خرید کاربری اداری در هفت تیر

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

هفت تیر خ بهارمستیان پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

تازجهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر ابتدای بزرگراه ..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۲۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

هفت تیر ابتدای قائم مقام جنب کوی..

قیمت کل: ۸,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج مبله

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

هفت تیر روبروی مرکز خرید یاس جنب فرش علا..

قیمت کل: ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

بازدید با هماهنگی

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

هفت تیر کوی صارم پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

هفت تیر بالاترازمسجد الجواد نبش کوی شا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۹ ساله

هفت تیر خ بهارمستیان جنب مسجد الجواد ..

قیمت کل: ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۴۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

هفت تیر روبروی مترو طبقه فوقانی مانتو هفت تی..

قیمت کل: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۲۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

هفت تیر جنب فروشگاه ی..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۸۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج تابلو خور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ قدیمی

هفت تیر روبروی مرکز خرید یاس جنب فرش علا..

قیمت کل: ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

بازدید با هماهنگی

فروش دفتر کار هفت تیر سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

هفت تیر ضلع شمالی میدان ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۳۰ ساله

هفت تیر جنب ایران خودرو و سینما شاهد بالای چ..

طبقه: اول زیربنا: ۸۳ خواب: ۳ قیمت کل: ۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۶۳ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری قدیمی

هفت تیر جنب فروشگاه یاس پلاک..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۵۰

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۰

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج باز سازی شده فلت تابلو خور

۳۰ متر تابلوخور-طبقه دوم آژانس هواپیمایی فعال

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ قدیمی

هفت تیر روبروی مرکز خرید یاس جنب فرش علا..

قیمت کل: ۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف قدیمی

هفت تیر خ سلیمان خاطر پل..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

هفت تیر کوی شاهد..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فروش با مستاجر

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۱۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

هفت تیر بزرگراه مدرس خ پارس پ..

قیمت کل: ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

هفت تیر ضلع شمالی برج نگی..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مناسب همه مشاغل

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

هفت تیر ضلع جنوبی مسجد الجواد کوی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار هفت تیر سند اداری قدیمی

هفت تیر نبش خ غف..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۷۴ خواب: ۳ قیمت کل: ۳,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۹ زیربنا: ۱۷۴ خواب: ۳ قیمت کل: ۳,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

باز سازی

فروش دفتر کار هفت تیر سند اداری ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

هفت تیر کوی شاهد پلا..

قیمت کل: ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فروش با مستاجر

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۶۰ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

هفت تیر ابتدای بزرگراه ..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۰۰ متر تراس مشاع

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

هفت تیر خ لطفی..

قیمت کل: ۳,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

انباری داخل واحد

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۳۰ ساله

هفت تیر روبروی مترو طبقه فوقانی مانتو هفت تی..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۴۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

هفت تیر ابتدای بزرگراه ..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار هفت تیر سند اداری ۱۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

هفت تیرنبش خ غفا..

قیمت کل: ۳,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در هفت تیر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در هفت تیر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.