خرید کاربری اداری در انقلاب

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۵ ساله

انقلاب بین فردوسی و دروزاه دولت..

قیمت کل: ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو بن بس..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۳۰ ساله

انقلاب ابتدای خ آزادی جنب بان..

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۳۰ متر طبقه: دوم ۳۰ ساله

انقلاب خ بهار جنوبی ساختمان ۴ ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

انقلاب خ بهار جنوبی برج ادا..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

انقلاب خ دکتر قریب ساختمان ۲۲۰ ..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

انقلاب روبروی سینما فردوسی مجتمع الون..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

باز سازی

دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

انقلاب چهارراه نامجو نبش ک..

قیمت کل: ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تابلوخور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

انقلاب بالاتر از پل حافظ نرسیده به فردوسی..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۴ متر طبقه: چهارم ۸ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۵ ساله

انقلاب ابتدای خ آزادی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب کوی آزادی..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

انقلاب ضلع جنوب شرقی مید..

قیمت کل: ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران ایستگاه درختی ..

قیمت کل: ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

انقلاب ضلع شمال غربی میدان ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

انقلاب نرسیده به پل کالج نبش کوی ..

قیمت کل: ۴,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

انقلاب خ بهار جنوبی برج ادا..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

انقلاب بین بهار و پیچ شمیران جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

انقلاب نرسیده به پل کالج نبش کوی انجمن کتا..

قیمت کل: ۴,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده تابلو خور

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۳ متر ۴ خوابه طبقه: هفتم ۳۰ ساله

انقلاب روبروی سینما بهمن پلاک..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب نرسیده به فردوسی ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

انقلاب روبروی درب دانشگاه تهران نبش خ فخرر..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰ ساله

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی نبش خ پارس..

طبقه: اول زیربنا: ۵۵ خواب: ۱

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۲۳۷

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت دوواحد باهم

امکانات: کولر گاز آسانسور

۲ واحد دارای یک سند

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم قدیمی

انقلاب خ منیری جاوید ساختمان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب ابتدای آزادی نبش کوی جنتی ساخ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سنداداری-تجاری ۴۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ نوساز

انقلاب نبش جمالزاده جنوبی..

قیمت کل: ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه نوساز

انقلاب نرسیده به پل چوبی کو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج پارتیشن

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.