خرید کاربری اداری در سپهبدقرنی

معاوضه / فروش دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

سپهبد قرنی خ کلانتر...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۴,۷۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کلنگی سپهبدقرنی بدون جواز زمین: ۴۵۳ متر بر: ۳۰ متر

سپهبد قرنی تقاطع سم...

قیمت روز

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۹۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سپهبدقرنی نرسیده به چهارر...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۴ ساله

سپهبد قرنی نبش ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان ...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ قدیمی

سپهبدقرنی خ شاداب ر...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سپهبدقرنی خ ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم نوساز

سپهبد قرنی خ ف...

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۶ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ قدیمی

سپهبدقرنی خ شاداب ر...

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سپهبدقرنی شمالی کلانتری...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

طبقه همکف بانک ملت

فروش دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سپهبدقرنی شمالی کلانتری...

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

طبقه همکف بانک ملت

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱,۲۲۶ متر ۳۶ خوابه طبقه: درکل ۳۰ ساله

سپهبدقرنی ویلا کنار گذر جن...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سپهبدقرنی شمالی کلانتری...

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

طبقه همکف بانک ملت

خرید دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

سپهبدقرنی نبش شهید کل...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده لابی تابلو خور

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سپهبدقرنی نبش خ کلا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مورد ۳ واحدی

خرید دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۳۵۲ متر ۱۰ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سپهبدقرنی خ کلانتری رو...

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری کلنگی زمین: ۷۶۵ متر بر: ۱۷ متر

سپهبدقرنی کنار گذر جنو...

قیمت کل: ۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۲ ساله

سپهبدقرنی نبش شهید کل...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج باز سازی شده لابی تابلو خور

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۳۵۲ متر ۱۰ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سپهبدقرنی خ کلانتری رو...

قیمت کل: ۱۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۳۵۳ متر طبقه: اول ۴ ساله

سپهبد قرنی خ کل...

قیمت کل: ۱۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

فروش مستغلات سپهبدقرنی تفکیک نشده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۳۲۴۰ متر - متراژها: ۱۱ * ۲۷۰م +۲۷۰م قدیمی

سپهبدقرنی تقاطع طالقانی...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

دارای ۲۰۰ مترتجاری(ملکیت)

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۳۵۳ متر طبقه: اول ۴ ساله

سهپدقرنی خ کلان...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

۳ پارکینگ- مورد تک واحدی

خرید دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری مستغلات تفکیک شده کلنگی زمین: ۷۶۵ متر بر: ۱۷ متر

سپهبدقرنی خ ویلا کنار گذر...

قیمت کل: ۱۳۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۱۸۰۰ متر - متراژها: ۱۱ * ۱۵۰م +۱۵۰م قدیمی

سپهبدقرنی تقاطع طالقانی جنب...

قیمت کل: ۲۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

مستغلات سپهبدقرنی تفکیک نشده دارای مغازه ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۳۲۴۰ متر - متراژها: ۱۱ * ۲۷۰م +۲۷۰م قدیمی

سپهبدقرنی تقاطع طالقانی...

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دارای ۲۰۰ مترتجاری(ملکیت)

خرید دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۱۵ متر طبقه: دوم قدیمی

سپهبدقرنی نبش خ ...

قیمت کل: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار سپهبدقرنی سند اداری ۳۰ ساله

کریمخان خ ویلا خ سپهبد قرنی روبروی ب...

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کلید نزد سرایدار

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سپهبدقرنی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سپهبدقرنی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.