خرید کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۱۳ متر ۵ خوابه طبقه: هشتم ۵ ساله

ولیعصر بین چهارراه و میدان مجتمع..

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل پکیج

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ولیعصر چهارراه زرتشت نبش بن ب..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۲۱ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۲ ساله

ولیعصر نبش کوچه نور بخش س..

قیمت کل: ۱۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر نوفل لوشاتو خ ر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

ولیعصر نرسیده به فاطمی نبش خ پر..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۲,۵۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور هواساز

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱,۱۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: درکل قدیمی

ولیعصر خ به آفرین پلاک ه..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر چهار راه ولیعصر جنب بان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۷ ساله

ولیعصر بالاتر از زرتشت نبش پرس..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل اسپلیت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۷ ساله

ولیعصر روبروی بیمارستان ولیعصر نبش یزدان پنا..

قیمت کل: ۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری لابی

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱,۱۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: درکل قدیمی

ولیعصر خ به آفرین پلاک ه..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۵ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

ولیعصر ضلع شمالی غربی میدا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱,۱۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: درکل قدیمی

ولیعصر خ به آفرین پلاک ه..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۹ ساله

ولیعصر بالاتر از میدان بعد از زرتشت ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج

۲ پارکینگ- فروش با مستاجر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر چهارراه ولیعصر جنب بان..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۳۰ ساله

ولیعصر تقاطع بلوارکشاورز و فلسطین پ..

قیمت کل: ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

ولیعصر چهارراه ولیعصر مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

خ ولیعصر نبش طالق..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر طالقانی پاساژ نوربرج ا..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ولیعصر نرسیده به طالقانی کوی رحیم ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر پاساژ نوربرج ادا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر پاساژ ب..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر خ عضدی جنوبی جنب رستور..

قیمت کل: ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ نور برج..

زیربنا: ۹۰ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۹ خواب: ۳

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۴۸ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

ولیعصر روبروی سینما آفریقا خ رحمتی پ..

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۵ متر طبقه: دوم ۲۰ ساله

ولیعصر ضلع شمالی غربی میدا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فلت

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ولیعصر نرسیده به طالقانی ک رحیم زا..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: ششم قدیمی

ولیعصر چهارراه طالقانی کوی رح..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فاقد آسانسور پکیج

در ۲ بلوک- ۲ پارکینگ

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۵ ساله

ولیعصرنرسیده به فاطمی ساختمان ادار..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ نوربرج..

قیمت کل: ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.