خرید کاربری اداری در انقلاب

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۲۵۸,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

انباری داخل واحد

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو بن بس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۰ متر طبقه: ششم نوساز

انقلاب فردوسی شمالی مرکز..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر مبله پارتیشن

پارتیشنبندی

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۱۶ ساله

انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران مجتمع ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

انقلاب روبروی سینما فردوسی مجتمع الون..

قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی طبقه ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۴ متر طبقه: همکف قدیمی

انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران ابتدای خ روشندلان جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

میدان انقلاب نبش ک جنتی ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب خ اسکو پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۶۰ متر ۴ خوابه طبقه: درکل ۲۰ ساله

انقلاب بین پیچ شمرون و بهار بن ..

قیمت کل: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۵ پارکینگ

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان بازار بزرگ ک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران داخل پاسا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۴ متر طبقه: دوم قدیمی

انقلاب بین پل چوبی و روشندلان نبش کوی اعت..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت فلت

۶ مترتابلو

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۲۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب بین جمالزاده و ولیعصر روبروی پارکینگ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

انقلاب بهار جنوبی برج ادار..

قیمت کل: ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب کوچه ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

انقلاب ضلع جنوب غربی میدان کوی مهرناز س..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

انقلاب نرسیده به پل چوبی پل روشندلان..

قیمت کل: ۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

انقلاب چهارراه نامجو نبش کوی کیهان..

قیمت کل: ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستخدم

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۸ متر طبقه: چهارم نوساز

میدان انقلاب نرسیده به شهدای ژا..

قیمت کل: ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور داکت اسپلیت فلت

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار انقلاب سند اداری نوساز

انقلاب نرسیده به پل چوبی کو..

زیربنا: ۸۵ خواب: ۳

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۵ خواب: ۳

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج پارتیشن

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

انقلاب ابتدای خ نامجو ساختما..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسوردفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

خرید مغازه انقلاب ۶۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

انقلاب استاد نجات ال..

قیمت کل: ۱۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

انقلاب ابتدای خ آزادی جنب سینما مرکزی کوی مهرنا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب بالاتر از چهارراه کالج نبش ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

کلنگی انقلاب دارای مغازه زمین: ۴۹۰ متر بر: ۱۶ متر

انقلاب بین چهار راه ولیعصر و چهار راه کالج جنب فروشگاه ..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۰۰ متر تجاری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.