خرید کاربری اداری در انقلاب

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی ...

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سنداداری-تجاری ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب ضلع جنوب غ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۲۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

انقلاب خ ابوریحا...

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰ ساله

انقلاب نرسیده به میدان فردوس...

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۲۳۷

طبقه: اول زیربنا: ۵۵ خواب: ۱

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت دوواحد باهم

امکانات: کولر گاز آسانسور

۲ واحد دارای یک سند

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

انقلاب نرسیده به فردوسی...

قیمت کل: ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

انقلاب خ بهار جنوبی...

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۸ ساله

انقلاب نرسیده به فخ...

قیمت کل: ۳,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

انقلاب روبروی سینما فردوسی...

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب ابتدای آزادی نبش ک...

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: هفتم قدیمی

انقلاب خ منیری جاوید...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

انقلاب روبروی لاله زا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

انقلاب ضلع جنوب شرقی مید...

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۵ ۱۵ ساله

انقلاب بهار جنوبی ب...

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

انقلاب بین بهار و پیچ شمیرا...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ نوساز

انقلاب تقاطع جم...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۵۰ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب تقاطع ...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب دفترکار و تولیدی و کارگاه

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

انقلاب روبروی دان...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

معاوضه با خودرو

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۵ ساله

انقلاب بین فردوسی و در...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۶ ۱۵ ساله

انقلاب خ بهار جنوبی...

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

انقلاب روبروی درب اصلی دانش...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سنداداری-تجاری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ نوساز

انقلاب نبش جمال...

قیمت کل: ۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

انقلاب روبروی خ بها...

قیمت کل: ۸,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب روبروی متر...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب ابتدای خ آزادی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

انقلاب بن بست...

قیمت کل: ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب کوی آ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب ابتدای آزادی پاساژ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۲۳۷ متر طبقه: زیرهمکف ۱۰ ساله

انقلاب نرسیده به میدان فردوس...

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت دوواحد باهم

امکانات: کولر گاز آسانسور

۲ واحد دارای یک سند

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.