خرید کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر چهار راه ولیعص...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

ولیعصر ضلع جنوبی ک...

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده تابلو خور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۱۳ متر ۵ خوابه طبقه: هشتم ۵ ساله

ولیعصر بین چهارراه و می...

قیمت کل: ۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل پکیج

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصرچهارراه ولیعصر روبروی ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

ولیعصر چهارراه زرتشت ...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر نوفل لوشا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۷ ساله

ولیعصر بالاتر از زرتش...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل اسپلیت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

ولیعصر نرسیده به فاطمی...

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور هواساز

بازدید با هماهنگی

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱,۱۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: درکل قدیمی

ولیعصر خ به آفرین...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

ولیعصر ضلع جنوبی می...

قیمت کل: ۱۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۲۱ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۲ ساله

ولیعصر نبش کوچه نو...

قیمت کل: ۱۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۵ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

ولیعصر ضلع شمالی غر...

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

ولیعصر چهارراه ولیعصر...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر طالقانی پاساژ ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ولیعصر نرسیده به طالقانی...

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر پاساژ نورب...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر خ عضدی جنوبی ج...

قیمت کل: ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پاس...

زیربنا: ۹۰ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۹ خواب: ۳

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۴۸ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

ولیعصر روبروی سینما آفریق...

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ولیعصر نرسیده به طالقانی...

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۷۰ متر ۴ خوابه طبقه: ششم قدیمی

ولیعصر چهارراه طالقان...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فاقد آسانسور پکیج

در ۲ بلوک- ۲ پارکینگ

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۵ ساله

ولیعصرنرسیده به فاطمی سا...

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پا...

قیمت کل: ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

ولیعصر نبش ط...

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر خ عضدی جنوبی ج...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۴۸ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۹ ساله

ولیعصر روبروی سینما آفر...

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

ولیعصر جنب سینما آف...

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ولیعصر بالاترازمیدان ولیع...

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقان...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.