زیربنای کل: ۵۰م قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به فرصت پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز

۷۰۰ مترتجاری

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱,۱۰۰ متر طبقه: درکل نوساز

کارگر شمالی خ پن..

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به بلوار نبش ..

قیمت کل: ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

بصورت سرقفلی بفروش میرسد

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

کارگرشمالی بالاتراز پمپ بنزین نرسیده به کوی زم..

قیمت کل: ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دارای وسایل دندانپزشکی

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

کارگرشمالی بین خ قدر و نصرت..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین ک لاله ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۰۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی بن بست دیدگا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

کارگرشمالی کوی خسر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی روبروی پمپ بنزین پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۸ ساله

کارگرشمالی بین خ قدر و نصرت..

زیربنا: ۵۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۶۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

کارگر شمالی بالاتر از چهارراه نصرت کوی مهنا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۸۴۲ متر ۲۰ خوابه طبقه: زیربنا ۵ ساله

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ م..

قیمت کل: ۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۸ ط تک واحدی درکل ۸ واحد زیربنای کل: ۱,۴۰۰م نوساز

کارگر شمالی خ پن..

قیمت کل: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری دارای مغازه ۴,۳۰۰ متر ۸۴ خوابه طبقه: درکل نوساز

کارگر شمالی نبش خ هجدهم پلاک..

قیمت کل: ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

۶۰۵ متر تجاری

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

کارگرشمالی نرسیده به چمران خ ..

قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی روبروی پمپ بنزین پ..

قیمت کل: ۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

کارگرشمالی نرسیده به چمران خ ..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۳۰ ساله

کارگر شمالی بالاتر از پمپ بنزین ک لاله ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۸ ساله

کارگرشمالی بین خ قدر و نصرت..

قیمت کل: ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۸۴۲م نوساز

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ م..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۹ ساله

کارگرشمالی نرسیده به انقلاب س..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

کارگرشمالی روبروی پمپ بنزین پ..

قیمت کل: ۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۱,۶۰۰م ۵ ساله

کارگر شمالی روبروی بیمارستان قلب خ م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۱۵ پارکینگ

دفتر کار کارگر شمالی سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

کارگرشمالی بالاتراز چهارراه فاطمی طبقه فوقانی بانک ..

قیمت کل: ۷,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز مبله

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.