خرید کاربری اداری در انقلاب

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

انقلاب تقاطع فلسطین کوی پشند پل..

قیمت کل: ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۳۰ متر طبقه: دوم ۳۰ ساله

انقلاب خ بهار جنوبی ساختمان ۴۰ ستون..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز فلت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۱۶ ساله

انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران مجتمع..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان پلا..

قیمت کل: ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی مترو ساختمان..

قیمت کل: ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۴ متر طبقه: همکف قدیمی

انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران ابتدای خ روشندلان جنب ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی دانشگاه تهران نبش فخررازی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب نرسیده به میدان فردوسی پل..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو بن بس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب خ اسکو پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار انقلاب سنداداری-تجاری ۳۰۰ متر طبقه: درکل ۲ ساله

انقلاب خ اردیبهشت تقاطع ژاندارمری پ..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر برق اضطراری

بر دیگر ۱۲ - بالابر

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۶۳ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب خ ابوریحان پل..

قیمت کل: ۳,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

معاوضه با واحد مسکونی کوچکتر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو پلاک..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

انباری داخل واحد

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

انقلاب روبروی درب دانشگاه تهران نبش خ فخرر..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۸۶ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب روبروی سینما سپید..

قیمت کل: ۶,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

انقلاب خ دکتر قریب ساختمان ۲۲۰ ..

قیمت کل: ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب کوچه ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی طبقه ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۲۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب بین جمالزاده و ولیعصر روبروی پارکینگ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

انقلاب بهار جنوبی برج ادار..

قیمت کل: ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

انقلاب روبروی سینما فردوسی مجتمع الون..

قیمت کل: ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

باز سازی

دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

انقلاب چهارراه نامجو نبش کوی کیهان..

قیمت کل: ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری نوساز

انقلاب نرسیده به پل چوبی کو..

زیربنا: ۸۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج پارتیشن

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

انقلاب نبش فخررازی روبروی درب اصلی دانشگاه تهران مجت..

قیمت کل: ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

مناسب برای آموزشگاه-آژانس مسافرتی و دفتر کار

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران داخل پاسا..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب بالاتر از چهارراه کالج نبش ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۰ متر طبقه: ششم نوساز

انقلاب فردوسی شمالی مرکز..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر مبله پارتیشن

پارتیشنبندی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.