خرید کاربری اداری در انقلاب

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری نوساز

انقلاب نرسیده به پل چوبی کو..

زیربنا: ۸۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج پارتیشن

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

انقلاب ضلع جنوب شرقی..

قیمت کل: ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

انقلاب روبروی خ بهارجنوبی م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۱۶ ساله

انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران مجتمع ..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب نرسیده به بزرگمهر خ مظفرشمال..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۶ متر طبقه: چهارم قدیمی

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی نبش کوی آذر..

قیمت کل: ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده فلت

۴۰۰ متر روف گاردن

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

انقلاب خ دکتر قریب ساختمان ۲۲۰ ..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

انقلاب نبش خ وحیدنظری ساختمان..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب کوچه ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

انقلاب ضلع شمال غربی میدان ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

انقلاب ضلع شمال غربی میدان جنب مسجد س..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

انقلاب بین بهار و پیچ شمیران جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

انقلاب بهار جنوبی برج ادار..

قیمت کل: ۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

انقلاب روبروی درب دانشگاه تهران نبش خ فخرر..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

انقلاب چهارراه نامجو نبش کوی کیهان..

قیمت کل: ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران داخل پاسا..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۵۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو بن بس..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری قدیمی

انقلاب ابتدای آزادی نبش کوی جنت..

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴ قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴ قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه با آپارتمان

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستخدم

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب خ اسکو پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی پل..

قیمت کل: ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی دانشگاه نبش خ فخر را..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

انقلاب روبروی سینما فردوسی مجتمع الون..

قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

انقلاب ابتدای خ نامجو ساختما..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسورکلنگی انقلاب دارای مغازه زمین: ۴۹۰ متر بر: ۱۶ متر

انقلاب بین چهار راه ولیعصر و چهار راه کالج جنب فروشگاه ..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۰۰ متر تجاری

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۴ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۲۰ ساله

انقلاب بالاترازجمهوری کوی ماه وصدیقی س..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از تعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.