خرید کاربری اداری در انقلاب

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۴۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی طبقه ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۳۰ ساله

انقلاب ابتدای خ آزادی جنب بان..

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴

طبقه: اول زیربنا: ۹۰ خواب: ۴

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

انقلاب روبروی لاله زارنو پ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۲۵۸,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

انقلاب بین پل چوبی و روشندلان کوی توانا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

انقلاب روبروی لاله زارنو بن بس..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

انقلاب ضلع شمال غربی میدان ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۵ ساله

انقلاب بین فردوسی و دروزاه دولت..

قیمت کل: ۳,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

انقلاب روبروی دانشگاه تهران خ فخررازی ساختمان..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

انقلاب خ دکتر قریب ساختمان ۲۲۰ ..

قیمت کل: ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

انقلاب نبش خ وحیدنظری ساختمان..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

انقلاب روبروی خ بهارجنوبی م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان انقلاب ..

قیمت کل: ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

با آپارتمان

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

انقلاب بالاتر از پل حافظ نرسیده به فردوسی..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب ضلع جنوب شرقی میدان پلا..

قیمت کل: ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۴ متر طبقه: چهارم ۸ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

معاوضه / فروش دفتر کار انقلاب سند اداری ۹۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

انقلاب ابتدای آزادی نبش کوی جنت..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه با آپارتمان

دفتر کار انقلاب سند اداری ۴۵ متر طبقه: چهارم ۱۱ ساله

انقلاب خ دانشگاه مجت..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۵۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

انقلاب چهارراه نامجو نبش کوی کیهان..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

انقلاب خ بهار جنوبی برج ادا..

قیمت کل: ۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۲۵ ساله

انقلاب روبروی درب دانشگاه تهران نبش خ فخرر..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار انقلاب سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک نشده ۶ ط ۲ واحدی درکل ۱۲ واحد ۱۳۵ متر - متراژها: ۱۰ * ۰م +۷۰م +۶۵م ۱۹ ساله

انقلاب پل چوبی مجتمع تجاری گلپ..

قیمت کل: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۶۰ متر تجاری-تالار رستوران- ۲ طبقه منفی

دفتر کار انقلاب سند اداری ۸۰ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

انقلاب بین پل چوبی و پیچ شمیران کوی روشن س..

قیمت کل: ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور فروش با مستاجر

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

انقلاب روبروی دانشگاه تهران ساختم..

قیمت کل: ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار انقلاب سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین گرگان و پل چوبی طبقه فوقانی نمایندگی س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار انقلاب سند اداری ۶۳ متر طبقه: اول ۲۵ ساله

انقلاب روبروی سینما فردوسی مجتمع الون..

قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۲۵ متر ۶ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

انقلاب بین جمالزاده و ولیعصر روبروی پارکینگ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۳۸ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

انقلاب بین چهارراه ولیعصر و چهارراه کالج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت باز سازی شده

دفتر کار انقلاب سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

انقلاب بهار جنوبی برج ادار..

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در انقلاب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در انقلاب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.