خرید کاربری اداری در میرزای شیرازی

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

میرزای شیرازی نبش خ ..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۲۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری نوساز

میرزای شیرازی کوی شه..

طبقه: چهارم زیربنا: ۲۵۰

طبقه: سوم زیربنا: ۲۵۰

قیمت کل: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت باهم

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری نوساز

میرزای شیرازی کوی دل ..

زیربنا: ۱۰۰ قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰ قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳ ساله

میرزای شیرازی نبش خ ی..

قیمت کل: ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بازدید با هماهنگی- ۲ پارکینگ سندی

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرزای شیرازی بالاتر از کریمخان..

قیمت کل: ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

آسانسور درحال راه اندازی

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میرزای شیرازی نرسیده به کوی نه..

قیمت کل: ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۲ ساله

میرزای شیرازی بالاتراز مطهری ..

قیمت کل: ۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

مستغلات میرزای شیرازی دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۳۲۰م ۳۰ ساله

میرزای شیرازی نبش خ ناهید پلا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مستغلات میرزای شیرازی دفتر کار سنداداری-تجاری ۳ ط زیربنای کل: ۳۲۰م ۱۵ ساله

میرزای شیرازی جنوبی نبش بیستم پل..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

۱۰۷ مترواحداداری - ۹۰ مترتجاری- ۱۰۳ مترانبار تجاری

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

میرزای شیرازی نبش خ آزادگان پلا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری

فروش دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری نوساز

میرزای شیرازی کوی دل آرا پ..

زیربنا: ۱۰۰ قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰ قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

معاوضه / فروش دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۸۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میرزای شیرازی نبش میرزای شیرازی پلاک..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۴,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۳۰ ساله

میرزای شیرازی روبروی پارک ک کلانتری ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

موقعیت اداری تجاری

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۷۵ متر طبقه: چهارم ۱۷ ساله

میرزای شیرازی خ مقدم پل..

قیمت کل: ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده فلت

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۳۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

میرزای شیرازی نبش کوی کی نژاد پل..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۸۱۴,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ بالکن

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۰۷ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

میرزای شیرازی خ هشت..

قیمت کل: ۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۴۰ متر ۵ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

میرزای شیرازی روبروی پارک میرزای..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ میرزای شیرازی غربی..

قیمت کل: ۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مالک تمایل به رهن دارد

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۹۲ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

میرزای شیرازی شمالی بین کوی ناهید ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

ورودی مستقل- ۲۰ متر تابلو خور سرتاسر شیشه میرال روبه خیابان

مستغلات میرزای شیرازی دفتر کار سند اداری ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۴۳۰م قدیمی

میرزای شیرازی کوچه نا..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده

واحدها ۱۱۲ متری

فروش دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

میرزای شیرازی شمالی بالاتر از مطهری نرسیده به به..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده

۲۰ مترتابلوخور- ۲۰ مترانباری- موقعیت تجاری

مستغلات میرزای شیرازی تفکیک شده دارای مغازه ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۰م قدیمی

مطهری میرزای شیرازی ضلع شمال غربی جنب کاروا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۴۰ مترتجاری

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

میرزای شیرازی نرسیده به مطهری بالاتر از..

قیمت کل: ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۱۷ متر طبقه: سوم نوساز

میرزای شیرازی پل کریمخان نبش خ یکم پ..

قیمت کل: ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۲ پاریکنگ

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

میرزای شیرازی کوی عرفان پل..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۱۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میرزای شیرازی نرسیده به مط..

قیمت کل: ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار میرزای شیرازی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

مطهری خ میرزای شیرازی کوی ..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

در کل ۱۶ واحد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میرزای شیرازی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میرزای شیرازی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.