خرید کاربری اداری در میرزای شیرازی

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرزای شیرازی نرسیده ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۲۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

میرزای شیرازی خ ...

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۸,۲۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرزای شیرازی خ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میرزای شیرازی نرسید...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مستغلات میرزای شیرازی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۵۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۰۰م +۱۰۰م نوساز

میرزای شیرازی ک...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

میرزای شیرازی ن...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میرزای شیرازی روبروی پارک...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری برق 3 فاز تابلو خور

۴۰ مترتابلوخور

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۷۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

میرزای شیرازی ک...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۰ متر انباری

مستغلات میرزای شیرازی دفتر کار سند اداری ۳۱۵م - ۳ ط ۲ واحدی ۳۰ ساله

میرزا شیرازی نرسیده به ب...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور جاروبرقی مرکزی

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

میرزای شیرازی نبش خ ...

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش مستغلات میرزای شیرازی دفتر کار سند اداری ۳ ط ۲ واحدی درکل ۶ واحد ۳۰۵ متر - متراژها: ۵ * ۵۰م +۵۵م قدیمی

میرزای شیرازی نرسیده به به...

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۲۴۲ متر طبقه: سوم نوساز

میرزای شیرازی...

قیمت کل: ۲۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مستغلات میرزای شیرازی دفتر کار سنداداری-تجاری ۳۲۰م - ۳ ط ۱۵ ساله

میرزای شیرازی جنوبی نبش...

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

۱۰۷ مترواحداداری - ۹۰ مترتجاری- ۱۰۳ مترانبار تجاری

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میرزای شیرازی نرسید...

قیمت کل: ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

ت.ت/

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۲۰ متر طبقه: سوم قدیمی

میرزای شیرازی خ ۲۲ ...

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور مبله

سابقه فعالیت بیمه ایران

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۲۲ متر طبقه: چهارم قدیمی

میرزای شیرازی کوی...

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرزای شیرازی بالاتر ا...

قیمت کل: ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

آسانسور درحال راه اندازی

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

میرزای شیرازی شمالی ک...

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میرزای شیرازی نرسید...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

میرزای شیرازی ن...

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۲۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

میرزای شیرازی بالاترا...

قیمت کل: ۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

مستغلات میرزای شیرازی دارای مغازه ۳۲۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۳۰ ساله

میرزای شیرازی نبش خ ن...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

میرزای شیرازی نبش خ آز...

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری نوساز

میرزای شیرازی کوی د...

زیربنا: ۱۰۰ قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰ قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

معاوضه / فروش دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میرزای شیرازی نبش میرزای ...

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۴,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

میرزای شیرازی روبروی پارک...

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

موقعیت اداری تجاری

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۷۵ متر طبقه: چهارم ۱۷ ساله

میرزای شیرازی خ م...

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده فلت

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرزای شیرازی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرزای شیرازی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.