خرید کاربری اداری در نجات اللهی

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

خ نجات اللهی ک شاد..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۸۶۷ متر ۹ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

نجات الهی خ ویلا نبش کوی مر..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۶۰۲,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری/سند اداری تجاری/ ۴ تا ۱۷۰ متری ۳ خ

مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری ۳ ط تک واحدی زیربنای کل: ۲۱۰م ۳۰ ساله

نجات الهی پایین تر از سپند کوی نوید روبرو..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

خرید مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

نجات اللهی خ اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

نجات اللهی خ اراک ساختمان اد..

قیمت کل: ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۲۵ متر طبقه: هشتم قدیمی

نجات اللهی کوی سلمان پاک پلاک..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار نجات اللهی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۴۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۱۰م +۱۱۰م ۱۷ ساله

نجات الهی بالاتر ازسهند کوی اعلائی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

تخلیه آبان ماه

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۱۷۰م قدیمی

نجات اللهی نبش خ سلمان پاک پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۲۲۷ متر تجاری- ۹۰ متر انباری تجاری- دفتر هواپیمائی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۲۷ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

نجات اللهی تقاطع حافظ و کریمخان مجتمع الماس کریم..

قیمت کل: ۸,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۰ ساله

نجات اللهی خ حقیقت طلب پلاک..

طبقه: سوم زیربنا: ۷۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۸۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج پارتیشن

۲ واحدباهم درکل ۳ پارکینگ دارد- ۳ پارکینگ سندی

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۵۳ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

نجات اللهی خ سپند پلاک ..

قیمت کل: ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

نجات اللهی نرسیده به کریمخان پل..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ازجهت اطلاع نداشتند

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۳۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

نجات الهی بین ویلا و طالقانی کوی بیم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۶۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نجات اللهی نرسیده به سپهبد پ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار نجات اللهی مسکونی اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

نجات اللهی خ فلاح پور پلاک..

قیمت کل: ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱ ساله

نجات اللهی خ کلانتری پلاک ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مورد ۲ واحدی

مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۲۱۰م قدیمی

نجات اللهی ک نوی..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت مبله

دفتر کار نجات اللهی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۲۱۰م ۳۰ ساله

نجات الهی پایین تر از سپند کوی نوید روبرو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مستغلات نجات اللهی دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۷۰م ۳۰ ساله

نجات اللهی نبش کوی مراغ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری

مستغلات نجات اللهی دفتر کار سند اداری ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد زیربنای کل: ۲,۸۰۰م ۳۰ ساله

ویلا استاد نجات الل..

قیمت کل: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۷۱۴,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات اللهی ک اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مشارکت / فروش دفتر کار نجات اللهی سند اداری دارای مغازه ۲,۸۰۰ متر ۲۴۵ خوابه طبقه: زیربنا ۳۰ ساله

نجات اللهی نبش ایلو..

قیمت کل: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سند اداری و تجاری

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۱۷۴ متر ۷ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

کریمخان خ نجات اللهی خ سپند شرقی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پارتیشن فروش با مستاجر

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات الهی کوی اعلائی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار نجات اللهی سند اداری دارای مغازه ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: درکل قدیمی

نجات اللهی خ ویلا نبش کوی مر..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دارای یک باب مغازه ۱۸۷ متری/سند اداری تجاری/ ۴ تا ۱۷۰ متری ۳ خ

خرید دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نجات اللهی ک اعلایی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پارتیشنبندی

دفتر کار نجات اللهی سند اداری ۹۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

نجات اللهی خ آبان جنو..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نجات اللهی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نجات اللهی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.