خرید کاربری اداری در میرعماد

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۴ متر طبقه: همکف ۱۸ ساله

میرعماد نبش سیزده...

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۵ متر طبقه: همکف ۱۷ ساله

میرعماد نبش س...

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

مورد ۲ واحدی

دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۵ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

میرعماد نبش کوچه ۱۳ ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فلت

دفتر کار میرعماد سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۲ ساله

میرعماد کوچ...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرعماد سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

میرعماد کوی ی...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

میرعماد کوی ی...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۵ متر طبقه: همکف ۸ ساله

میرعماد نبش ۱۳ ...

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

پارکینگ و انباری غیر سندی

دفتر کار میرعماد سند اداری ۱۲۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

میرعماد کوچه...

قیمت کل: ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۴ متر طبقه: همکف ۱۸ ساله

میرعماد نبش سیزده...

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۸,۲۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر فاقد آسانسور فلت

دفتر کار میرعماد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرعماد خ دو...

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار میرعماد سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

میرعماد کوی دواز...

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار میرعماد سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۷ ساله

میرعماد کوچه یک...

قیمت کل: ۳,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرعماد سند اداری ۲۰۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد کوی...

قیمت کل: ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار میرعماد سند اداری ۵۹ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۸ ساله

میرعماد کوی هشت...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

تماس از ساعت ۹ الی ۱۷

دفتر کار میرعماد سند اداری ۲۰۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد کوی...

قیمت کل: ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری ۲۰۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد کوی...

قیمت کل: ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار میرعماد سند اداری ۱۰۸ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

میرعماد کوی چها...

قیمت کل: ۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار میرعماد سند اداری ۱۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

میرعماد کوی دوم ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار میرعماد سند اداری ۲۰۶ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد کوی...

قیمت کل: ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار میرعماد سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرعماد کوی دو...

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار میرعماد سند اداری ۱۷۶ متر ۴ خوابه طبقه: ششم قدیمی

میرعماد ساختمان پزشکان...

قیمت کل: ۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار میرعماد سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۱ ساله

میرعماد کوی چها...

قیمت کل: ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میرعماد سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

میرعماد کوی...

قیمت کل: ۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میرعماد سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میرعماد کوی...

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۶۵۵,۰۰۰ ت ۳۵متر قدرالسهم

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت اسپلیت باز سازی شده مبله

تابلو خور

دفتر کار میرعماد سند اداری ۲۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

میرعماد نش خ...

قیمت کل: ۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار میرعماد سند اداری نوساز

میرعماد کوی ی...

زیربنا: ۸۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

پارکینگ اضافه موجود میباشد

دفتر کار میرعماد سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میرعماد کوی ده...

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۶۵۵,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

دفتر کار میرعماد سند اداری ۲۰۶ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرعماد نبش خ دهم...

قیمت کل: ۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط-ازنما اطلاع نداشتند-قابلیت پارک ۴ ماشین

دفتر کار میرعماد سند اداری ۳۵ متر طبقه: همکف ۸ ساله

میرعمادنبش ...

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فلت

از واحدها اطلاع دقیق نداشتند

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرعماد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرعماد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.