خرید کاربری اداری در آرژانتین

خرید ساختمان پزشکان آرژانتین ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول

آرژانتین خ الوند ساختمان پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

۲۵ سال سابقه دندانپزشکی- ۲ آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آرژانتین خ بیهقی کوی دهم شرقی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ الو..

زیربنا: ۱۳۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۲۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

درطبقات ۴ و ۵ و ۶ بصورت یکجا فروخته میشود

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آرژانتین بالاتر از تهران کلینیک ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آرژانتین خ الوند ساختمان پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

۲۵ سال سابقه دندانپزشکی- ۲ آسانسور

خرید دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

آرژانتین نبش خ ۲۷ و زارتشت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۰۲ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۷ ساله

آرژانتین بلوار بیهقی نبش دوازدهم شر..

قیمت کل: ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۳۰ ساله

آرژانتین خ بهاران خ ۲۳ جنب..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۶۴ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آرژانتین ابتدای خ الوند ساختمان پزشکا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فن کوئل اسپلیت

۲۵ سال سابقه دندانپزشکی- ۲ آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

آرژانتین خ بهاران خ ۲۳ جنب سفارت..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش مستغلات آرژانتین دفتر کار سند اداری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد ۱۰۲۹ متر - متراژها: ۹ * ۱۰۶م +۷۵م ۷ ساله

آرژانتین بلوار بیهقی ۱۲ ..

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۱۰ پارکینگ

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

آرژانتین خ وزراء کوی هشتم پل..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

آرژانتین الوند خ ۳۵ پل..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۱۷ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

آرژانتین خ الوند بالاتر از بیمارستان کس..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

بازدید با هماهنگی

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۲۳۷ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

آرژانتین بلوار بیهقی خ دهم غربی پل..

قیمت کل: ۵,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار آرژانتین مناسب کار ۱۶۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آرژانتین خ هفدهم پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

۷۷ مترقدرالسهم

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱,۱۰۲ متر طبقه: زیربنا ۷ ساله

آرژانتین بلوار بیهقی ۱۲ ..

قیمت کل: ۳۶,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مستغلات آرژانتین دفتر کار سند اداری ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد زیربنای کل: ۷۵۰م قدیمی

آرژانتین خ زاگرس نبش کوی ۲۷ پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

آرژانتین خ بهاران خ ۲۳ جنب سفا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۲۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

آرژانتین خ ۳۵ الو..

قیمت کل: ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دارای پایان کار اداری

فروش مستغلات آرژانتین دفتر کار سند اداری ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد زیربنای کل: ۰م قدیمی

آرژانتین خ زاگرس نبش کوی ۲۷ پلا..

قیمت کل: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار آرژانتین سند اداری نوساز

آرژانتین خ الوند پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

مستغلات آرژانتین دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۰م نوساز

آرژانتین خ الوند کو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار آرژانتین سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۵۳۴ متر - متراژها: ۴ * ۱۰۸م +۱۰۲م نوساز

آرژانتین خ الوند کو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

طبقه اول و دوم سند اداری بقیه طبقات موقعیت اداری

خرید دفتر کار آرژانتین سند اداری مستغلات تفکیک شده

دفتر کار آرژانتین سند اداری ۱۳۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

آرژانتین بلوار بیهق..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در آرژانتین آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در آرژانتین شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.