خرید کاربری اداری در میدان ولیعصر

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۲۰ ساله

میدان ولیعصر روبروی مترو...

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینم...

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر بالاتر از م...

قیمت کل: ۹,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۵ متر طبقه: پنجم ۵ ساله

میدان ولیعصر کو...

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت لابی

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۶ ساله

میدان ولیعصر ضلع غربی...

طبقه: هشتم زیربنا: ۶۲ خواب: ۲

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۶۲ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج مبله

طبقه هشتم دارای ۲ انباری-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۶۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میدان ولیعصر خ بزرگ...

قیمت کل: ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۷۷ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم نوساز

میدان ولیعصر خ قضائی عت...

قیمت کل: ۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران...

قیمت کل: ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر نبش سینم...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

فروش دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: هشتم ۱۱ ساله

میدان ولیعصر س...

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۷ ساله

میدان ولیعصر خ شقا...

طبقه: هشتم زیربنا: ۷۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۷۹ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینم...

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۸۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

میدان ولیعصر ساختمان ا...

قیمت کل: ۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر ضلع غربی می...

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینم...

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۴

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۴

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میدان ولیعصر بین سینما قدس و ...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران...

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۴ خواب: ۴ قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۶۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۹ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۴ ساله

میدان ولیعصر نبش کوی ...

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینم...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش مستغلات میدان ولیعصر دفتر کار سند اداری ۹ ط ۲ واحدی درکل ۱۸ واحد ۲۲۴۰ متر - متراژها: ۱۷ * ۱۲۰م +۲۰۰م نوساز

میدان ولیعصر ابتدای خ ک...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج فلت

سنداداری و فرهنگی

آپارتمان میدان ولیعصر ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۸ ساله

میدان ولیعصر کوی فرهنگ...

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۱ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

میدان ولیعصر روبروی بازار ...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

میدان ولیعصر ضلع جنوب شرق...

قیمت کل: ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میدان ولیعصر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میدان ولیعصر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.