خرید کاربری اداری در فاطمی

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۳۰ ساله

فاطمی روبروی هتل لال..

طبقه: اول زیربنا: ۶۱ خواب: ۱

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۶ خواب: ۱

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار فاطمی سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

فاطمی خ بهرام سیر..

قیمت کل: ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۳۰ ساله

فاطمی خ سوم ساختمان اندیشم..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم قدیمی

فاطمی خ سوم ساختمان اندی..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سنداداری-تجاری ۸۹ متر طبقه: همکف قدیمی

فاطمی ضلع شرقی میدان ساختمان ..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۲۵۰ متر ۷ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

فاطمی خ گمنام جنب تالارک..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فاطمی ابتدای فاطمی ساخت..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۲ لاین

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۰۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فاطمی ضلع جنوبی میدان جهاد نبش داروخانه..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر پکیج

دفتر کار فاطمی سند اداری ۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی میدان گلها خ کاج شمالی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۷۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول ۴۰ ساله

فاطمی بین کوچه چهارم وپ..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز داکت اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری

فروش دفتر کار فاطمی سند اداری ۹۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

فاطمی نبش رهی معیری پلاک ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده درب ضد سرقت

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۲۶ متر ۶ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فاطمی خ کاج جنوب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

همکف تجاری- ۲ بر

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲۶ ساله

فاطمی روبروی بیمارستان امام سجاد س..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری

دفتر کار فاطمی سند اداری ۳۵ متر طبقه: چهارم ۸ ساله

فاطمی ضلع شمال غرب میدان مرکز خرید..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار فاطمی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۰ ساله

فاطمی تقاطع ولیعصر ساختمان..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۲۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۰۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

فاطمی نبش داروخانه فردوس..

قیمت کل: ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی خ رامندی سوم پلا..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۹ ساله

فاطمی خ گلها خ کاج جنوبی کو..

قیمت کل: ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۲ ساله

فاطمی کوی جهانمهر نبش کوی..

طبقه: دوم زیربنا: ۹۷ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۷۱ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

موقعیت تجاری- م اداری ۷۱ متری

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

فاطمی خ گلها خ ۲ /..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

۱۱ متر پاسیو با مجوز شهرداری به متراژ اضافه شده و ۸۶ متر قابل استفاده میباشد

فروش دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۰۱ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

فاطمی روبروی وزارت کشور خ علیزاد..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۹ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۴۰ ساله

فاطمی جنب میدان ساختمان..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی خ رامندی س..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۹ ساله

فاطمی خ گلها خ کاج جنوبی کو..

قیمت کل: ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار فاطمی سند اداری ۲۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: واحدها نوساز

فاطمی غربی نرسیده به می..

قیمت کل: ۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

فروش با مستاجر

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۰ ساله

فاطمی تقاطع ولیعصر ساختمان ادار..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۶۵ متر ۵ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

فاطمی بین خ ۵ و ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

بازسازی شده-دارای پایان کار اداری-داکت اسپیلت- ۲۵ متر بالکن مسقف

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۲۷ متر ۳ خوابه طبقه: هشتم ۲۷ ساله

فاطمی میدان جهاد خ چهلستون ساختمان..

قیمت کل: ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در فاطمی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در فاطمی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.