خرید کاربری اداری در جمهوری

خرید دفتر کار جمهوری سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۲ ساله

جمهوری نرسیده به میدان بهارستان خ ملت برجهای ب..

قیمت کل: ۲,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

مستغلات جمهوری تفکیک نشده دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۳۰۰م ۲۰ ساله

جمهوری جنب بانک ملت ابتدای خ جمهور..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده مبله

۴۵ متر تجاری - ۴۵ متر انبار تجاری

دفتر کار جمهوری سند اداری قدیمی

جمهوری ضلع جنوب غربی میدان جنب بانک پاس..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۶۰ خواب: ۵ قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۹۸ خواب: ۳ قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۸ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جمهوری سند اداری ۳۰ ساله

جمهوری چهارراه باستان کوی ..

زیربنا: ۸۳ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۷ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار جمهوری سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۲ ساله

جمهوری نرسیده به میدان بهارستان خ ملت ..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

از تعدا کل واحد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار جمهوری سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۱ ساله

جمهوری خ ملت برج بهارستان بلو..

قیمت کل: ۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار جمهوری سند اداری ۳۰ متر طبقه: ۹ قدیمی

جمهوری نرسیده به پل حافظ ساختمان آل..

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

معاوضه / فروش دفتر کار جمهوری سند اداری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جمهوری بین کلهر و ارومیه پلاک..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۶۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

انباری داخل واحد

دفتر کار جمهوری سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

جمهوری پل حافظ نبش کامران صالح روبروی بازارموب..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار جمهوری سند اداری ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

جمهوری نرسیده به پل حافظ کوی یغما پ..

قیمت کل: ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود- ۴ مترانباری

فروش دفتر کار جمهوری سند اداری ۱۲۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جمهوری نبش خ سلیمانی(پیروز) پلا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار جمهوری سند اداری ۱۱۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

جمهوری ابوریحان نبش کوی رازی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲۰ مترانباری

معاوضه / فروش مستغلات جمهوری دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۲۴۰ متر - متراژها: ۳ * ۶۰م +۶۰م قدیمی

جمهوری بین اردیبهشت و ۱۲ فرور..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

دفتر کار جمهوری سند اداری مستغلات تفکیک شده ۱۲ ساله

جمهوری خ سی تیر نبش کوچه ملک پور پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار جمهوری سند اداری ۷۱ متر طبقه: اول قدیمی

جمهوری نبش چهارراه سی ام تیر پاساژ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت فلت

موقعیت تجاری

خرید دفتر کار جمهوری سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۸ ساله

جمهوری تقاطع نوفل لوشاتو و رازی پل..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار جمهوری سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۲ ساله

جمهوری نرسیده به بهارستان خ مل..

قیمت کل: ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جمهوری سند اداری ۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

جمهوری بین باستان و گلشن پلاک..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جمهوری سنداداری-تجاری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جمهوری بین میدان جمهوری و توحید پل..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار جمهوری سند اداری ۳۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

جمهوری جنب فروشگاه رفاه سا..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

فروش مستغلات جمهوری دارای مغازه قدیمی

جمهوری تقاطع کارگر بالاتر از جمالزاده جنوبی بین یا..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

۱۲۰ مترتجاری- ۷۵ متر بالکن تجاری

خرید مستغلات جمهوری  دارای مغازه

دفتر کار جمهوری سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

جمهوری خ نوفل لوشاتو تقاطع ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار جمهوری سند اداری

دفتر کار جمهوری سند اداری ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

جمهوری نرسیده به علاءالدین روبروی بورس اورا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار جمهوری سنداداری-تجاری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

جمهوری روبروی پاساژ آلومینیوم..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در جمهوری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در جمهوری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.