خرید کاربری اداری در مطهری

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۲۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

مطهری سلیمان خاطر طبقه فوقانی بانک سپ..

قیمت کل: ۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

۲ پارکینگ

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

مطهری خ سرافراز..

قیمت کل: ۷,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری امیراتابک نبش چهارراه ملایری پور س..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

بازدید با هماهنگی-دارای ۴۴ متر سوئیت- ۱۰۰ متر انباری

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

مطهری روبروی میرعماد پلاک..

قیمت کل: ۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۳۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری نبش مفتح روبروی مترو پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۲۲۰ متر طبقه: دوم نوساز

مطهری بالاتراز خ سلیمان خاطر پ..

قیمت کل: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری بالاتر از چهارراه سهروردی جنب کوی حک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۰ متر طبقه: چهارم نوساز

مطهری بعداز سلیمان خاطر جنب اداره تعزیرات..

قیمت کل: ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل پکیج

دفتر کار مطهری سند اداری ۳۵ متر طبقه: همکف ۸ ساله

مطهری میرعماد نبش ۱۳ پلا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

پارکینگ و انباری غیر سندی

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری بین سلیمان خاطر و سهروردی جنب استخ..

قیمت کل: ۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار مطهری سند اداری ۲۶۰ متر ۷ خوابه طبقه: اول ۱۱ ساله

مطهری خ سلیمان خاطر نبش وار..

قیمت کل: ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور برق 3 فاز دوربین مداربسته

۲ پارکینگ

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

مطهری نرسیده به ترکمنستان جنب بانک سپ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده پارتیشن

دفتر کار مطهری سند اداری ۴۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

مطهری نبش علی اکبری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار مطهری سند اداری ۴۷ متر طبقه: سوم ۳ ساله

مطهری شرقی نبش فرهنگ(سروش) پلا..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۸۷ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲ ساله

مطهری خ علی اکبری نبش کوی حاج محمدیان برج ادار..

قیمت کل: ۸,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت پکیج

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۱۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

مطهری خ سرافراز..

قیمت کل: ۷,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار مطهری سند اداری ۲۳۰ متر طبقه: اول قدیمی

مطهری جنب باشگاه بانک ..

قیمت کل: ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

درحال بازسازی

دفتر کار مطهری سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

مطهری تقاطع سهروردی پلاک ..

قیمت کل: ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

مطهری خ مشاهیر خ غفاری خ ر..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری ۲۲۰ متر طبقه: دوم نوساز

مطهری نرسیده به سهرور..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۶۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل فلت

۶۰ متر تراس

فروش دفتر کار مطهری سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری خ میرزای شیرازی پلاک..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۴۰ سال سابقه کسب-مناسب دفترپیشخوان-دفترهواپیمائی

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۶ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

مطهری خ ترکمنستا..

قیمت کل: ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۶۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

مطهری میرعماد ک چها..

قیمت کل: ۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۴۳ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

مطهری خ منصور پلاک هن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ ۱۲ ساله

مطهری خ سرافراز برج ..

قیمت کل: ۶,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۱۷۵ متر طبقه: دوم نوساز

مطهری کوه نور کوی د..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور داکت اسپلیت فلت

هرواحد ۲ پارکینگ سندی-

مستغلات مطهری تفکیک شده دارای مغازه ۵ ط درکل ۷ واحد زیربنای کل: ۹۵۳م ۱ ساله

مطهری بین سهروردی و شریعتی روبروی نیک..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل فن کوئل پکیج

کلیدنخورده- ۲۵۰ مترتجاری

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

مطهری روبروی خ میرعماد پلا..

قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

پارکینگ و انباری بصورت مشاع میباشد-بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار مطهری سند اداری

کلنگی مطهری زمین: ۵۶۶ متر بر: ۵۰ متر

مطهری نبش شمال شرقی شریعتی جنب بانک سینا..

قیمت روز

دستورنقشه تجاری اداری

آرایشگاه مطهری ۱۳۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول

مطهری نرسیده به شریعتی پلاک..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز لابی تابلو خور

۱۰ مترتابلوخور-سالن آرایش فعال باپرسنل ومشتری

خرید آرایشگاه مطهری
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در مطهری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در مطهری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.