خرید کاربری اداری در قائم مقام

خرید دفتر کار قائم مقام سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۶۰ متر - متراژها: ۱ * ۱۲۰م +۱۲۰م +۱۲۰م قدیمی

قائم مقام خ آزادگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار قائم مقام سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قائم مقام بین مطهری و بهشتی بالاتر از تهران کلی..

قیمت کل: ۳,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار قائم مقام سند اداری ۲۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

قائم مقام نبش ک اول پلاک ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۳۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز مبله

دفتر کار قائم مقام سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

قائم مقام کوی میرزاحسنی ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

۲ پارکینگ

دفتر کار قائم مقام سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: سوم نوساز

قائم مقام کوی میرزا حسنی پ..

قیمت کل: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر پکیج فلت

۲ پارکینگ

خرید دفتر کار قائم مقام سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

قائم مقام فراهانی نبش ک میرزا حسنی..

قیمت کل: ۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات قائم مقام دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۱,۱۰۰م ۷ ساله

قائم مقام خ ..

قیمت کل: ۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور چیلر

دفتر کار قائم مقام سند اداری ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

قائم مقام خ غفاری خ رزمندگان کوی رزمن..

قیمت کل: ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار قائم مقام سند اداری نوساز

قائم مقام بالاتر از مطهری کوی دوم ..

زیربنا: ۱۶۰ قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۶۰ قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

سنددردست اقدام

دفتر کار قائم مقام سند اداری ۱ ساله

قائم مقام ک میرزاحس..

طبقه: ششم زیربنا: ۷۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۷۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

هرواحد ۲ پارکینگ

فروش مستغلات قائم مقام دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۱۱۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۲۲۰م +۲۲۰م ۷ ساله

قائم مقام کوچه هش..

قیمت کل: ۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۲ طبقه پارکینگ

دفتر کار قائم مقام سند اداری نوساز

قائم مقام کوی میرزا ح..

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۷۵ متری ۲ پارکینگ و ۵ مترانباری

دفتر کار قائم مقام سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

قائم مقام کوچه شبن..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار قائم مقام سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۳۲۰ متر - متراژها: ۳ * ۰م +۱۶۰م +۱۶۰م نوساز

قائم مقام بالاترازمطهری کو..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل فلت

۱۲ پارکینگ

مستغلات قائم مقام دفتر کار سنداداری-تجاری ۹ ط تک واحدی درکل ۹ واحد ۳۴۷۰ متر - متراژها: ۸ * ۴۰۰م +۲۷۰م نوساز

قائم مقام فراهانی بالاترازبهشتی نبش کوی ایز..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

۵۰۰ مترتجاری- ۶۰ واحد پارکینگ

خرید دفتر کار قائم مقام سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

قائم مقام میدان شعاع ک ..

قیمت کل: ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار قائم مقام سند اداری ۱۵۰ متر طبقه: سوم نوساز

قائم مقام ک میرزا ح..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار قائم مقام سند اداری ۹۷ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲۷ ساله

قائم مقام کوی د..

قیمت کل: ۲,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار قائم مقام سند اداری نوساز

قائم مقام کوی میرزا ..

زیربنا: ۵۴۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۵۴۰

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر پکیج

۲ پارکینگ

مستغلات قائم مقام تفکیک نشده دارای مغازه ۹ ط تک واحدی درکل ۹ واحد ۲۴۰۰ متر - متراژها: ۸ * ۲۵۰م +۴۰۰م نوساز

قائم مقام فراهانی نرسیده به بهشتی نبش کوی ای..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل فلت

۵۵۰ متر تجاری - ۵ طبقه پارکینگ

فروش دفتر کار قائم مقام سند اداری ۲۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

قائم مقام فراهانی نبش کوی یکم نرسیده ..

قیمت کل: ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت باز سازی شده مبله

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در قائم مقام آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در قائم مقام شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.