خرید کاربری اداری در نجات اللهی

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۲۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

نجات الهی پایین تر از سپند کوی نوید روبرو..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۱۷۰م قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۴۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۱۰م +۱۱۰م ۱۷ ساله

نجات الهی بالاتر ازسهند کوی اعلائی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

دفتر کار نجات اللهی مسکونی اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

نجات اللهی خ فلاح پور پلاک..

قیمت کل: ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۵۳ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات اللهی خ سپند پلاک ..

قیمت کل: ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

نجات اللهی خ اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

نجات اللهی خ کلانتری پلاک ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مورد ۲ واحدی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

نجات اللهی نرسیده به کریمخان پل..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ازجهت اطلاع نداشتند

مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۲۱۰م قدیمی

نجات اللهی ک نوی..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت مبله

دفتر کار نجات اللهی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۲۱۰م ۳۰ ساله

نجات الهی پایین تر از سپند کوی نوید روبرو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نجات اللهی کوی شادا..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

انباری مشاع

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نجات اللهی نرسیده به سپهبد پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

نجات الهی بین ویلا و طالقانی کوی بیم..

قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۷۰م ۳۰ ساله

نجات اللهی نبش کوی مراغ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری

مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد زیربنای کل: ۲,۸۰۰م ۳۰ ساله

ویلا استاد نجات الل..

قیمت کل: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۷۱۴,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات اللهی ک اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مشارکت / فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری دارای مغازه ۲,۸۰۰ متر ۲۴۵ خوابه طبقه: زیربنا ۳۰ ساله

نجات اللهی نبش ایلو..

قیمت کل: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سند اداری و تجاری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۷۴ متر ۷ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

کریمخان خ نجات اللهی خ سپند شرقی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پارتیشن فروش با مستاجر

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات الهی کوی اعلائی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری دارای مغازه قدیمی

نجات اللهی خ ویلا نبش کوی مر..

زیربنا: ۱۷۰ خواب: ۳

طبقه: درکل زیربنا: ۱۷۰ خواب: ۳

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری/سند اداری تجاری/ ۴ تا ۱۷۰ متری ۳ خ

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات اللهی ک اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارتیشنبندی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۹۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

نجات اللهی خ آبان جنو..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۱۷۰م قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

نجات اللهی کوی بیمه پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۰ ساله

انقلاب خ نجات اللهی جنوبی پلا..

طبقه: اول زیربنا: ۶۴ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

واحد ۶۴ متری بازسازی شده است

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۶۰ متر طبقه: دوم قدیمی

ویلا جنب کانون رسمی متر..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نجات اللهی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نجات اللهی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.