خرید کاربری اداری در هفت تیر

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

هفت تیر خ بهار جنوبی بین سمیه و طالقانی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

میدان هفت تیر نبش غ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: همکف قدیمی

هفت تیر خ شاهرخ پلاک ه..

قیمت کل: ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۲ انباری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

هفت تیر بالاتر از فروشگاه یاس خ ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

هفت تیر کوی بختیار پلاک ..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

هفت تیر روبروی مرکز خرید یاس جنب فرش علا..

قیمت کل: ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

هفت تیر نبش خ غف..

قیمت کل: ۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

هفت تیر ضلع شمال شرقی میدان پلا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر پکیج فلت تابلو خور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

هفت تیر بالاترازمسجد الجواد نبش کوی شا..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: دوم قدیمی

هفت تیر جنب فروشگاه یاس پلاک..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج باز سازی شده فلت تابلو خور

۳۰ متر تابلوخور-طبقه دوم آژانس هواپیمایی فعال

فروش دفتر کار هفت تیر سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۸ ساله

هفت تیر کوی صارم ساختمان ن..

قیمت کل: ۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۲۱۸ متر ۵ خوابه طبقه: اول قدیمی

هفت تیر ابتدای پل کریمخان ..

قیمت کل: ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارکینگ مشاع میباشد

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

هفت تیر نبش خ غف..

قیمت کل: ۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر ابتدای بزرگراه ..

قیمت کل: ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۳۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر ابتدای مفتح جنوبی روبروی بانک ملت..

قیمت کل: ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور لابی

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

هفت تیر خ مدرس بالاتر از فروشگاه ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

هفت تیر کوی شاهد..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فروش با مستاجر

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر خ رزمندگان بزرگراه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ قدیمی

هفت تیر نبش خ غف..

قیمت کل: ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۳۰ ساله

هفت تیر جنب فروشگاه ی..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰

قیمت کل: ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده فلت تابلو خور

کمیسیون کامل

فروش دفتر کار هفت تیر سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

هفت تیر خ بهارمستیان پلاک ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ قدیمی

هفت تیر نبش خ غف..

قیمت کل: ۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

هفت تیر نبش کوی شاه..

قیمت روز

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

پلیس + ۱۰ فعال

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۳۹ متر طبقه: دوم قدیمی

هفت تیر ضلع شمال میدان جنب بانک پ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دارای قدرالسهم

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۲۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

هفت تیر ابتدای قائم مقام جنب ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج مبله

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ قدیمی

هفت تیر نبش خ غف..

قیمت کل: ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

هفت تیر جنب ایران خودرو و سینما شاهد بالای چ..

قیمت کل: ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۲۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

هفت تیر ابتدای قائم مقام جنب کوی..

قیمت کل: ۸,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج مبله

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

هفت تیر خ بهارمستیان پلاک ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در هفت تیر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در هفت تیر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.