خرید کاربری اداری در میرعماد

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۴ متر طبقه: همکف ۱۸ ساله

میرعماد نبش سیزدهم پلاک ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۵ متر طبقه: همکف ۸ ساله

میرعمادنبش ۱۳ ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

از واحدها اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار میرعماد سند اداری ۲۰۶ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد نبش خ دهم پلاک ه..

قیمت کل: ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط-ازنما اطلاع نداشتند-قابلیت پارک ۴ ماشین

دفتر کار میرعماد سند اداری نوساز

مطهری میرعماد کوی یاز..

زیربنا: ۸۲ قیمت کل: ۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۲ قیمت کل: ۳,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار میرعماد سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

میرعماد کوی دهم پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

میرعماد کوی دوازدهم پل..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار میرعماد سند اداری ۷۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

میرعماد خ ششم ..

قیمت کل: ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار میرعماد سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

میرعماد کوی دهم پلاک ه..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

مستغلات میرعماد دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۹۲۵ متر - متراژها: ۴ * ۱۸۵م +۱۸۵م ۵ ساله

مطهری میرعماد کوی د..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

بازدید با هماهنگی

دفتر کار میرعماد سند اداری ۱۶ ساله

میرعماد کوچه چهار..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۶۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۶۷ خواب: ۱ قیمت کل: ۴,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

فروش مستغلات میرعماد دفتر کار سند اداری ۵ ط ۴ واحدی درکل ۲۰ واحد ۱۶۶۰ متر - متراژها: ۱۹ * ۸۳م +۸۳م نوساز

بهشتی خ میرعماد کوی یازدهم پلا..

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج لابی

۲۰ مترانباری- ۵۵ پارکینگ-ازطول براطلاع نداشتند

مستغلات میرعماد دفتر کار سند اداری ۵ ط ۴ واحدی درکل ۲۰ واحد ۱۷۲۷ متر - متراژها: ۱۹ * ۸۵م +۱۱۲م نوساز

مطهری میرعماد کوی یاز..

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار میرعماد سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

میرعماد نبش کوی چهارم پلاک..

قیمت کل: ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرعماد سند اداری نوساز

میرعماد کوی ۱۱ پلاک ه..

زیربنا: ۱۰۰ قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۰ قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت لابی

معاوضه / فروش دفتر کار میرعماد سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

مطهری میرعماد کوی یکم پ..

متری: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

قابل معاوضه

خرید مستغلات میرعماد دفتر کار ۳ ط زیربنای کل: ۰م قدیمی

میرعماد ک ۱۲ ..

قیمت کل: ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار میرعماد سند اداری مستغلات تفکیک شده ۴ ط درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۰م قدیمی

مطهری میرعماد کوی ی..

قیمت کل: ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ حیاط

دفتر کار میرعماد سند اداری ۱۸ ساله

مطهری خ میرعماد کوچه سیزدهم پ..

قیمت کل: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فلت

انباری داخل واحد

دفتر کار میرعماد سند اداری نوساز

میرعماد کوی یازده..

متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار میرعماد سند اداری ۱۶ ساله

مطهری میرعماد کوی یکم پ..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۵ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

میرعماد نبش ۱۳ ..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

دفتر کار میرعماد سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۲ ساله

مطهری میرعماد کوی دهم پل..

قیمت کل: ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میرعماد سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۸۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۶۰م +۱۶۰م ۲ ساله

مطهری میرعماد خ چهارم جنب فرم..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل

ازطول براطلاع نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرعماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرعماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.--%>