خرید کاربری اداری در میدان ولیعصر

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینما آفریقا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۵ متر طبقه: پنجم ۵ ساله

میدان ولیعصر کوچه مو..

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت لابی

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر بالاتر از میدان خ مرت..

قیمت کل: ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران ساختمان ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۶ ساله

میدان ولیعصر ضلع غربی میدان م..

طبقه: هشتم زیربنا: ۶۲ خواب: ۲

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۶۲ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج مبله

طبقه هشتم دارای ۲ انباری-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۶۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میدان ولیعصر خ بزرگمهر پلاک..

قیمت کل: ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۷۷ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم نوساز

میدان ولیعصر خ قضائی عتیق ساختما..

قیمت کل: ۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران ساختمان ..

قیمت کل: ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر نبش سینماقدس پلا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: هشتم ۱۱ ساله

میدان ولیعصر ساختما..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۷ ساله

میدان ولیعصر خ شقایق ساخت..

طبقه: هشتم زیربنا: ۷۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۷۹ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینما آفریقا..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۸۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

میدان ولیعصر ساختمان ایرانیان پل..

قیمت کل: ۲,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر ضلع غربی میدان ساختما..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینما آفریقا..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۴

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۴

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

میدان ولیعصر بین سینما قدس و سفارن عراق س..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران ساختمان ..

زیربنا: ۶۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۴ خواب: ۴ قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۹ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۴ ساله

میدان ولیعصر نبش کوی پرستو پلا..

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

میدان ولیعصر جنب سینما آفریقا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مستغلات میدان ولیعصر دفتر کار سند اداری ۹ ط ۲ واحدی درکل ۱۸ واحد ۲۲۴۰ متر - متراژها: ۱۷ * ۱۲۰م +۲۰۰م نوساز

میدان ولیعصر ابتدای خ کریمخان پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر پکیج فلت

سنداداری و فرهنگی

فروش آپارتمان میدان ولیعصر ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۸ ساله

میدان ولیعصر کوی فرهنگ حسینی پل..

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۵۱ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

میدان ولیعصر روبروی بازار رضا مجتمع ت..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

میدان ولیعصر ضلع جنوب شرقی ساختمان ..

قیمت کل: ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان ولیعصر سند اداری ۸۴ متر ۴ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

میدان ولیعصر شرق تهران ساختمان ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میدان ولیعصر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میدان ولیعصر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.