خرید کاربری اداری در مطهری

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۱۳۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری نبش مفتح روبروی مترو پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار مطهری سند اداری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

مطهری بین شریعتی و سهروردی ساخت..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

مطهری بالاتر از سلیمان خاطر خ اوراما..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور فن کوئل

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۴۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

مطهری بالاتر از چهارراه سهروردی..

قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری قدیمی

مطهری نرسیده به شریعتی بالاتر از ب..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۶ خواب: ۴

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۶ خواب: ۴

قیمت کل: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

مطهری میرزای شیرازی شمالی ک مقد..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری نوساز

مطهری خ سرافراز پلاک ه..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸۰

طبقه: دوم زیربنا: ۱۸۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

۲ واحدباهم

دفتر کار مطهری سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

مطهری بین ترکمنستان و شریعتی ..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

۵ متر تابلوخور

دفتر کار مطهری مسکونی اداری قدیمی

مطهری خ لارستان نبش پورف..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۳۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

طبقه اول سند اداری میباشد-طبقه دوم مسکونی میباشد

دفتر کار مطهری سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

مطهری خ پارسا ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

فروش دفتر کار مطهری سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری خ جم ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

مطهری روبروی خ میرعماد پلا..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر

پارکینگ و انباری بصورت مشاع میباشد-بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار مطهری سند اداری

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری بین سلیمان خاطر و سهروردی جنب استخ..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

مطهری کوی نور کوی دوم پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار مطهری سند اداری ۹۰ متر طبقه: دوم قدیمی

مطهری خ اکبری ..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۷۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده فلت

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۱۰۸ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

مطهری بالاتر از سهروردی جنب باشگاه بانک..

قیمت کل: ۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار مطهری سند اداری ۲۳۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

مطهری جنب باشگاه بانک..

قیمت کل: ۱۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار مطهری سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۲۷ ساله

مطهری تقاطع ترکمنستان پل..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور تابلو خور

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

مطهری نرسیده به سهروردی پلاک..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

مطهری بالاتر از چهارراه سهروردی جنب کوی حک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار مطهری مسکونی اداری قدیمی

مطهری خ لارستان نبش پورف..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۳۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

طبقه اول سند اداری میباشد-طبقه دوم مسکونی میباشد

دفتر کار مطهری سند اداری ۹۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۱ ساله

مطهری خ کوه نور کوی د..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری خ میرزای شیرازی پلاک..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۴۰ سال سابقه کسب-مناسب دفترپیشخوان-دفترهواپیمائی-ملکیت بنیادی

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۴۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

مطهری نرسیده به شریعتی پلاک..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر پارتیشن

۲ اتاق بصورت پارتیشن بندی - بازدید ساعت ۱۰ الی ۱۶ - طراحی جهت آژانس هواپیمائی

دفتر کار مطهری سند اداری ۱۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

مطهری کوه نور کوی دوم پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار مطهری سند اداری ۴۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

مطهری بین مفتح و سلیمان خاطر پ..

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

بازدید با هماهنگی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در مطهری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در مطهری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.