خرید کاربری اداری در انقلاب

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۷ متر طبقه: چهارم ۱۲ ساله

انقلاب خ بهارجنوبی بین سمیه و طالقان..

قیمت کل: ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۳۰ متر طبقه: دوم ۳۰ ساله

انقلاب خ بهار جنوبی ساختمان ۴۰ ستون..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز فلت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۱۶ ساله

انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران مجتمع..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان بازار بزرگ ک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان پلا..

قیمت کل: ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب بالاتر از چهارراه کالج نبش ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۰ متر طبقه: ششم نوساز

انقلاب فردوسی شمالی مرکز..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر مبله پارتیشن

پارتیشنبندی

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۴ متر طبقه: همکف قدیمی

انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران ابتدای خ روشندلان جنب ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۷ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

انقلاب بهارجنوبی برج تجاری ادار..

قیمت کل: ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مورد تک واحدی-ازتعدادواحدهااطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب خ اسکو پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۷ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

انقلاب بین ولیعصر وحافظ ابتدای پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند تجاری ۶۳ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

انقلاب روبروی سینما فردوسی مجتم..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سند تجاری اداری- سرقفلی - از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

انقلاب ابتدای خ آزادی جنب سینمای مرکزی کوی مهر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده مبله

پارکینگ جداگانه محاسبه میشود

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۴ متر طبقه: چهارم ۸ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران ..

قیمت کل: ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فلت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

انقلاب روبروی خ شریعتی نبش کوی نور م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت فلت تابلو خور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی طبقه ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۲۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب بین جمالزاده و ولیعصر روبروی پارکینگ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران پلا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

انقلاب خ دکتر قریب ساختمان ۲۲۰ ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج..

قیمت کل: ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو بن بس..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

انقلاب چهارراه نامجو نبش کوی ..

قیمت کل: ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب جنب سینما سپید پلاک..

قیمت کل: ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی مترو ساختمان..

قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران داخل پاسا..

قیمت کل: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۲۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

انقلاب بین پل چوبی و روشندلان پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور آیفون تصویری

کلنگی انقلاب دارای مغازه زمین: ۴۹۰ متر بر: ۱۶ متر

انقلاب بین چهار راه ولیعصر و چهار راه کالج جنب فروشگاه ..

قیمت روز

۲۰۰ متر تجاری

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی دانشگاه نبش خ فخر را..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۲۵ متر ۴ ساله

انقلاب خ دانشگاه نبش ژاندارمری پل..

متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز اسپلیت فلت پارتیشن

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.