خرید کاربری اداری در هفت تیر

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

هفت تیر بهار شمال...

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

هفت تیر مفتح جنوبی کوی عا...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستغلات هفت تیر دفتر کار سند اداری ۱۹۸م - ۳ ط قدیمی

هفت تیر بن بست هوش...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۱۰ متر تجاری-از مساحت زمین اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

هفت تیر ضلع شمالی میدا...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

هفت تیر بین خ نجات الهی و ...

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۲۲ متر طبقه: همکف قدیمی

هفت تیر کوی ...

قیمت روز

امکانات: گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده فلت

از نما اطلاع نداشتند

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۴۸ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

هفت تیر خ خاقانی بی...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

هفت تیر کوچه ...

قیمت کل: ۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۳۹ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر خ خرمند جنو...

قیمت کل: ۹,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۲۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

هفت تیر ابتدای قائم مقام ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری

فروش دفتر کار هفت تیر سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

هفت تیر کوچه ...

قیمت کل: ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۶ ساله

هفت تیر خ بهارمستیا...

قیمت کل: ۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۰۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم نوساز

هفت تیر ابتدای قائم م...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت مبله

دفتر کار هفت تیر سند اداری قدیمی

هفت تیر نرسیده به مسجد...

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲

طبقه: چهارم زیربنا: ۹۷ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۳۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر ابتدای مفتح جنوبی روب...

قیمت کل: ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور لابی

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۰۴ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

هفت تیر خ غفاری...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

هفت تیر نبش ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۳۸ متر طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر ضلع شرقی ...

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

سندی طبقه دوم

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

هفت تیر ضلع شرقی میدان ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

هفت تیر نبش ...

قیمت کل: ۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فروش دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

هفت تیر نبش ...

قیمت کل: ۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

هفت تیر خ بها...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

۴۰ مترانباری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

هفت تیر خ بهار جنوبی بین سم...

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۹,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

هفت تیر خ ل...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر

تابلو خور ۱۴ متر

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۸۳ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

هفت تیر جنب مسجدالجواد کوی ...

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

هفت تیر خ بهار جنوبی بین سم...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: دوم قدیمی

هفت تیر جنب فروشگاه ...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج باز سازی شده فلت تابلو خور

۳۰ متر تابلوخور-طبقه دوم آژانس هواپیمایی فعال

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۳۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر ابتدای مفتح جنوبی روب...

قیمت کل: ۵,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور لابی

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر ابتدای بز...

قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در هفت تیر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در هفت تیر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.