خرید کاربری اداری در فاطمی

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

فاطمی ضلع جنوبی خ کامران پل..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فاطمی ابتدای فاطمی ساختمان ش..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده- ۲ لاین

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۲۶ متر ۶ خوابه طبقه: اول قدیمی

فاطمی خ کاج جنوب..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

همکف تجاری - ۲ بر

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

فاطمی جنب ساختمان جهاد..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۲۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۴۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

فاطمی کاج جنوبی نبش کوی ..

قیمت کل: ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۰۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

فاطمی نبش داروخانه فردوسی ساختم..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی خ رامندی س..

قیمت کل: ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آرایشگاه زنانه

دفتر کار فاطمی سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی روبروی سازمان آب پلاک..

قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

دفتر کار فاطمی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۷۵ متر - متراژها: ۳ * ۲۵م قدیمی

فاطمی گمنام بن بست ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

کمیسیون کامل

دفتر کار فاطمی سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

فاطمی خ سوم ساختمان شمار..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

فروش مستغلات فاطمی دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۷۰۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۷۵م +۱۷۵م ۲۰ ساله

فاطمی خ مصیری ..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار فاطمی سند اداری ۳۰۰ متر ۷ خوابه طبقه: ششم ۱۸ ساله

فاطمی خ گمنام ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

فاطمی میدان گلها کاج جنوبی سرتیپ فکوری ..

قیمت کل: ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۵۳ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۲ ساله

فاطمی روبروی اداره آب جنب ساختمان ساعت ..

قیمت کل: ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فاطمی ابتدای فاطمی ساختمان ش..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده- ۲ لاین

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

فاطمی روبروی هتل لاله پلاک..

قیمت کل: ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار فاطمی سند اداری ۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

فاطمی ضلع جنوبی خ کامران پل..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

فاطمی ضلع شمالی خ شهیدگمنام ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

کمیسیون کامل

مستغلات فاطمی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۸۵۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۷۰م ۲۵ ساله

فاطمی خ جویبار کوی نوربخش پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده فلت

دفتر کار فاطمی سند اداری ۲۱۲ متر ۴ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

فاطمی خ کامران پلاک ۳ و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فروش با مستاجر

فروش دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۷ ساله

میدان فاطمی ساختمان چهلس..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی مناسب کار ۳۰۰ متر ۷ خوابه طبقه: ششم قدیمی

فاطمی خ گمنام ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار فاطمی سند اداری ۲۵۰ متر ۷ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

فاطمی خ گمنام جنب تالار کشور ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۳ بر

دفتر کار فاطمی سند اداری نوساز

فاطمی غربی نرسیده به می..

زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۲۷۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۹۵ متری موقعیت اداری

دفتر کار فاطمی سند اداری ۳۱۰ متر ۷ خوابه طبقه: ششم ۳۰ ساله

فاطمی خ گمنام..

قیمت کل: ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر مبله

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در فاطمی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در فاطمی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.