خرید کاربری اداری در فلسطین

خرید دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۲۹ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

فلسطین نبش ک راد ساختمان..

قیمت کل: ۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۰۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فلسطین تقاطع بزرگمهر روبروی سفارت فلسطین..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

فلسطین شمالی نرسیده به بلوارکشاورز نبش خ راد س..

قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

درکل ۱۹ واحد

دفتر کار فلسطین سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

فلسطین جنوبی تقاطع لبافی نژاد مجت..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

از واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار فلسطین سنداداری-تجاری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فلسطین نرسیده به میدان فلسطین ساخ..

قیمت کل: ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

خرید دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فلسطین شمالی بالاتر از چهارراه زرتشت جنب ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار فلسطین سند اداری ۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

فلسطین خ بزرگمهر ساخت..

قیمت کل: ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل پکیج مبله

دفتر کار فلسطین سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۶ ساله

فلسطین خ بزرگمه..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۱۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۴ ساله

فلسطین شمالی نرسیده به تقاطع زرتشت پ..

قیمت کل: ۲,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار فلسطین سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

فلسطین خ بزرگمهر ساخت..

قیمت کل: ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل پکیج مبله

فروش دفتر کار فلسطین سند اداری ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۶ ساله

فلسطین بزرگمهر پلاک ه..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار فلسطین سند اداری ۸۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

فلسطین شمالی ک راد س..

قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فلسطین شمالی بالاتر از بلوار کشاورز نبش ک..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه فلسطین ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

فلسطین شمالی نبش..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۲۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه شده کلا ۵۰ متر

دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۲ ساله

فلسطین جنوبی کوی رازی..

قیمت کل: ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار فلسطین سند اداری ۳۰ ساله

بلوار کشاورز فلسطین شمالی کوچه ..

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۸۲ خواب: ۳ قیمت کل: ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۸۲ خواب: ۳ قیمت کل: ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

طبقه دوم بازسازی شده

دفتر کار فلسطین سند اداری ۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

فلسطین جنوبی چهارراه امیر اکرم پارچه سرای ادار..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فلسطین سند اداری ۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۳ ساله

فلسطین بزرگمهر ساختم..

قیمت کل: ۱,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل مبله فروش با مستاجر

دفتر کار فلسطین سند اداری ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۶ ساله

فلسطین بزرگمهر پلاک ..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار فلسطین سند اداری ۳ ساله

فلسطین خ بزرگمهر ساخت..

قیمت کل: ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل پکیج مبله

فروش دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۱۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

فلسطین بالاتر از بزرگمهر کوی نیلوف..

قیمت کل: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار فلسطین سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

فلسطین کوی سعیدی..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۸ ساله

ولیعصر بلوار کشاورز فلسطین شمالی کوی..

طبقه: ۱۰ زیربنا: ۷۹ خواب: ۲

طبقه: ششم زیربنا: ۷۹ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۸۲ خواب: ۳

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هر واحد

امکانات: گاز آسانسور پکیج باز سازی شده درب ضد سرقت دوربین مداربسته کولر گازی

سانترال

دفتر کار فلسطین سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

فلسطین جنوبی نبش خ انقلاب..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار فلسطین سند اداری
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در فلسطین آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در فلسطین شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.