خرید کاربری اداری در فاطمی

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۷۳ متر طبقه: اول قدیمی

فاطمی طبقه فوقانی داروخانه ...

قیمت کل: ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده لابی

از تعداد خواب اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار فاطمی سند اداری ۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

فاطمی خ کام...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۲۵۰ متر ۷ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

فاطمی خ گمنام جنب...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور برق 3 فاز

۲۵ متر تراس- ۲ درب ورودی

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم قدیمی

فاطمی خ سوم ساخ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۸۲ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فاطمی روبروی خ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

فاطمی بالاتر از بیمارست...

قیمت کل: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

فاطمی میدان جهاد رو...

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۴۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فاطمی روبروی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۲۸ متر طبقه: همکف ۲۲ ساله

فاطمی میدان جهاد رو...

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۲۰۰ متر ۷ خوابه طبقه: اول قدیمی

فاطمی خ جوی...

قیمت کل: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت باز سازی شده مبله

فروش دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۳۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۲۸ ساله

فاطمی روبروی مت...

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

فاطمی ابتدای فاطم...

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده- ۲ لاین

دفتر کار فاطمی سند اداری ۳۴ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۲۲ ساله

فاطمی جهاد کوی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم قدیمی

فاطمی خ سوم ساختم...

قیمت کل: ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری

دفتر کار فاطمی سنداداری-تجاری ۸۹ متر طبقه: همکف قدیمی

فاطمی ضلع شرقی میدان ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۰۲ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فاطمی خ سوم پل...

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

فاطمی بالاتر از سین...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۹ قدیمی

فاطمی خ چهلستون ساخ...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت مبله

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۱۹ متر ۵ خوابه طبقه: هفتم قدیمی

فاطمی خ چهلست...

قیمت کل: ۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۲,۱۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر اسپلیت

نگهبان ۲۴ ساعته

دفتر کار فاطمی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فاطمی بین جویبا...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۳ ساله

فاطمی خ جویبار...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری درب ضد سرقت

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

فاطمی جنب کوی ششم...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار فاطمی سند اداری ۲۱۳ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

فاطمی خ مسیری پ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

فاطمی جنب کوی ششم...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار فاطمی سند اداری ۸۴ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

فاطمی روبروی با...

قیمت کل: ۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری

خرید مستغلات فاطمی دفتر کار سند اداری ۲۷۵م - ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد قدیمی

فاطمی روبروی متر...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۳۵ متر تجاری

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۴۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فاطمی روبروی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فاطمی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

فاطمی خ جویبار خ غفاری غر...

قیمت کل: ۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

از جهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار فاطمی سند اداری ۱۷۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول ۴۰ ساله

فاطمی بین کوچه چه...

قیمت روز

امکانات: گاز داکت اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار فاطمی سند اداری

دفتر کار فاطمی سند اداری ۲۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

فاطمی میدان گلها ...

قیمت روز

امکانات: گاز کولر گازی

تابلوخور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در فاطمی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در فاطمی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.