خرید کاربری اداری در آرژانتین

خرید دفتر کار آرژانتین سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۱,۹۶۰م ۶ ساله

آرژانتین خ احمد قیصر خ چهارم پل..

قیمت کل: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آرژانتین خ بیهقی کوی دهم شرقی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

مستغلات آرژانتین دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۸۸۰م ۱۰ ساله

آرژانتین خ الوند روبروی بیمارستان کسری ..

قیمت کل: ۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت قیمت زیربنا

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ الو..

قیمت کل: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ الو..

زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۲۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید مستغلات آرژانتین دارای مغازه ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۲,۶۸۰م ۶ ساله

آرژانتین خ احمدقصیر خ چهارم پلا..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

۲۱۷ مترتجاری

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آرژانتین بالاتر از تهران کلینیک ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۳۰ متر ۴ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ الو..

قیمت کل: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ الو..

زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۲۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

درطبقات ۴ و ۵ و ۶ بصورت یکجا فروخته میشود

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آرژانتین بالاتر از تهران کلینیک ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ پارکینگ

فروش ساختمان پزشکان آرژانتین ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول

آرژانتین خ الوند ساختمان پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

۲۵ سال سابقه دندانپزشکی- ۲ آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آرژانتین خ الوند ساختمان پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

۲۵ سال سابقه دندانپزشکی- ۲ آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

آرژانتین نبش خ ۲۷ و زارتشت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۷ ساله

آرژانتین بلوار بیهقی نبش دوازدهم شر..

قیمت کل: ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۳۰ ساله

آرژانتین خ بهاران خ ۲۳ جنب..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار آرژانتین سند اداری ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آرژانتین ابتدای خ الوند ساختمان پزشکا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

۲۵ سال سابقه دندانپزشکی- ۲ آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

آرژانتین خ بهاران خ ۲۳ جنب سفارت..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مستغلات آرژانتین دفتر کار سند اداری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۱۰۲۹ متر - متراژها: ۹ * ۱۰۶م +۷۵م ۷ ساله

آرژانتین بلوار بیهقی ۱۲ ..

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۱۰ پارکینگ

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

آرژانتین خ وزراء کوی هشتم پل..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

آرژانتین الوند خ ۳۵ پل..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۱۷ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

آرژانتین خ الوند بالاتر از بیمارستان کس..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

بازدید با هماهنگی

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

آرژانتین بلوار بیهقی خ دهم غربی پل..

قیمت کل: ۵,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

دفتر کار آرژانتین مناسب کار ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آرژانتین خ هفدهم پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

۷۷ مترقدرالسهم

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱,۱۰۲ متر طبقه: زیربنا ۷ ساله

آرژانتین بلوار بیهقی ۱۲ ..

قیمت کل: ۳۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آرژانتین آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آرژانتین شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.