خرید کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان)

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به فاطمی ساختمان ادا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

ولیعصر بالاتر از طالقانی کوی..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۳۵ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

ولیعصر روبروی بزرگمهر ساختمان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

کلنگی ولیعصر(محدوده میدان) دارای مغازه زمین: ۳۸۷ متر بر: ۱۰ متر

ولیعصر نبش بزرگمهر نرسیده به میدان ولیع..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۵ تجاری ۲۵ و ۳۰ متری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر نرسیده به فلس..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

همکف تجاری

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۹۰ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ ۵ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی مجتمع..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۲ ۱۰ ساله

ولیعصر چهارراه طالقان..

قیمت کل: ۲,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر چهارراه ولیعصر جنب بانک ملت پ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده مبله

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

ولیعصر بالاتر از فاطمی کوی افتخاری ن..

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

ولیعصر روبروی فاطمی ساختمان ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سنداداری-تجاری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر نرسیده به پارک دانشجو مجتمع تجاری وفا طبقه فوقا..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

ولیعصر نرسیده به زرتشت نبش خ روشن ساختمان پ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۳۰ متر طبقه: چهارم ۳۰ ساله

ولیعصر ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر نبش ک مینو ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۷ ساله

ولیعصر نرسیده به طالقانی خ ب..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

خرید مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) دفتر کار سند اداری ۳ ط درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۰۰م قدیمی

ولیعصر بالاتر از میدان کوی شهید عقیق ..

قیمت کل: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر چهارراه ولیعصر جنب بانک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۱۱۳ متر ۵ خوابه طبقه: هشتم ۵ ساله

ولیعصر بین چهارراه و میدان مجتمع..

قیمت کل: ۵,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر فن کوئل پکیج

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۵ متر طبقه: دوم ۲۰ ساله

ولیعصر ضلع شمالی غربی میدا..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۹ ساله

ولیعصر نبش کوی شقایق ب..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه با آپارتمان در دروس

فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۹۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

ولیعصر بالاتر از طالقانی کوی..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات ولیعصر(محدوده میدان) دفتر کار سند اداری ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد زیربنای کل: ۳۰۰م قدیمی

ولیعصر روبروی مترو فاطم..

قیمت کل: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳۵ متر تجاری

معاوضه / فروش دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۰ ساله

ولیعصر نرسیده به فاطمی پلاک..

قیمت کل: ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: ۲۱ ۷ ساله

ولیعصر تقاطع طالقانی پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: ششم قدیمی

ولیعصر بالاتر از تقاطع طالقان..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۸ متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۳۰ ساله

ولیعصر بالاتر از تقاطع طالقانی روبروی مجت..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

ولیعصر نرسیده به طالقانی ک رح..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۸ ساله

ولیعصر خ بزرگمهر مجتمع تجاری بزرگمه..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(محدوده میدان) سند اداری ۵۰ متر ۳۰ ساله

ولیعصر بالاتراز میدان جنب هتل آرام..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور تابلو خور

جواز آژانس هواپیمایی ۷ م

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ولیعصر(محدوده میدان) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.