خرید کاربری اداری در میدان ولیعصر

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۹ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۴ ساله

میدان ولیعصر نبش کوی پرستو پلا..

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر ضلع غربی میدان ساختما..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینما آفریقا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مستغلات میدان ولیعصر دفتر کار سند اداری ۹ ط ۲ واحدی درکل ۱۸ واحد ۲۲۴۰ متر - متراژها: ۱۷ * ۱۲۰م +۲۰۰م نوساز

میدان ولیعصر ابتدای خ کریمخان پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج فلت

سنداداری و فرهنگی

آپارتمان میدان ولیعصر ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۸ ساله

میدان ولیعصر کوی فرهنگ حسینی پل..

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران ساختمان ..

قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر بالاتر از میدان خ مرت..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۱ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

میدان ولیعصر روبروی بازار رضا مجتمع ت..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۷ ساله

میدان ولیعصر خ شقایق ساخت..

زیربنا: ۷۶ خواب: ۲

زیربنا: ۸۱ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۰ خواب: ۴

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

طبقات هشتم و دهم

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

میدان ولیعصر ضلع جنوب شرقی ساختمان ..

قیمت کل: ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران ساختمان ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

میدان ولیعصر تقاطع طالقانی و ولیعصر ساخت..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کمیسون طبق تعرفه املاک

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۹ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

میدان ولیعصر ضلع جنوب شرقی میدان ساختما..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: هفتم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر خ رودسر روبروی پارکینگ وزارت نف..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۵ ساله

میدان ولیعصر ساختمان ایر..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران ساختمان ..

زیربنا: ۹۰ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۴

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

میدان ولیعصر کوچه فرشید..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آپارتمان میدان ولیعصر ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینما آفریقا کوی امی..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

مستغلات میدان ولیعصر دفتر کار سند اداری ۹ ط ۲ واحدی درکل ۱۸ واحد ۲۲۴۰ متر - متراژها: ۱۷ * ۱۲۰م +۲۰۰م نوساز

میدان ولیعصر ابتدای خ کریمخان پل..

قیمت کل: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج فلت

سنداداری و فرهنگی

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران ساختمان ..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

فروش دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینما آفریقا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران ساختمان ..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران ساختمان ..

قیمت کل: ۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

ولیعصر میدان ولیعصر خ شقایق پ..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۳۰ متر طبقه: چهارم قدیمی

ولیعصر ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر نبش ک مینو ..

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده فلت

۶۰ متری تابلوخور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میدان ولیعصر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میدان ولیعصر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.