خرید کاربری اداری در مطهری

معاوضه / فروش دفتر کار مطهری سند اداری ۱۴۶ متر ۶ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری تقاطع میرزای شیرزای طبقه ف...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه با خودرو- سرقفلی واگذار میگردد-سندبنیادی

دفتر کار مطهری سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری نبش قائم مقا...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری کلنگی بدون جواز زمین: ۳۳۵ متر بر: ۹ متر

مطهری بعداز س...

قیمت روز

دفتر کار مطهری سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری خ جم پل...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری جنب بن بس...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دارای قدرالسهم

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری بین سلیمان خاطر و سهرو...

قیمت کل: ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

مطهری خ یوسفیان نبش کوچ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز مبله

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۴۳ متر ۶ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

مطهری خ فجر پل...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

مطهری بالاتر از مترو مفتح خ سلیمان...

قیمت کل: ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

مطهری میرعماد ...

قیمت کل: ۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

فروش دفتر کار مطهری سند اداری ۱۰۲ متر ۴ خوابه طبقه: هفتم قدیمی

مطهری خ یوسفیان ...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

مستغلات مطهری دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۵۶۴ متر - متراژها: ۶ * ۹۴م قدیمی

مطهری خ نوبخت...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

دفتر کار مطهری سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

مطهری روبروی سلیمان...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار مطهری سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۲ ساله

مطهری خ علی اکبری ...

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۸,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار مطهری سند اداری

دفتر کار مطهری سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

مطهری خ پار...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۰ ساله

مطهری خ پارسا(ع...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

مطهری کوه نور کوچه ...

قیمت کل: ۲۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار مطهری سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۷ ساله

مطهری روبروی خ ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار مطهری سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

مطهری کوه نور...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری کوی آز...

قیمت کل: ۱۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت

فروش دفتر کار مطهری سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

مطهری ابتدای خ یوسفیا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

پارکینگ با توافق

مستغلات مطهری دفتر کار سند اداری ۱,۲۰۰م - ۴ ط قدیمی

مطهری روبروی سل...

قیمت کل: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

مطهری نرسیده ب...

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری ۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

مطهری خ امیراتابک...

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار مطهری سند اداری ۲۵۰ متر ۶ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری بالاتراز...

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۱۷۳ متر ۶ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

مطهری بالاترا...

قیمت کل: ۲۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۲ پارکینگ

دفتر کار مطهری سند اداری ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

مطهری فجر پلا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار مطهری سند اداری ۲۶۱ متر ۶ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری ضلع شمال شرقی بزرگ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

دفتر کار مطهری سند تجاری ۱۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

مطهری خ لارستان ...

قیمت کل: ۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در مطهری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در مطهری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.