خرید کاربری اداری در بلوار کشاورز

معاوضه / فروش دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۴۸ متر ۵ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

بلوار کشاورز باقرخان شرقی تقاطع دکتر قریب روب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

با آپارتمان طبقه اول نیز معاوضه میشود

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۹۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بلوار کشاورز جنب سینما قدس پلا..

قیمت کل: ۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

خرید دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز بعد از وصال شیرازی جنب ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۶ ساله

بلوارکشاورز نرسیده به میدان ولیعصر کو..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

انباری داخل واحد-مورد ۲ واحدی

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۵ ساله

بلوارکشاورز تقاطع کارگرشمالی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید مطب بلوار کشاورز ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۱

بلوار کشاورز جنب بیمارستان ساسان کوی رویا..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر باز سازی شده

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۰۶ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

بلوارکشاورز نرسیده به ضلع جنوبی میدا..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف قدیمی

بلوارکشاورز خ وصال شیرازی خ فردانش پ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

بلوار کشاورز ضلع جنوبی ب..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۷۶,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۴۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بلوار کشاورز روبروی بیمارستان پارس پ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۸۰۸,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۶۵ متر ۳ خوابه طبقه: هشتم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز بین فلسطین و م ولیعصر..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۵۰م +۱۵۰م ۳۰ ساله

بلوار کشاورز خ وصال شیرازی ک فر دانش ..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

۲ واحدمسکونی - ۲ واحد اداری

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بلوار کشاورز ابتدای فلسطین جنو..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش با مستاجر

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

بلوار کشاورز ضلع شمال غربی میدان فلسطین جنب دان..

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

کلنگی بلوار کشاورز زمین: ۲۹۲ متر بر: ۲۰ متر

بلوار کشاورز تقاطع کارگر ش..

قیمت کل: ۲۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دوکله-دوبر- ۲ واحد ۱۵۰ متر ۳ خ-قیمت زمین-مشارکت نیز انجام میشود

خرید دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری قدیمی

بلوار کشاورز ضلع جنوب بلوار سیده ب..

طبقه: اول زیربنا: ۶۵ خواب: ۳

طبقه: اول زیربنا: ۶۵ خواب: ۳

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوار کشاورز بعداز وصال جنب بانک ملی ..

قیمت کل: ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

بلوار کشاورز جنب هتل پنج ستاره ..

قیمت کل: ۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۸۹ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۲ ساله

بلوار کشاورز نرسیده به فلس..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۷۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

بلوارکشاورز بین نادری و فلسطین جنب هتل اسپین..

قیمت کل: ۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

فروش دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: ششم قدیمی

بلوار کشاورز ابتدای فلسطین جنوبی نبش کوچه..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار بلوار کشاورز سنداداری-تجاری ۱۷۵ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوار کشاورز نبش کوی دانش کیان ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوار کشاورز روبروی بیمارستان..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۱۷ متر انبار اداری

دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

بلوارکشاورز بالاتر از وصال جنب بانک ملی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مستغلات بلوار کشاورز دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۳۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۱۰م +۱۱۰م نوساز

بلوارکشاورز بین کارگرشمالی و جمالزاده جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

سنددردست اقدام-مناسب بانک و صرافی-همکف تجاری ۱۱۲ متری

خرید مستغلات بلوار کشاورز  دارای مغازه

خرید دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۸۱ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم نوساز

بلوارکشاورز نرسیده به تقاطع اسکندر..

قیمت کل: ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

معاوضه / فروش دفتر کار بلوار کشاورز سند اداری ۱۵۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

بلوارکشاورز روبروی بیمارستان ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۶۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

انباری ۱۷ متراداری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در بلوار کشاورز آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در بلوار کشاورز شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.