خرید کاربری اداری در بلوار کشاورز

معاوضه / فروش دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۴۸ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بلوار کشاورز باقرخان شرقی تقاطع...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

با آپارتمان طبقه اول نیز معاوضه میشود

مستغلات بلوار کشاورز دفتر کار سند اداری قدیمی

بلوار کشاورز بین خ فلسط...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز بعد از وصال ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۹۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بلوار کشاورز جنب سینما...

قیمت کل: ۸,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

خرید دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۶ ساله

بلوارکشاورز نرسیده به میدا...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

انباری داخل واحد-مورد ۲ واحدی

خرید دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

بلوارکشاورز تقاطع کارگ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مطب بلوار کشاورز ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۱

بلوار کشاورز جنب بیمارستان سا...

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر باز سازی شده

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بلوارکشاورز نرسیده به ضلع...

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

بلوارکشاورز خ وصال شیرازی...

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

بلوار کشاورز ضلع ...

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۷۶,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

فروش دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۴۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بلوار کشاورز روبروی بیمار...

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۸۰۸,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: هشتم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز بین فلسطین ...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۵۰م +۱۵۰م ۳۰ ساله

بلوار کشاورز خ وصال شیرازی...

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۲ واحدمسکونی - ۲ واحد اداری

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بلوار کشاورز ابتدای ف...

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش با مستاجر

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بلوار کشاورز ضلع شمال غربی میدان ...

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

خرید کلنگی بلوار کشاورز زمین: ۲۹۲ متر بر: ۲۰ متر

بلوار کشاورز تقاطع ...

قیمت کل: ۲۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دوکله-دوبر- ۲ واحد ۱۵۰ متر ۳ خ-قیمت زمین-مشارکت نیز انجام میشود

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری قدیمی

بلوار کشاورز ضلع جنوب بل...

طبقه: اول زیربنا: ۶۵ خواب: ۳

طبقه: اول زیربنا: ۶۵ خواب: ۳

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوار کشاورز بعداز وصال جن...

قیمت کل: ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بلوار کشاورز جنب هتل پ...

قیمت کل: ۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۸۹ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۲ ساله

بلوار کشاورز نرسیده...

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

فروش دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۷۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

بلوارکشاورز بین نادری و فلسطین ...

قیمت کل: ۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: ششم قدیمی

بلوار کشاورز ابتدای فلسطین جن...

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار بلوار کشاورز سنداداری-تجاری ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوار کشاورز نبش کوی د...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز روبروی ب...

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۷ متر انبار اداری

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوارکشاورز بالاتر از وصال ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

خرید مستغلات بلوار کشاورز دارای مغازه ۱۱۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد نوساز

بلوارکشاورز بین کارگرشمالی و ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

سنددردست اقدام-مناسب بانک و صرافی-همکف تجاری ۱۱۲ متری

خرید مستغلات بلوار کشاورز  دارای مغازه

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بلوار کشاورز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بلوار کشاورز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.