خرید کاربری اداری در نجات اللهی

خرید مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۱۷۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

نجات اللهی خ اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۲۶ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم نوساز

نجات اللهی مجتمع الما..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری ۱,۱۰۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد قدیمی

نجات اللهی فرعی محمدی پلاک..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت مقطوع

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ نبش

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

نجات اللهی خ اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

نجات اللهی خ اراک ساختمان اد..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری ۲۱۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی ک نوی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت مبله فروش با مستاجر

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۳۷ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نجات اللهی جنب کلیسا پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده تابلو خور

تابلوخور

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۴۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۱۰م +۱۱۰م ۱۷ ساله

نجات الهی بالاتر ازسهند کوی اعلائی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

تخلیه آبان ماه

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۲۰۶ متر ۷ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نجات الهی خ سلمان پاک تقاطع پ..

قیمت کل: ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۴ ساله

نجات اللهی کوی اعلائی پلا..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۱۷۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۸۶۷ متر ۹ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

نجات الهی خ ویلا نبش کوی مر..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری/سند اداری تجاری/ ۴ تا ۱۷۰ متری ۳ خ

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۱۷۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۴۰ متر طبقه: هشتم ۴۰ ساله

نجات الهی خ سلمان پ..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۲۶ متر طبقه: چهارم نوساز

نجات اللهی مجتمع الما..

قیمت کل: ۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

نجات اللهی بین سمیه وطالقانی کوی بیمه ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: ششم قدیمی

نجات اللهی خ کلانتر..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۵ مترانباری داخل واحد

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۵۳ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات اللهی خ سپند پلاک ..

قیمت کل: ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۲۵ متر طبقه: هشتم قدیمی

نجات اللهی کوی سلمان پاک پلاک..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۸۶۷ متر ۹ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

نجات الهی خ ویلا نبش کوی مر..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۶۰۲,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری/سند اداری تجاری/ ۴ تا ۱۷۰ متری ۳ خ

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۹۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نجات اللهی خ شاداب پلاک ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۱۷۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت کل: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۹۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نجات اللهی خ شادا..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری ۲۱۰م - ۳ ط تک واحدی ۳۰ ساله

نجات الهی پایین تر از سپند کوی نوید روبرو..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

خرید مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

نجات اللهی خ اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۰ ساله

نجات اللهی خ حقیقت طلب پلاک..

طبقه: سوم زیربنا: ۷۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج پارتیشن

۲ واحدباهم درکل ۳ پارکینگ دارد- ۳ پارکینگ سندی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

نجات الهی بین ویلا و طالقانی کوی بیم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نجات اللهی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نجات اللهی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.