خرید کاربری اداری در مطهری

معاوضه / فروش دفتر کار مطهری سند اداری قدیمی

مطهری تقاطع میرزای شیرزای طبقه فوقانی بانک تجا..

قیمت کل: ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه با خودرو- سرقفلی واگذار میگردد-سندبنیادی

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۴۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

مطهری نرسیده به شریعتی پلاک..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر پارتیشن

۲ اتاق بصورت پارتیشن بندی - بازدید ساعت ۱۰ الی ۱۶ - طراحی جهت آژانس هواپیمائی

مستغلات مطهری دفتر کار سند اداری ۱,۲۰۰م - ۴ ط قدیمی

مطهری روبروی سلیمان خ..

قیمت کل: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری ۲۶۱ متر ۶ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری ضلع شمال شرقی بزرگراه مدرس پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

دفتر کار مطهری سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

مطهری کوه نور پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۲۵۰ متر ۶ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری بالاتراز مفتح..

قیمت کل: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

مطهری نبش علی اکبری..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار مطهری سند اداری ۲۵ ساله

مطهری خ کوه نور خ ششم پلاک..

طبقه: دوم زیربنا: ۹۶ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۹۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۹۲ خواب: ۵ قیمت کل: ۱۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

۲ عدد پارکینگ _دو کله_واحد ۱۹۲ _انباری ۲۴ متری

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

مطهری روبروی میرعماد پلاک..

قیمت کل: ۹,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار مطهری سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری خ جم پلاک هن..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار مطهری سند اداری ۱۰۸ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

مطهری بالاتر از سهروردی جنب باشگاه بانک..

قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار مطهری سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

مطهری خ علی اکبری پلاک ه..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۲ پارکینگ

معاوضه / فروش دفتر کار مطهری سند اداری ۱۰۸ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

مطهری بالاتراز سهروردی جنب باشگاه بانک سپ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

معاوضه با خودرو

دفتر کار مطهری سند اداری ۲۶۱ متر ۶ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری ضلع شمال شرقی بزرگراه مدرس پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

دفتر کار مطهری سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

مطهری خ پارسا(علی اکب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری خ اصلی پور..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار مطهری سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری بین سهروردی و ترکمنستان روبروی باشگاه بانک ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار مطهری سند اداری ۸۰ متر طبقه: سوم نوساز

مطهری بین سهروردی و صابونچی پ..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل چیلر فلت

دفتر کار مطهری سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

مطهری ابتدای خ یوسفیان ساختما..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

پارکینگ با توافق

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۴۳ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

مطهری خ منصو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار مطهری سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

مطهری خ پارسا(علی اکب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری ۲ ساله

مطهری بالاترازچهارراه سهروردی جنب کوچه حا..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۰۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۹,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۶ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار مطهری سند اداری قدیمی

مطهری نرسیده به شریعتی بالاتر از ب..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۶ خواب: ۴

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۶ خواب: ۴

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری ۶۹ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

مطهری بین مفتح و سهروردی نبش علی اکبری ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

مطهری کوه نور کوی دوم پلاک..

قیمت کل: ۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۱۰۸ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

مطهری بالاتر از سهروردی جنب باشگاه بانک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در مطهری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در مطهری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.