خرید کاربری اداری در ولیعصر(بهشتی تا ونک)

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به میدان ونک روبروی خ ۱۲ طبق..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور فن کوئل

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری کلنگی زمین: ۲۳۰ متر بر: ۰ متر

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی روبرو..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۸۲۰ متر ۱۰ خوابه طبقه: درکل ۵ ساله

ولیعصر بالاتر از بیمارستان مهرگان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج فروش با مستاجر

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی جنب بیمارستان مهرگان کوی مهرگ..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات ولیعصر(بهشتی تا ونک) دفتر کار سند اداری ۴ ساله

ولیعصر بالاترازبیمارستان مهرگان بن..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت فروش با مستاجر

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۸ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی جنب رستوران نایب ب..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۱۸۸ متر ۵ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک سا..

قیمت کل: ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل مبله فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

مستغلات ولیعصر(بهشتی تا ونک) دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی زیربنای کل: ۸۲۰م ۵ ساله

ولیعصر بالاتر از بیمارستان مهرگان..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

واحدهای ۱۴۰ و ۶۰ و ۸۰ - ۲۶۰ متر مشاعات

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به میدان ونک روبروی خ ۱۲ طبق..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی پلاک..

قیمت کل: ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برج سپه..

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات ولیعصر(بهشتی تا ونک) دفتر کار سند اداری ۴ ط در کل ۴ واحد زیربنای کل: ۱,۲۰۰م ۲۷ ساله

ولیعصر نرسیده به بهشتی جنب مخابرات خ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل چیلر برق 3 فاز

بازدید با هماهنگی

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به میدان ونک روبروی خ ۱۲ طبق..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور فن کوئل

طبقه چهارم اداری

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۵ ساله

ولیعصر نرسیده به پارک ساعی برج سپه..

قیمت کل: ۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری نوساز

ولیعصر بالاترازپارک ساعی نرسیده به توانی..

طبقه: هفتم زیربنا: ۳۰۰ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هفتم زیربنا: ۳۰۰ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هفتم زیربنا: ۳۰۰ قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر پکیج فلت

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری نوساز

ولیعصر بالاتر از سه راه توانیر نبش بخشندگا..

قیمت کل: ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

کلیدنخورده-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۱۸۸ متر ۵ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک سا..

قیمت کل: ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل مبله فروش با مستاجر

بازدید با هماهنگی

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۱۴۵ متر طبقه: دوم قدیمی

ولیعصر نرسیده به پمپ بنزین ساعی پل..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری فلت

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) مناسب کار ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

ولیعصر روبروی پارک ساعی ک ..

قیمت کل: ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۱,۰۰۰ متر طبقه: اول نوساز

ولیعصر نرسیده به توانیر نبش بخشندگان س..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فن کوئل فلت

۲ پارکینک

فروش دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

ولیعصر روبروی پمپ بنزین پارک ساعی ساخ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده فروش با مستاجر

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۱۲۰ متر طبقه: ۱۰ نوساز

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش کوی ساعی دو..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر پکیج فلت

۳ پارکینگ

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۱۵ ساله

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش کوی ۳ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری نوساز

ولیعصر بالاتر از پارک ساعی نبش خ بخشندگان..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

۴ پارکینگ

دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری قدیمی

ولیعصر بالاترازپارک ساعی مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار ولیعصر(بهشتی تا ونک) سند اداری ۱۰ ساله

ولیعصر بالاترازبهشتی جنب پمپ بنز..

قیمت کل: ۲,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ولیعصر(بهشتی تا ونک) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ولیعصر(بهشتی تا ونک) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.