خرید کاربری اداری در نجات اللهی

خرید مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری ۳ ط تک واحدی زیربنای کل: ۲۱۰م ۳۰ ساله

نجات اللهی ک نوی..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز مبله

۲۱۰ متر در ۳ طبقه اداری

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۱۷۰م قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری دارای مغازه قدیمی

نجات اللهی خ ویلا نبش کوی مر..

زیربنا: ۱۷۰ خواب: ۳

طبقه: درکل زیربنا: ۱۷۰ خواب: ۳

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری/سند اداری تجاری/ ۴ تا ۱۷۰ متری ۳ خ

مشارکت / فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری دارای مغازه ۲,۸۰۰ متر ۲۴۵ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

ویلا خ استاد نجات ال..

قیمت کل: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سند اداری و تجاری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۷۴ متر ۷ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

کریمخان خ نجات اللهی خ سپند شرقی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پارتیشن فروش با مستاجر

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات اللهی ک اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارتیشنبندی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۹ ساله

نجات الهی بین ویلا و طالقانی کوی بیم..

طبقه: ششم زیربنا: ۵۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۴ خواب: ۳ قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۵۳ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات اللهی خ سپند پلاک ..

قیمت کل: ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات الهی کوی اعلائی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۹۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

نجات اللهی خ آبان جنو..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

فروش مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۱۷۰م قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

نجات اللهی کوی بیمه پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۰ ساله

انقلاب خ نجات اللهی جنوبی پلا..

طبقه: اول زیربنا: ۶۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

واحد ۶۴ متری بازسازی شده است

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: دوم قدیمی

ویلا جنب کانون رسمی متر..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۸۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

نجات اللهی خ خسر..

قیمت کل: ۱,۰۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۲۵ ساله

انقلاب خ نجات الهی نرسیده به چهارراه سمیه طبقه فوقانی با..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۶۰ قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۶۰ قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

همکف تجاری- درصورت تمایل ۲ واحدباهم:--/ ۱۸ م متری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

کریم خان نجات الهی کوی علایی پ..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

کریمخان خ نجات الهی کوچه اعلا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور پکیج باز سازی شده

مبله اداری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری قدیمی

نجات اللهی کوی مراغه ..

قیمت کل: ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۳ ساله

نجات الهی ک لباف جنب ساختمان ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۴ واحد ۱۰۹ م ۳ خ

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۰۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

کریمخان خ نجات اللهی نبش ثقة ال..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۱۷۶۴ متر - متراژها: ۱۱ * ۱۴۷م +۱۴۷م ۳ ساله

نجات اللهی خ ورشو روبروی ساختمان ملی پالای..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

۱۷ پارکینگ-کلیدنخورده

دفتر کار نجات اللهی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۲۱۰ متر - متراژها: ۲ * ۷۰م +۷۰م قدیمی

نجات اللهی بالاتر از طالقانی بن ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

۲۱۰ سند اداری دارد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نجات اللهی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نجات اللهی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.