خرید کاربری اداری در مفتح شمالی

خرید دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۲۸ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

مفتح شمالی ایستگاه دروازه دولت س..

قیمت کل: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فلت

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۲۵ ساله

مفتح شمالی کوی دوم پل..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۴

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۴

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

۲ واحددارای یک سند

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۱,۰۰۰م ۲۵ ساله

مفتح شمالی ک پمپ بنزین ک ..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

دارای ۴ واحد ۲۷۰ متری- ۱ واحد ۱۳۰ متری

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی بخشی مو..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دارای ۲ پارکینگ

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوی بخشی موقر..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

مفتح شمالی خ زهره نبش رهروا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

مفتح شمالی ابتدای خ مدر..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

لاین آسانسور

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۱۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

مفتح شمالی خ ملایری پور نبش امیر..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۰۰ متر انباری تجاری - ۴۴ متر سوئیت-

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۱۴۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مفتح شمالی جنب سینما پایتخت پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۱,۰۰۰م قدیمی

مفتح شمالی کوی پمپ بنزین کو..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج

واحدهای ۱۷۰ متری و ۲۷۰ متری

فروش دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مفتح شمالی کوی دوم پلاک ..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۲۰ ساله

مفتح شمالی خ ملایری پ..

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۷ قیمت کل: ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۵۷ قیمت کل: ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

مطهری خ مفتح شمالی خ ز..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۲۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

مفتح شمالی خ ملایری پور نبش امیر..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۴۹۶۰ متر - متراژها: ۱۵ * ۳۱۰م +۳۱۰م ۷ ساله

مفتح شمالی نرسیده به طالقانی نبش مبینی ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار مفتح شمالی مناسب کار ۸۷ متر طبقه: همکف قدیمی

مفتح شمالی خ زهر..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

موقعیت تجاری- مناسب داروخانه

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

هفت تیر مفتح شمالی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری قدیمی

مفتح شمالی جنب شایگا..

قیمت کل: ۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده مبله

مبله اداری

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۱۴ ساله

مفتح شمالی بالاتر از مطهری نبش خ چها..

قیمت کل: ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

کلنگی مفتح شمالی دارای مغازه زمین: ۲۸۰ متر بر: ۱۸ متر

هفت تیرمفتح شمالی نرسیده به ورزشگاه شیرودی نبش کوی ن..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲۳۰ مترتجاری- ۵۰ متری دارای ۲۰۰ متر بالکن

فروش دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

مفتح شمالی کوی هشتم پل..

قیمت کل: ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

پارکینگ مشاع

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

مفتح شمالی روبروی پمپ بنزین کوچه ب..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار مفتح شمالی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

مفتح شمالی نبش کوی چ..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در مفتح شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در مفتح شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.--%>