خرید کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۱۳ متر ۵ خوابه طبقه: هشتم ۵ ساله

ولیعصر بین چهارراه و میدان مجتمع..

قیمت کل: ۶,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل پکیج

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

ولیعصر بالاتر از میدان کوچه قضائی عت..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۹ ساله

ولیعصر بالاتر از میدان بعد از زرتشت ..

قیمت کل: ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۵ ساله

ولیعصرنرسیده به فاطمی ساختمان ادار..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کلا ۱۶ واحد

خرید مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) دفتر کار سند اداری ۳ ط درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۰۰م قدیمی

ولیعصر بالاتر از میدان خ غزالی کوی شهید عقی..

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده فلت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۵ متر طبقه: دوم ۲۰ ساله

ولیعصر ضلع شمالی غربی میدا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ولیعصر نرسیده به طالقانی ک رحیم زا..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر چهارراه ولیعصر جنب بانک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به خ زرتشت ک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به فلس..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

همکف تجاری

کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) دارای مغازه زمین: ۳۸۷ متر بر: ۱۰ متر

ولیعصر نبش بزرگمهر نرسیده به میدان ولی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۵ تجاری ۲۵ و ۳۰ متری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۴۴ متر طبقه: ۱۰ ۱۷ ساله

ولیعصر جنب خ فتحی شقاق..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت امضا

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

ولیعصر روبروی فاطمی ساختمان ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۲ ۱۰ ساله

ولیعصر چهارراه طالقان..

قیمت کل: ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر چهارراه ولیعصر جنب بانک ملت پ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده مبله

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به فاطمی ساختمان ادا..

قیمت کل: ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش با مستاجر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم ۱۰ ساله

ولیعصر جنوب شرقی میدان ولیعصر مجتمع ..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

ولیعصر ضلع جنوب شرقی میدان پ..

قیمت کل: ۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳۰ ساله

ولیعصر خ صبا نبش بزرگمهر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) دفتر کار سند اداری ۳ ط درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۰۰م قدیمی

ولیعصر بالاتر از میدان کوی شهید عقیق ..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ولیعصر نرسیده به طالقانی ک رحیم زا..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۳۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به زرتشت جنب سینما آفریقا ک ره..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دارای ۱۰۰ متر حیاط

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۴ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر بالاتر از میدان نبش ..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۵۰ متر طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر بالاتراز میدان جنب هتل آرام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور تابلو خور

جواز آژانس هواپیمایی

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد زیربنای کل: ۱,۱۰۰م نوساز

ولیعصر بالاتر از میدان کوی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۴ متر ۴ خوابه طبقه: ششم قدیمی

ولیعصر طالقانی نرسیده به میدان فلسطی..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.